Informace o verzích programu FAKT® pro Windows XP/Vista/7/8/10/11 CZ
 

FAKT® verze 10.69 ze dne 25.05.2024

 1. V modulu „Zboží“ přes funkční klávesu F3 „Dívat“ grafická úprava zobrazení jednotlivých polích.
 2. V modulu „Zboží“ přes funkční klávesu F4 „Oprav“ grafická úprava zobrazení jednotlivých polích.
 3. V modulu „Zboží“ přes funkční klávesu F7 „Založ“ grafická úprava zobrazení jednotlivých polích.
 4. V modulu „Zboží“ přes funkční klávesu F8 „Vymaž“ grafická úprava zobrazení jednotlivých polích.
 5. V modulu „Zákazníci“ přes funkční klávesu F3 „Dívat“ grafická úprava zobrazení jednotlivých polích.
 6. V modulu „Zákazníci“ přes funkční klávesu F4 „Oprav“ grafická úprava zobrazení jednotlivých polích.
 7. V modulu „Zákazníci“ přes funkční klávesu F7 „Založ“ grafická úprava zobrazení jednotlivých polích.
 8. V modulu „Zákazníci“ přes funkční klávesu F8 „Vymaž“ grafická úprava zobrazení jednotlivých polích.
 9. V modulu „Karty“ přes funkční klávesu F5 „Adresa“ grafická úprava zobrazení jednotlivých polích.

FAKT® verze 10.68 ze dne 26.03.2024

 1. V modulu „Ceníky zboží“ u menu pod funkční klávesu F10 přidána informace o aktuálním ceníku.
 2. V modulu „Ceníky zboží“ úprava funkcí ceníku přes funkční klávesu F10.
 3. U tiskové sestavy „Kontrolní hlášení“ upraven výstup do XML souboru.
 4. U tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ upraven výstup do XML souboru.
 5. U tiskové sestavy „Přehled o výši pojistného“ upraven výstup do XML souboru.
 6. Úprava tiskové sestavy „Rozvaha v plném rozsahu“.
 7. Úprava tiskové sestavy „Rozvaha ve zkráceném rozsahu“.
 8. Úprava tiskové sestavy „Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu“.
 9. Úprava tiskové sestavy „Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu“.
 10. Systémová úprava programu v závislosti na rozvaze a výkazu zisků a ztrát.

FAKT® verze 10.67 ze dne 01.02.2024

 1. Systémové grafické úpravy programu FAKT.
 2. V modulu „Zboží“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 3. V modulu „Ceníky zboží“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 4. V modulu „Ceníky“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 5. V modulu „Sklady“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 6. V modulu „Firmy“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 7. V modulu „Karty“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 8. V modulu „Hlavní kniha“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 9. V modulu „Zákazníci“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 10. V modulu „Dodavatelé“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 11. V modulu „Ostatní adresy“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 12. V modulu „Skupiny adres“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 13. V modulu „Kalendář“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 14. V modulu „Služby“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 15. V modulu „Druhy – skupiny zboží“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 16. V modulu „Výrobce – skupiny zboží“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 17. V modulu „Kursy devizového trhu“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 18. V modulu „Koeficienty ceníku“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 19. V modulu „Banky“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 20. V modulu „Konstantní symboly“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 21. V modulu „Účty“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 22. V modulu „Výpisy a zápočty“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 23. V modulu „Peněžní deník“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 24. V modulu „Účtová definice“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 25. V modulu „Osnova“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 26. V modulu „Pokladna“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 27. V modulu „Pokladny“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 28. V modulu „Kódy hlavní knihy“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 29. V modulu „Kódy peněžního deníku“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 30. V modulu „Kniha jízd“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 31. V modulu „Vozidla“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 32. V modulu „Pohonné hmoty“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 33. V modulu „Mzdy“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 34. V modulu „Zaměstnanci“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 35. V modulu „Střediska“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 36. V modulu „Druh činnosti“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 37. V modulu „Daň“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 38. V modulu „Majetek“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 39. V modulu „Skupiny majetku“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 40. V modulu „Navýšení obratu“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 41. V modulu „Blokace“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 42. V modulu „Sestavy“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 43. V modulu „Projekty“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 44. V modulu „Materiály“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 45. V modulu „Zakázky“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 46. V modulu „Nabídky,faxy,texty“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 47. V modulu „Reklamace“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 48. V modulu „Texty dodacích listů“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 49. V modulu „Kódy“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 50. V modulu „Dodací listy“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 51. V modulu „Vstup DPH“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 52. V modulu „Výstup DPH“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 53. V modulu „Dobropisy“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 54. V modulu „Kasa“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 55. V modulu „Zálohy“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 56. V modulu „Faktury - hotově“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 57. V modulu „Faktury - bankou“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 58. V modulu „Pošta“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 59. V modulu „Přístupová práva“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 60. V modulu „Hromadný příkazy“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 61. V modulu „Faktury - sklad“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 62. V modulu „Faktury - výdaje“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 63. V modulu „Drobné výdaje“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 64. V modulu „Ostatní platby“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 65. V modulu „Zálohy“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 66. V modulu „Objednávky“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 67. V modulu „Změny stavu zboží“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 68. V modulu „Náklady na výrobu“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 69. V modulu „Technologické karty“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 70. V modulu „Výroba“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 71. V modulu „Eshop - import“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 72. V modulu „Eshop - export“ grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.
 73. V modulu "Eet" grafická úprava zobrazení jednotlivých oken.

FAKT® verze 10.66 ze dne 12.01.2024

 1. Systémová úprava „Menu“.
 2. V modulu "Ostatní adresy" upraveno načítání adres z internetu přes ARES při založení adresy přes funkční klávesu F7 a po vyplnění IČ.
 3. V modulu "Zákazníci" upraveno načítání adres z internetu přes ARES při založení adresy přes funkční klávesu F7 a po vyplnění IČ.
 4. V modulu "Dodavatelé" upraveno načítání adres z internetu přes ARES při založení adresy přes funkční klávesu F7 a po vyplnění IČ.

FAKT® verze 10.65 ze dne 02.01.2024

 1. V modulu „Nastavení systému“ upravena sazba sociálního pojištění zaměstnance. Nově zaměstnanci budou na sociální pojištění platit celkem 7,1 % (6,5 % důchodové pojištění + 0,6 % nemocenské pojištění).
 2. Změna snížené sazby daně z přidané hodnoty, kde místo sazeb 10% a 15% bude 12%.
 3. V modulu „Nastavení systému“ upravena minimální mzda pro rok 2024 na 18.900,-Kč.
 4. V  modulu „Nastavení systému“ upravena částka daně pro rok 2024 a to 15% a nad 131.901,-Kč 23%.
 5. V modulu „Nastavení systému“ úprava maximální částky měsíčního daňového bonusu pro rok 2024 na 9.450,-Kč.

FAKT® verze 10.64 ze dne 01.12.2023

 1. Úprava tiskové sestavy „Daňový doklad k přijaté platbě“.
 2. Úprava tiskové sestavy „EN daňový doklad k přijaté platbě“.
 3. V modulu „Zálohy“ vydané, úprava menu pro tisk přes funkční klávesu F9.
 4. V modulu „Mzdy“ úprava formuláře pro založení položky přes funkční klávesu F7.
 5. V modulu „Mzdy“ úprava formuláře pro opravu položky přes funkční klávesu F4.
 6. V modulu „Mzdy“ úprava formuláře pro prohlížení položky přes funkční klávesu F3.
 7. V modulu „Mzdy“ úprava formuláře pro vymazání položky přes funkční klávesu F8.

FAKT® verze 10.63 ze dne 01.11.2023

 1. V modulu „Zboží“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 2. V modulu „Ceníky zboží“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 3. V modulu „Ceníky“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 4. V modulu „Sklady“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 5. V modulu „Firmy“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 6. V modulu „Karty“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 7. V modulu „Hlavní kniha“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 8. V modulu „Zákazníci“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 9. V modulu „Dodavatelé“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 10. V modulu „Ostatní adresy“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 11. V modulu „Skupiny adres“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 12. V modulu „Kalendář“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 13. V modulu „Služby“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 14. V modulu „Druhy – skupiny zboží“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 15. V modulu „Výrobce – skupiny zboží“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 16. V modulu „Kursy devizového trhu“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 17. V modulu „Koeficienty ceníku“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 18. V modulu „Banky“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 19. V modulu „Konstantní symboly“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 20. V modulu „Účty“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 21. V modulu „Výpisy a zápočty“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 22. V modulu „Peněžní deník“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 23. V modulu „Účtová definice“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 24. V modulu „Osnova“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 25. V modulu „Pokladna“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 26. V modulu „Pokladny“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 27. V modulu „Kódy hlavní knihy“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 28. V modulu „Kódy peněžního deníku“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 29. V modulu „Kniha jízd“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 30. V modulu „Vozidla“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 31. V modulu „Pohonné hmoty“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 32. V modulu „Mzdy“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 33. V modulu „Zaměstnanci“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 34. V modulu „Střediska“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 35. V modulu „Druh činnosti“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 36. V modulu „Daň“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 37. V modulu „Majetek“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 38. V modulu „Skupiny majetku“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 39. V modulu „Navýšení obratu“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 40. V modulu „Blokace“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 41. V modulu „Sestavy“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 42. V modulu „Projekty“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 43. V modulu „Materiály“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 44. V modulu „Zakázky“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 45. V modulu „Nabídky,faxy,texty“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 46. V modulu „Reklamace“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 47. V modulu „Texty dodacích listů“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 48. V modulu „Kódy“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 49. V modulu „Dodací listy“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 50. V modulu „Vstup DPH“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 51. V modulu „Výstup DPH“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 52. V modulu „Dobropisy“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 53. V modulu „Kasa“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 54. V modulu „Zálohy“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 55. V modulu „Faktury - hotově“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 56. V modulu „Faktury - bankou“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 57. V modulu „Pošta“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 58. V modulu „Přístupová práva“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 59. V modulu „Hromadný příkazy“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 60. V modulu „Faktury - sklad“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 61. V modulu „Faktury - výdaje“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 62. V modulu „Drobné výdaje“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 63. V modulu „Ostatní platby“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 64. V modulu „Zálohy“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 65. V modulu „Objednávky“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 66. V modulu „Změny stavu zboží“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 67. V modulu „Náklady na výrobu“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 68. V modulu „Technologické karty“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 69. V modulu „Výroba“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 70. V modulu „Eshop - import“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 71. V modulu „Eshop - export“ úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.
 72. V modulu "Eet" úprava zobrazení jednotlivých oken a popis přemístěn do hlavního okna.

FAKT® verze 10.62 ze dne 06.09.2023

 1. Do modulu „Zákazníci“ u dalších jmen firmy přidána pole „Ulice“, „PSČ“, „Místo“.
 2. Do modulu „Dodavatelé“ u dalších jmen firmy přidána pole „Ulice“, „PSČ“, „Místo“.
 3. Do modulu „Ostatní adresy“ u dalších jmen firmy přidána pole „Ulice“, „PSČ“, „Místo“.
 4. V modulu „Zákazníci“ u dalších jmen firmy upraveno zobrazení u funkční klávesy F3.
 5. V modulu „Zákazníci“ u dalších jmen firmy upraveno zobrazení u funkční klávesy F4.
 6. V modulu „Zákazníci“ u dalších jmen firmy upraveno zobrazení u funkční klávesy F7.
 7. V modulu „Zákazníci“ u dalších jmen firmy upraveno zobrazení u funkční klávesy F8.
 8. V modulu „Dodavatelé“ u dalších jmen firmy upraveno zobrazení u funkční klávesy F3.
 9. V modulu „Dodavatelé“ u dalších jmen firmy upraveno zobrazení u funkční klávesy F4.
 10. V modulu „Dodavatelé“ u dalších jmen firmy upraveno zobrazení u funkční klávesy F7.
 11. V modulu „Dodavatelé“ u dalších jmen firmy upraveno zobrazení u funkční klávesy F8.
 12. V modulu „Ostatní adresy“ u dalších jmen firmy upraveno zobrazení u funkční klávesy F3.
 13. V modulu „Ostatní adresy“ u dalších jmen firmy upraveno zobrazení u funkční klávesy F4.
 14. V modulu „Ostatní adresy“ u dalších jmen firmy upraveno zobrazení u funkční klávesy F7.
 15. V modulu „Ostatní adresy“ u dalších jmen firmy upraveno zobrazení u funkční klávesy F8.

FAKT® verze 10.61 ze dne 28.06.2023

 1. Úprava spodní lišty „Cenové součty“.
 2. Úprava spodní lišty „Funkční klávesy“.
 3. Systémová úprava výchozí velikosti základního okna programu v závislosti na nastavení rozlišení obrazovky.
 4. Do modulu „Nastavení systému“ přidána volba pro spuštění programu FAKT v normálním nebo maximalizovaném okně.
 5. V modulu „Nastavení systému“ systémová úprava v sazbách daně, rozšíření možností zpracování pro připravované daňové změny.
 6. V modulu „Faktury - hotově“ systémová úprava v sazbách daně, rozšíření možností zpracování pro připravované daňové změny.
 7. V modulu „Faktury - bankou“ systémová úprava v sazbách daně, rozšíření možností zpracování pro připravované daňové změny.
 8. V modulu „Zálohy“ systémová úprava v sazbách daně, rozšíření možností zpracování pro připravované daňové změny.
 9. V modulu „Dobropisy“ systémová úprava v sazbách daně, rozšíření možností zpracování pro připravované daňové změny.
 10. V modulu „Výstup DPH“ systémová úprava v sazbách daně, rozšíření možností zpracování pro připravované daňové změny.
 11. V modulu „Dodací listy“ systémová úprava v sazbách daně, rozšíření možností zpracování pro připravované daňové změny.
 12. V modulu „Reklamace“ systémová úprava v sazbách daně, rozšíření možností zpracování pro připravované daňové změny.
 13. V modulu „Nabídky, faxy, texty“ systémová úprava v sazbách daně, rozšíření možností zpracování pro připravované daňové změny.
 14. V modulu „Zakázky“ systémová úprava v sazbách daně, rozšíření možností zpracování pro připravované daňové změny.
 15. V modulu „Sestavy“ systémová úprava v sazbách daně, rozšíření možností zpracování pro připravované daňové změny.
 16. V modulu „Faktury - sklad“ systémová úprava v sazbách daně, rozšíření možností zpracování pro připravované daňové změny.
 17. V modulu „Faktury - výdaje“ systémová úprava v sazbách daně, rozšíření možností zpracování pro připravované daňové změny.
 18. V modulu „Drobné výdaje“ systémová úprava v sazbách daně, rozšíření možností zpracování pro připravované daňové změny.
 19. V modulu „Ostatní platby“ systémová úprava v sazbách daně, rozšíření možností zpracování pro připravované daňové změny.
 20. V modulu „Zálohy“ systémová úprava v sazbách daně, rozšíření možností zpracování pro připravované daňové změny.
 21. V modulu „Vstup DPH“ systémová úprava v sazbách daně, rozšíření možností zpracování pro připravované daňové změny.
 22. V modulu „Objednávky“ systémová úprava v sazbách daně, rozšíření možností zpracování pro připravované daňové změny.
 23. V modulu „Změny stavu zboží“ systémová úprava v sazbách daně, rozšíření možností zpracování pro připravované daňové změny.
 24. V modulu „Technologické karty“ systémová úprava v sazbách daně, rozšíření možností zpracování pro připravované daňové změny.
 25. V modulu „Výroba“ systémová úprava v sazbách daně, rozšíření možností zpracování pro připravované daňové změny.
 26. V modulu „Hlavní kniha“ systémová úprava v sazbách daně, rozšíření možností zpracování pro připravované daňové změny.

FAKT® verze 10.60 ze dne 26.04.2023

 1. V modulu „Zákazníci“ v seznamu zákazníků úprava zobrazení speciální slevy.
 2. Úprava tiskové sestavy „Faktura“ – úprava QR kódu.
 3. Úprava tiskové sestavy „EN Faktura“ – úprava QR kódu.
 4. Úprava tiskové sestavy „PDP Faktura“ – úprava QR kódu.
 5. Úprava tiskové sestavy „Zálohový list“ – úprava QR kódu.
 6. Úprava tiskové sestavy „EN Zálohový list“ – úprava QR kódu.
 7. Úprava tiskové sestavy „Daňový doklad - Zálohový list“ – úprava QR kódu.
 8. Úprava tiskové sestavy „EN Daňový doklad - Zálohový list“ – úprava QR kódu.
 9. Úprava tiskové sestavy „Proforma faktura“ – úprava QR kódu.
 10. Úprava tiskové sestavy „Potvrzená objednávka“ – úprava QR kódu.

FAKT® verze 10.59 ze dne 02.03.2023

 1. Úprava tiskové sestavy „Přehled o výši pojistného“.
 2. U tiskové sestavy „Přehled o výši pojistného“ upraven výstup do XML souboru.

FAKT® verze 10.58 ze dne 01.03.2023

 1. V modulu „Hlavní kniha“ u náhledu položek úprava délky pole „Text“ na 35 znaků.
 2. Úprava tiskové sestavy „Rozvaha v plném rozsahu“.
 3. Úprava tiskové sestavy „Rozvaha ve zkráceném rozsahu“.
 4. Aktualizace souboru „Rozvaha.pdf“ na CD nebo FTP v adresáři TEXTY.
 5. Do tiskové sestavy "Kontrola zaúčtování hlavní knihy" přidána kontrola dokladů „N“ z modulu „Mzdy“.

FAKT® verze 10.57 ze dne 01.02.2023

 1. Do modulu „Zákazníci“ přidáno pod pevné dealerské skupiny „SD“ – speciální sleva v %“.
 2. Do modulu „Zákazníci“ přidáno nové pole „Sleva na skladové položky v %“.
 3. Do modulu „Zákazníci“ do seznamu zákazníků přidáno zobrazení speciální slevy.
 4. Do modulu „Faktury - bankou“ přidáno automatické propsání speciální slevy při založení dokladu.
 5. Do modulu „Faktury - hotově“ přidáno automatické propsání speciální slevy při založení dokladu.
 6. Do modulu „Kasa“ přidáno automatické propsání speciální slevy při založení dokladu.
 7. Do modulu „Zálohy“ přidáno automatické propsání speciální slevy při založení dokladu.
 8. Do modulu „Dodací listy“ přidáno automatické propsání speciální slevy při založení dokladu.
 9. Do modulu „Zakázky“ přidáno automatické propsání speciální slevy při založení dokladu.
 10. Do modulu „Nabídky,faxy,texty“ přidáno automatické propsání speciální slevy při založení dokladu.
 11. Do modulu „Reklamace“ přidáno automatické propsání speciální slevy při založení dokladu.
 12. Do modulu „Materiály“ přidáno automatické propsání speciální slevy při založení dokladu.
 13. V modulu „Kniha jízd“ při založení nové jízdy upraven výchozí datum podle čísla vozidla.
 14. Systémová úprava výchozí velikosti základního okna programu v závislosti na nastavení rozlišení obrazovky.
 15. V modulu „Mzdy“ úprava slevy na pojistném.
 16. Úprava tiskové sestavy „Přehled o výši pojistného“.
 17. U tiskové sestavy „Přehled o výši pojistného“ upraven výstup do XML souboru.

FAKT® verze 10.56 ze dne 24.01.2023

 1. V modulu „Změny stavu zboží“ systémová úprava v zadání zákazníka.
 2. Úprava tiskové sestavy „Syntetická evidence“.
 3. Úprava tiskové sestavy „Analytická evidence“.
 4. Úprava tiskové sestavy „Hlavní kniha“.
 5. V modulu „Nastavení systému“ upravena minimální mzda pro rok 2023 na 17.300,-Kč.
 6. V modulu „Mzdy“ nové měsíční tabulky záloh na daň pro rok 2023.
 7. V modulu „Nastavení systému“ upravena částka daně pro rok 2023 a to 15% a nad 161.296,-Kč 23%.
 8. V modulu „Nastavení systému“ úprava maximální částky měsíčního daňového bonusu pro rok 2023 na 8.650,-Kč.

FAKT® verze 10.55 ze dne 02.11.2022

 1. V modulu „Faktury - sklad“ systémová úprava u zjišťování spolehlivosti plátců z registru plátců DPH přes funkční klávesu F6.
 2. V modulu „Faktury - výdaje“ systémová úprava u zjišťování spolehlivosti plátců z registru plátců DPH přes funkční klávesu F6.
 3. V modulu „Drobné výdaje“ systémová úprava u zjišťování spolehlivosti plátců z registru plátců DPH přes funkční klávesu F6.
 4. V modulu „Ostatní platby“ systémová úprava u zjišťování spolehlivosti plátců z registru plátců DPH přes funkční klávesu F6.
 5. V modulu „Zálohy“ systémová úprava u zjišťování spolehlivosti plátců z registru plátců DPH přes funkční klávesu F6.
 6. V modulu „Faktury - hotově“ systémová úprava u zjišťování spolehlivosti plátců z registru plátců DPH přes funkční klávesu F6.
 7. V modulu „Faktury - bankou“ systémová úprava u zjišťování spolehlivosti plátců z registru plátců DPH přes funkční klávesu F6.
 8. V modulu „Zálohy“ systémová úprava u zjišťování spolehlivosti plátců z registru plátců DPH přes funkční klávesu F6.
 9. V modulu "Ostatní adresy" upraveno načítání adres z internetu přes ARES při založení adresy přes funkční klávesu F7 a po vyplnění IČ.
 10. V modulu "Zákazníci" upraveno načítání adres z internetu přes ARES při založení adresy přes funkční klávesu F7 a po vyplnění IČ.
 11. V modulu "Dodavatelé" upraveno načítání adres z internetu přes ARES při založení adresy přes funkční klávesu F7 a po vyplnění IČ.
 12. V modulu „Pohonné hmoty“ upravena velikost pole množství z „999 999,99“ na „999 999,999“.
 13. Úprava tiskové sestavy „Kniha pohonný hmot“.

FAKT® verze 10.54 ze dne 03.10.2022

 1. V modulu „Faktury - hotově“ zapracováno omezení použití účtů jako „Neaktivní“.
 2. V modulu „Faktury - bankou“ zapracováno omezení použití účtů jako „Neaktivní“.
 3. V modulu „Zálohy“ zapracováno omezení použití účtů jako „Neaktivní“.
 4. V modulu „Dobropisy“ zapracováno omezení použití účtů jako „Neaktivní“.
 5. V modulu „Zakázky“ zapracováno omezení použití účtů jako „Neaktivní“.
 6. V modulu „Faktury - sklad“ zapracováno omezení použití účtů jako „Neaktivní“.
 7. V modulu „Faktury - výdaje“ zapracováno omezení použití účtů jako „Neaktivní“.
 8. V modulu „Drobné výdaje“ zapracováno omezení použití účtů jako „Neaktivní“.
 9. V modulu „Ostatní platby“ zapracováno omezení použití účtů jako „Neaktivní“.
 10. V modulu „Zálohy“ zapracováno omezení použití účtů jako „Neaktivní“.
 11. V modulu „Sklady“ provedena systémová úprava.

FAKT® verze 10.53 ze dne 02.09.2022

 1. Modul „Nastavení systému“ pod spínačem „Tisk“ rozšíření možnosti zadání textu v poli „E-mai – Předmět“ a „E-mail - Text“ na %mesic (doplní číslo měsíce) nebo %rok (doplní rok) nebo %datum (doplní datum).
 2. V modul „Kasa“ upraveno generování emailu pod funkční klávesou F12.
 3. V modul „Faktury – hotově“ upraveno generování emailu pod funkční klávesou F12.
 4. V modul „Faktury – bankou“ upraveno generování emailu pod funkční klávesou F12.
 5. V modul „Zálohy“ upraveno generování emailu pod funkční klávesou F12.
 6. V modul „Zákaznici“ upraveno generování emailu v úpravě adresy “funkční klávesa F4“ pod funkční klávesou F6.
 7. V modul „Dodavatelé“ upraveno generování emailu v úpravě adresy „funkční klávesa F4“ pod funkční klávesou F6.
 8. V modul „Ostatní adresy“ upraveno generování emailu v úpravě adresy „funkční klávesa F4“ pod funkční klávesou F6.
 9. V modulu "Generátor internetového ceníku" do generování souboru XML feed přidána položka „ITEM_ID“, „PRODUCTNAME“.
 10. Do modulu „Účty“ přidáno pole pro označení účtu jako „Neaktivní“.

FAKT® verze 10.52 ze dne 01.08.2022

 1. Nová grafická nápověda programu FAKT přes funkční klávesu F1.
 2. Systémové úpravy programu FAKT pro grafickou nápovědu.
 3. V modulu „Hromadné příkazy“ v menu „Tisk/Příjem/Hromadné příkazy“ úprava exportu položek do souboru ABO k načtení položek do internetového bankovnictví.
 4. V modulu „Mzdy“ úprava exportu položek do souboru ABO k načtení položek do internetového bankovnictví  u tiskové sestavy „Hromadný příkaz“.

FAKT® verze 10.51 ze dne 04.07.2022

 1. Modul „Zákaznici“ rozšířen o pole „Mail kopie“.
 2. Modul „Dodavatelé“ rozšířen o pole „Mail kopie“.
 3. Modul „Ostatní adresy“ rozšířen o pole „Mail kopie“.
 4. Modul „Nastavení systému“ pod spínačem „Eshop“ úprava nastavení emailového klienta.
 5. V modul „Kasa“ upraveno generování emailu pod funkční klávesou F12.
 6. V modul „Faktury – hotově“ upraveno generování emailu pod funkční klávesou F12.
 7. V modul „Faktury – bankou“ upraveno generování emailu pod funkční klávesou F12.
 8. V modul „Zálohy“ upraveno generování emailu pod funkční klávesou F12.
 9. V modul „Zákaznici“ upraveno generování emailu v úpravě adresy “funkční klávesa F4“ pod funkční klávesou F6.
 10. V modul „Dodavatelé“ upraveno generování emailu v úpravě adresy „funkční klávesa F4“ pod funkční klávesou F6.
 11. V modul „Ostatní adresy“ upraveno generování emailu v úpravě adresy „funkční klávesa F4“ pod funkční klávesou F6.

FAKT® verze 10.50 ze dne 01.06.2022

 1. U tiskové sestavy „Kontrolní hlášení“ upraven výstup do XML souboru.
 2. U tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ upraven výstup do XML souboru.
 3. U tiskové sestavy „Přehled o výši pojistného“ upraven výstup do XML souboru.
 4. V modulu "Ostatní adresy" upraveno načítání adres z internetu přes ARES při založení adresy přes funkční klávesu F7 a po vyplnění IČ.
 5. V modulu "Zákazníci" upraveno načítání adres z internetu přes ARES při založení adresy přes funkční klávesu F7 a po vyplnění IČ.
 6. V modulu "Dodavatelé" upraveno načítání adres z internetu přes ARES při založení adresy přes funkční klávesu F7 a po vyplnění IČ.
 7. Úprava modulu „Eet“ pro elektronickou evidenci tržeb.
 8. Úprava tiskové sestavy „Rozvaha v plném rozsahu“.
 9. Úprava tiskové sestavy „Rozvaha ve zkráceném rozsahu“.
 10. Úprava tiskové sestavy „Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu“.
 11. Úprava tiskové sestavy „Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu“.
 12. Systémové úpravy programu FAKT pro WINDOWS 11.

FAKT® verze 10.49 ze dne 07.04.2022

 1. Úprava modulu „Mzdy“ přidána sleva na pojistném za karanténní příspěvky.
 2. Úprava tiskové sestavy „Přehled o výši pojistného“.
 3. U tiskové sestavy „Přehled o výši pojistného“ upraven výstup do XML souboru.

FAKT® verze 10.48 ze dne 25.03.2022

 1. Systémové úpravy programu FAKT pro WINDOWS 11.
 2. Aktualizace manuálu programu FAKT na verzi 0912.
 3. Aktualizace manuálu programu FAKT na verzi 0912 vložena na CD.
 4. Aktualizace manuálu programu FAKT na verzi 0912 vložena na FTP.

Informace o verzích programu FAKT® pro Windows XP/Vista/7/8/10 CZ
 

FAKT® verze 10.47 ze dne 28.02.2022

 1. V modulu "Generátor internetového ceníku" provedena úprava výchozích textů.
 2. U tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“, přidán/upraven řádek 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 63, 64, 65.
 3. U tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ upraven výstup do XML souboru, přidán/upraven řádek 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 63, 64, 65.
 4. V modulu „Faktury - sklad“ úprava v propsání nového kódu předmětu plnění daně 370.
 5. V modulu „Faktury - výdaje“ úprava v propsání nového kódu předmětu plnění daně 370.
 6. V modulu „Drobné výdaje“ úprava v propsání nového kódu předmětu plnění daně 370.
 7. V modulu „Ostatní platby“ úprava v propsání nového kódu předmětu plnění daně 370.
 8. V modulu „Zálohy“ úprava v propsání nového kódu předmětu plnění daně 370.
 9. V modulu „Vstup DPH“ úprava v propsání nového kódu předmětu plnění daně 370.
 10. Do modulu “Daň z přidané hodnoty“ přidán nový kód 370/0, 310/54, 320/54, 340/54, 370/54.
 11. Do modulu „Nastavení systému“ pod spínač „Mzdy“ přidáno nové pole „Koeficient“ - část odpočtu daně v krácené výši (ř.52) v %.
 12. Nová tisková sestava „Seznam skladových karet“.
 13. V modulu „Faktury - hotově“ úprava číslování nových dokladů při přechodu na nový rok.
 14. V modulu „Faktury - bankou“ úprava číslování nových dokladů při přechodu na nový rok.
 15. V modulu „Zálohy“ úprava číslování nových dokladů při přechodu na nový rok.
 16. V modulu „Dobropisy“ úprava číslování nových dokladů při přechodu na nový rok.
 17. V modulu „Výstup DPH“ úprava číslování nových dokladů při přechodu na nový rok.
 18. V modulu „Dodací listy“ úprava číslování nových dokladů při přechodu na nový rok.
 19. V modulu „Reklamace“ úprava číslování nových dokladů při přechodu na nový rok.
 20. V modulu „Nabídky, faxy, texty“ úprava číslování nových dokladů při přechodu na nový rok.
 21. V modulu „Zakázky“ úprava číslování nových dokladů při přechodu na nový rok.
 22. V modulu „Projekty“ úprava číslování nových dokladů při přechodu na nový rok.
 23. V modulu „Sestavy“ úprava číslování nových dokladů při přechodu na nový rok.
 24. V modulu „Navýšení obratu“ úprava číslování nových dokladů při přechodu na nový rok.
 25. V modulu „Faktury - sklad“ úprava číslování nových dokladů při přechodu na nový rok.
 26. V modulu „Faktury - výdaje“ úprava číslování nových dokladů při přechodu na nový rok.
 27. V modulu „Drobné výdaje“ úprava číslování nových dokladů při přechodu na nový rok.
 28. V modulu „Ostatní platby“ úprava číslování nových dokladů při přechodu na nový rok.
 29. V modulu „Zálohy“ úprava číslování nových dokladů při přechodu na nový rok.
 30. V modulu „Vstup DPH“ úprava číslování nových dokladů při přechodu na nový rok.
 31. V modulu „Objednávky“ úprava číslování nových dokladů při přechodu na nový rok.
 32. V modulu „Změny stavu zboží“ úprava číslování nových dokladů při přechodu na nový rok.
 33. V modulu „Technologické karty“ úprava číslování nových dokladů při přechodu na nový rok.
 34. V modulu „Výroba“ úprava číslování nových dokladů při přechodu na nový rok.
 35. V modulu „Pokladna“ úprava číslování nových dokladů při přechodu na nový rok.
 36. V modulu „Hlavní kniha“ úprava číslování nových dokladů při přechodu na nový rok.
 37. V modulu „Výpisy a zápočty“ úprava číslování nových dokladů při přechodu na nový rok.
 38. V modulu „Mzdy“ úprava číslování nových dokladů při přechodu na nový rok.
 39. V modulu „Majetek“ úprava číslování nových dokladů při přechodu na nový rok.

FAKT® verze 10.46 ze dne 24.01.2022

 1. V modulu „Mzdy“ úprava zobrazení.
 2. V modulu „Nastavení systému“ upravena minimální mzda pro rok 2022 na 16.200,-Kč.
 3. V modulu „Mzdy“ nové měsíční tabulky záloh na daň pro rok 2022.
 4. V modulu „Nastavení systému“ upravena částka daně pro rok 2022 a to 15% a nad 155.644,-Kč 23%.
 5. V modulu „Nastavení systému“ úprava maximální částky měsíčního daňového bonusu pro rok 2022 na 8.100,-Kč.
 6. V modulu „Zaměstnanci“ úprava slevy na dani pro rok 2022 na 2.570,-Kč.
 7. Úprava tiskové sestavy "Nastavení systému".
 8. Systémová úprava zobrazení základní obrazovky.
 9. U tiskové sestavy „Kontrolní hlášení“ upraven výstup do XML souboru.
 10. U tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ upraven výstup do XML souboru.
 11. Aktualizace manuálu programu FAKT na verzi 0911.
 12. Aktualizace manuálu programu FAKT na verzi 0911 vložena na CD.
 13. Aktualizace manuálu programu FAKT na verzi 0911 vložena na FTP.

FAKT® verze 10.45 ze dne 10.10.2021

 1. Úprava tiskové sestavy „Faktura“ – přidání kurzu.
 2. Úprava tiskové sestavy „EN Faktura“ – přidání kurzu.
 3. Úprava tiskové sestavy „PDP Faktura“ – přidání kurzu.
 4. Úpravy tiskové sestavy „Zálohový list“ – přidání kurzu.
 5. Úpravy tiskové sestavy „EN Zálohový list“ – přidání kurzu.
 6. Úpravy tiskové sestavy „Daňový doklad - Zálohový list“ – přidání kurzu.
 7. Úpravy tiskové sestavy „EN Daňový doklad - Zálohový list“ – přidání kurzu.
 8. Úpravy tiskové sestavy „Proforma faktura“ – přidání kurzu.
 9. Úpravy tiskové sestavy „Potvrzená objednávka“ – přidání kurzu.

FAKT® verze 10.44 ze dne 19.08.2021

 1. V modulu „Faktury - sklad“ upraveno zjišťování spolehlivosti plátců z registru plátců DPH přes funkční klávesu F6.
 2. V modulu „Faktury - výdaje“ upraveno zjišťování spolehlivosti plátců z registru plátců DPH přes funkční klávesu F6.
 3. V modulu „Drobné výdaje“ upraveno zjišťování spolehlivosti plátců z registru plátců DPH přes funkční klávesu F6.
 4. V modulu „Ostatní platby“ upraveno zjišťování spolehlivosti plátců z registru plátců DPH přes funkční klávesu F6.
 5. V modulu „Zálohy“ upraveno zjišťování spolehlivosti plátců z registru plátců DPH přes funkční klávesu F6.
 6. Úpravy tiskové sestavy „Faktura“.
 7. Úpravy tiskové sestavy „EN Faktura“.
 8. Úpravy tiskové sestavy „PDP Faktura“.
 9. Úpravy tiskové sestavy „Zálohový list“.
 10. Úpravy tiskové sestavy „EN Zálohový list“.
 11. Úpravy tiskové sestavy „Daňový doklad - Zálohový list“.
 12. Úpravy tiskové sestavy „EN Daňový doklad - Zálohový list“.
 13. Úpravy tiskové sestavy „Proforma faktura“.
 14. Úpravy tiskové sestavy „Potvrzená objednávka“.

FAKT® verze 10.43 ze dne 01.07.2021

 1. Úpravy tiskové sestavy „Faktura“ – přidání QR kódu.
 2. Úpravy tiskové sestavy „EN Faktura“ – přidání QR kódu.
 3. Úpravy tiskové sestavy „PDP Faktura“ – přidání QR kódu.
 4. Úpravy tiskové sestavy „Zálohový list“ – přidání QR kódu.
 5. Úpravy tiskové sestavy „EN Zálohový list“ – přidání QR kódu.
 6. Úpravy tiskové sestavy „Daňový doklad - Zálohový list“ – přidání QR kódu.
 7. Úpravy tiskové sestavy „EN Daňový doklad - Zálohový list“ – přidání QR kódu.
 8. Úpravy tiskové sestavy „Proforma faktura“ – přidání QR kódu.
 9. Úpravy tiskové sestavy „Potvrzená objednávka“ – přidání QR kódu.

FAKT® verze 10.42 ze dne 23.04.2021

 1. Do modulu „Generování internetového ceníku“ přidáno generování ikony do záhlaví.
 2. Úprava tiskové sestavy „Reklamace“.
 3. Nová tisková sestava „Kniha jízd“, prázdný formulář.
 4. V modulu „Nastavení systému“ pod spínačem „Tisk“, předvolba textu pro nový e-mail.
 5. V modulu „Kasa“ úprava generování nového e-mailu.
 6. V modulu „Faktury – hotově“ úprava generování nového e-mailu.
 7. V modulu „Faktury – bankou“ úprava generování nového e-mailu.
 8. V modulu „Zálohy“ úprava generování nového e-mailu.
 9. V modulu „Zákazníci“ úprava generování nového e-mailu.
 10. V modulu „Dodavatelé“ úprava generování nového e-mailu.
 11. V modulu „Adresy“ úprava generování nového e-mailu.
 12. V modulu „Pošta“ úprava generování nového e-mailu.
 13. V modulu „Hromadné příkazy“ v menu „Tisk/Příjem/Hromadné příkazy“ úprava exportu položek do souboru ABO k načtení položek do internetového bankovnictví.
 14. V modulu „Mzdy“ úprava exportu položek do souboru ABO k načtení položek do internetového bankovnictví  u tiskové sestavy „Hromadný příkaz“.

FAKT® verze 10.41 ze dne 25.02.2021

 1. V modulu „Účtová osnova“ provedena aktualizace účtů.
 2. Úprava tiskové sestavy „Rozvaha v plném rozsahu“.
 3. Úprava tiskové sestavy „Rozvaha ve zkráceném rozsahu“.
 4. Úprava tiskové sestavy „Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu“.
 5. Úprava tiskové sestavy „Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu“.
 6. Systémová úprava programu v závislosti na rozvaze a výkazu zisků a ztrát.
 7. Aktualizace „Účtová osnova“ na CD nebo FTP v adresáři TEXTY.
 8. Aktualizace „Rozvaha“ na CD nebo FTP v adresáři TEXTY.
 9. Aktualizace „Výkaz zisku a ztráty“ na CD nebo FTP v adresáři TEXTY.

FAKT® verze 10.40 ze dne 25.01.2021

 1. V modulu „Nastavení systému“ upravena minimální mzda pro rok 2021 na 15.200,-Kč.
 2. V modulu „Mzdy“ nové měsíční tabulky záloh na daň pro rok 2021.
 3. V modulu „Nastavení systému“ zrušeno solidární zvýšení daně, dále přidány dvě sazby daně pro rok 2021 a to 15% a nad 141.764,-Kč 23%.
 4. V modulu „Nastavení systému“ úprava maximální částky měsíčního daňového bonusu pro rok 2021 na 7.600,-Kč.
 5. V modulu „Zaměstnanci“ úprava slevy na dani pro rok 2021 na 2.320,-Kč.
 6. V modulu "Ostatní platby" úprava oznámení u načtení trvalých příkazů.
 7. Úprava tiskové sestavy "Nastavení systému".

FAKT® verze 10.39 ze dne 01.12.2020

 1. V modulu „Zákazníci“ upraveno pole „Poznámka“ ze 40 znaků na 120 znaků.
 2. Úprava tiskové sestavy „Přehled o výši pojistného“.
 3. U tiskové sestavy „Přehled o výši pojistného“ upraven výstup do XML souboru.
 4. Úprava v modulu „Mzdy“ na uplatnění snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele.
 5. V modulu „Mzdy“ provedena systémová úprava.
 6. Úprava tiskové sestavy „Mzdový list“.
 7. Úprava tiskové sestavy „Mzdový doklad“.
 8. Úprava tiskové sestavy „Výplatní lístek“.

FAKT® verze 10.38 ze dne 02.11.2020

 1. Knihovna eet.dll pro elektronickou evidenci tržeb rozšířena o šifrovací protokol TLS 1.3 z důvodu ukončení podpory šifrovacího protokolu TLS 1.1 a vybraných šifer z TLS 1.2 od roku 2021, ale nejpozději ke konci prvního čtvrtletí roku 2021.
 2. Z důvodu přidání šifrovacího protokolu TLS 1.3 je nutné mít na Windows 7, 8, 10 nainstalovaný Microsoft .NET Framework 4.8.
 3. Dále je nutné provést instalaci nové verze knihovny eet.dll 01.01 pro elektronickou evidenci tržeb.
 4. Úprava modulu „Eet“ pro elektronickou evidenci tržeb.

FAKT® verze 10.37 ze dne 01.10.2020

 1. V modulu "Ostatní adresy" upraveno načítání adres z internetu přes ARES při založení adresy přes funkční klávesu F7 a po vyplnění IČ.
 2. V modulu "Zákazníci" upraveno načítání adres z internetu přes ARES při založení adresy přes funkční klávesu F7 a po vyplnění IČ.
 3. V modulu "Dodavatelé" upraveno načítání adres z internetu přes ARES při založení adresy přes funkční klávesu F7 a po vyplnění IČ.
 4. Úprava modulu „Eet“ pro elektronickou evidenci tržeb.
 5. Úprava tiskové sestavy „Přehled o výši pojistného“.
 6. U tiskové sestavy „Přehled o výši pojistného“ upraven výstup do XML souboru.
 7. Úprava v modulu „Mzdy“ na uplatnění snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele.
 8. V modulu „Mzdy“ provedena systémová úprava.
 9. Úprava tiskové sestavy „Mzdový list“.
 10. Úprava tiskové sestavy „Mzdový doklad“.
 11. Úprava tiskové sestavy „Výplatní lístek“.

FAKT® verze 10.36 ze dne 01.09.2020

 1. V modulu „Kasa“ do položek pod funkční klávesu F10 přidána funkční klávese F11 pro výpočet hustoty (množství v litrech * hustota = množství v kilogramech).
 2. V modulu "Faktury - hotově" do položek pod funkční klávesu F10 přidána funkční klávese F11 pro výpočet hustoty (množství v litrech * hustota = množství v kilogramech).
 3. V modulu "Faktury - bankou" do položek pod funkční klávesu F10 přidána funkční klávese F11 pro výpočet hustoty (množství v litrech * hustota = množství v kilogramech).
 4. V modulu "Zálohy" do položek pod funkční klávesu F10 přidána funkční klávese F11 pro výpočet hustoty (množství v litrech * hustota = množství v kilogramech).
 5. V modulu „Dodací listy“ do položek pod funkční klávesu F10 přidána funkční klávese F11 pro výpočet hustoty (množství v litrech * hustota = množství v kilogramech).
 6. Úprava tiskové sestavy „Přehled o výši pojistného“.
 7. U tiskové sestavy „Přehled o výši pojistného“ upraven výstup do XML souboru.
 8. V modulu „Mzdy“ úprava pole „Základ daně/ Superhrubá mzda“.
 9. Úprava tiskové sestavy „Výplatní lístek“.
 10. Úprava tiskové sestavy „Hromadný příkaz k úhradě“ v modulu „Mzdy“.
 11. Úprava tiskové sestavy „Mzdový list“.
 12. Úprava tiskové sestavy „Mzdový doklad“.
 13. Úprava tiskové sestavy „Osobní karta zaměstnance“.
 14. Úprava tiskové sestavy „Přehled o výši pojistného“.
 15. U tiskové sestavy „Přehled o výši pojistného“ upraven výstup do XML souboru.
 16. Úprava tiskové sestavy „Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele“.
 17. Úprava modulu „Hlavní kniha“ v závislosti na úpravách v modulu „Mzdy“.

FAKT® verze 10.35 ze dne 05.07.2020

 1. Do modulu „Firmy“ úprava funkce pro smazání dat firmy.
 2. Úprava tiskové sestavy „Přehled o výši pojistného“.
 3. U tiskové sestavy „Přehled o výši pojistného“ upraven výstup do XML souboru.
 4. Úprava v modulu „Mzdy“, kde uplatnění snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele se uvede jako sleva na pojistném zaměstnavatele (-).
 5. V modulu „Mzdy“ provedena systémová úprava.
 6. Úprava tiskové sestavy „Mzdový list“.
 7. Úprava tiskové sestavy „Mzdový doklad“.
 8. Úprava tiskové sestavy „Výplatní lístek“.
 9. U tiskové sestavy „Kontrolní hlášení“ upraven výstup do XML souboru.
 10. U tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ upraven výstup do XML souboru.
 11. Úprava tiskové sestavy "Kontrola zaúčtování hlavní knihy".
 12. Úprava modulu „Výpisy a zápočty“.
 13. Úprava modulu „Hlavní kniha“ v závislosti na úpravách v modulu „Mzdy“.

FAKT® verze 10.34 ze dne 20.04.2020

 1. Do modulu „Ceníky zboží“ do menu pod funkční klávesu F10 přidána pod akci číslo 2 „Aktualizace prodejních cen ve skladu“ volba „přepsat nákupní cenu“.
 2. Úprava funkce pro přepočet skladu.

FAKT® verze 10.33 ze dne 16.04.2020

 1. Do modulu „Zákazníci“ přidáno nové pole pro výchozí nastavení formy úhrady dobírkou, platební kartou, ePlatbou.
 2. Do modulu „Faktury - bankou“ přidáno výchozí nastavení formy úhrady podle zvoleného zákazníka při založení dokladu.
 3. Do modulu „Zboží“ přidáno nové pole „Skladová cena“ pro evidenci průměrné skladové ceny.
 4. V modulu „Ceníky zboží“ úprava funkcí ceníku přes funkční klávesu F10 v závislosti na skladové a nákupní ceně.
 5. V modulu „Kasa“ úprava funkcí v závislosti na skladové a nákupní ceně.
 6. V modulu „Faktury - hotově“ úprava funkcí v závislosti na skladové a nákupní ceně.
 7. V modulu „Faktury - bankou“ úprava funkcí v závislosti na skladové a nákupní ceně.
 8. V modulu „Dobropisy“ úprava funkcí v závislosti na skladové a nákupní ceně.
 9. V modulu „Faktury - sklad“ úprava funkcí a zobrazení polí v závislosti na skladové a nákupní ceně.
 10. V modulu „Drobné výdaje“ úprava funkcí a zobrazení polí v závislosti na skladové a nákupní ceně.
 11. V modulu „Změny stavu zboží“ úprava funkcí a zobrazení polí v závislosti na skladové a nákupní ceně.
 12. Úpravy systémových funkcí pro přepočty množství a skladových cen v závislosti na skladové a nákupní ceně.
 13. V modulu „Výroba“ úprava funkcí a zobrazení polí v závislosti na skladové a nákupní ceně.
 14. Úprava tiskové sestavy „Stav skladu“ v závislosti na skladové a nákupní ceně.
 15. Úprava tiskové sestavy „Stav skladů“ v závislosti na skladové a nákupní ceně.
 16. Úprava tiskové sestavy „Stavy podle kódů“ v závislosti na skladové a nákupní ceně.
 17. Úprava tiskové sestavy „Podlimitní stav“ v závislosti na skladové a nákupní ceně.
 18. Úprava tiskové sestavy „Inventura skladu“ v závislosti na skladové a nákupní ceně.
 19. Úprava tiskové sestavy „Inventura skladů“ v závislosti na skladové a nákupní ceně.

FAKT® verze 10.32 ze dne 31.01.2020

 1. V modulu „Zakázky“ přidáno vyplnění konstantního symbolu do založení dokladu.
 2. V modulu „Výpisy a zápočty“ upraveno vkládání nezaplacených dokladů.
 3. V modulu „Nastavení systému“ upravena minimální mzda pro rok 2020 na 14.600,-Kč.
 4. V modulu „Mzdy“ nové měsíční tabulky záloh na daň pro rok 2020.
 5. V modulu „Nastavení systému“ úprava solidárního zvýšení daně pro rok 2020 na 139.340,-Kč.
 6. V modulu „Nastavení systému“ úprava maximální částky měsíčního daňového bonusu pro rok 2020 na 7.300,-Kč.
 7. V modulu „Majetek“ úprava zadávání položek.
 8. V modulu „Majetek“ přidáno pole „Daň“ v procentech s doporučenou výší daně z pořizovací ceny.
 9. U tiskové sestavy „Kontrolní hlášení“ upraven výstup do XML souboru.
 10. U tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ upraven výstup do XML souboru.
 11. V modulu „Pošta“ upraveno barevné zobrazení položek jednotlivých seznamů.
 12. V modulu „Účtová osnova“ provedena aktualizace účtů.
 13. Úprava tiskové sestavy „Rozvaha v plném rozsahu“.
 14. Úprava tiskové sestavy „Rozvaha ve zkráceném rozsahu“.
 15. Úprava tiskové sestavy „Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu“.
 16. Úprava tiskové sestavy „Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu“.

FAKT® verze 10.31 ze dne 02.12.2019

 1. U tiskové sestavy „Kontrolní hlášení“ upraven výstup do XML souboru.
 2. U tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ upraven výstup do XML souboru.
 3. Úprava tiskové sestavy „Kniha vydaných pokladních bloků“.
 4. Úprava tiskové sestavy „Kniha prodeje za hotové“.
 5. Úprava tiskové sestavy „Kniha vydaných faktur“.
 6. Úprava tiskové sestavy „Kniha vydaných faktur (Součty)“.
 7. Úprava tiskové sestavy „Kniha vydaných faktur podle zákazníků“.
 8. Úprava tiskové sestavy „Kniha vydaných faktur podle zákazníků (Součty)“.
 9. Úprava tiskové sestavy „Kniha vydaných faktur podle středisek“.
 10. Úprava tiskové sestavy „Kniha vydaných faktur podle středisek (Součty)“.
 11. Úprava tiskové sestavy „Kniha vydaných faktur podle měny“.
 12. Nová tisková sestava „Kniha vydaných faktur podle měny (Součty)“.
 13. V modulu "Ostatní adresy" upraveno načítání adres z internetu přes ARES při založení adresy přes funkční klávesu F7 a po vyplnění IČ.
 14. V modulu "Zákazníci" upraveno načítání adres z internetu přes ARES při založení adresy přes funkční klávesu F7 a po vyplnění IČ.
 15. V modulu "Dodavatelé" upraveno načítání adres z internetu přes ARES při založení adresy přes funkční klávesu F7 a po vyplnění IČ.
 16. Úprava modulu „Eet“ pro elektronickou evidenci tržeb.

FAKT® verze 10.30 ze dne 01.10.2019

 1. V modulu "Generátor internetového ceníku" upraveno menu na modrou barvu beze změny a zrušeno podtržení.
 2. V modulu "Generátor internetového ceníku" upraven seznam položek skupin podle druhů na modrou barvu beze změny a zrušeno podtržení.
 3. V modulu "Generátor internetového ceníku" upraveno záhlaví seznamu položek na modrou barvu beze změny a zrušeno podtržení.
 4. V modulu "Generátor internetového ceníku" upraveno pole „Objednat“ na modrou barvu beze změny a zrušeno podtržení.
 5. V modulu „Kasa“ zablokováno pole rok v čísle dokladu proti přepsání při založení dokladu přes funkční klávesu F7.
 6. V modulu "Faktury - sklad" provedena úprava funkce přes funkční klávesu F10 – označení (*) již vytištěného nebo zadaného dokladu k proplacení.
 7. V modulu "Faktury - výdaje" provedena úprava funkce přes funkční klávesu F10 – označení (*) již vytištěného nebo zadaného dokladu k proplacení.
 8. V modulu "Zálohy" provedena úprava funkce přes funkční klávesu F10 – označení (*) již vytištěného nebo zadaného dokladu k proplacení.
 9. V modulu "Ostatní platby" provedena úprava funkce přes funkční klávesu F10 – označení (*) již vytištěného nebo zadaného dokladu k proplacení.
 10. V modulu "Hromadné příkazy" provedena úprava funkce přes funkční klávesu F10 – označení (*) již vytištěného nebo zadaného dokladu k proplacení.
 11. V modulu „Nabídky,faxy,texty“ úprava založení a otevírání „Faxů“.
 12. V modulu „Nabídky,faxy,texty“ úprava založení a otevírání „Textů“.
 13. V modulu „Faktury - hotově“ přidána do vyhledání přes funkční klávesu F2 „Forma úhrady".
 14. V modulu „Faktury - bankou“ přidána do vyhledání přes funkční klávesu F2 „Forma úhrady".
 15. V modulu „Zálohy“ přidána do vyhledání přes funkční klávesu F2 „Forma úhrady".

FAKT® verze 10.29 ze dne 02.09.2019

 1. U tiskové sestavy „Kontrolní hlášení“ upraven výstup do XML souboru podle nové struktury.
 2. U tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ upraven výstup do XML souboru.
 3. V modulu „Zboží“ upravena velikost polí cen z „9 999 999.99“ na „999 999 999,99“.
 4. V modulu „Ceníky zboží“ upravena velikost polí cen z „9 999 999.99“ na „999 999 999,99“.
 5. V modulu „Generování internetového ceníku“ upravena velikost polí cen z „9 999 999.99“ na „999 999 999,99“.
 6. Do modulu „Nastavení systému“ pod spínač „EET“ přidáno nové pole pro upozornění na konec platnosti certifikátu.
 7. Při spuštění programu kontrola certifikátu pro elektronickou evidenci tržeb s upozorněním na konec platnosti certifikátu.

FAKT® verze 10.28 ze dne 01.08.2019

 1. Změna sazby pojistného za zaměstnavatele se mění z 25% na 24,8% s platností od 1.7.2019.
 2. Úprava tiskové sestavy „Mzdový list“.
 3. Úprava tiskové sestavy „Mzdový doklad“.
 4. Úprava tiskové sestavy „Výplatní lístek“.
 5. Úprava tiskové sestavy „Přehled o výši pojistného“.
 6. U tiskové sestavy „Přehled o výši pojistného“ upraven výstup do XML souboru.
 7. V modulu „Mzdy“ provedena systémová úprava.

FAKT® verze 10.27 ze dne 14.05.2019

 1. V modulu „Vozidla“ úprava zadání řidiče.
 2. Úprava tiskové sestavy "Kontrola zaúčtování hlavní knihy".
 3. Úprava modulu „Výpisy a zápočty“.
 4. Úprava modulu „Hlavní kniha“ v závislosti na úpravy v modulu „Výpisy a zápočty“.
 5. Úprava tiskové sestavy „Zápočty“.
 6. Úprava tiskové sestavy „Stav zápočtů“.
 7. V modulu „Nabídky,faxy,texty“ úprava otevírání „Faxů“.
 8. V modulu „Nabídky,faxy,texty“ úprava otevírání „Textů“.
 9. V modulu „Nabídky,faxy,texty“ úprava otevírání „Cenových nabídek“.
 10. V modulu „Nabídky,faxy,texty“ úprava otevírání „Faxů“ v režimu prohlížení.
 11. V modulu „Nabídky,faxy,texty“ úprava otevírání „Textů“ v režimu prohlížení.
 12. Úprava modulu „Eet“ pro elektronickou evidenci tržeb.
 13. V modulu "Ostatní adresy" upraveno načítání adres z internetu přes ARES při založení adresy přes funkční klávesu F7 a po vyplnění IČ.
 14. V modulu "Zákazníci" upraveno načítání adres z internetu přes ARES při založení adresy přes funkční klávesu F7 a po vyplnění IČ.
 15. V modulu "Dodavatelé" upraveno načítání adres z internetu přes ARES při založení adresy přes funkční klávesu F7 a po vyplnění IČ.
 16. U tiskové sestavy „Kontrolní hlášení“ upraven výstup do XML souboru.
 17. U tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ upraven výstup do XML souboru.

FAKT® verze 10.26 ze dne 02.04.2019

 1. Úprava modulu „Eet“ pro elektronickou evidenci tržeb.
 2. Do modulu „Eet“ přidáno pole „Chyba“ pro zobrazení chybové zprávy z přijatého souboru XML.
 3. V modulu "Kasa" úprava registrace EET.
 4. V modulu "Faktury - hotově" úprava registrace EET.
 5. V modulu "Faktury - bankou" úprava registrace EET.
 6. V modulu "Zálohy" úprava registrace EET.
 7. V modulu "Dobropisy" úprava registrace EET.
 8. V modulu "Pokladna" úprava registrace EET.
 9. V modulu "Nastavení systému" úprava systémových parametrů pro EET.

FAKT® verze 10.25 ze dne 07.02.2019

 1. Nová tisková sestava "Kniha reklamací".
 2. Úprava tiskové sestavy "Kniha dodacích listů".
 3. Úprava tiskové sestavy "Rozvaha".
 4. Úprava tiskové sestavy "Výkaz zisků a ztrát".

FAKT® verze 10.24 ze dne 24.01.2019

 1. V modulu „Nastavení systému“ upravena minimální mzda pro rok 2019 na 13.350,-Kč.
 2. V modulu „Mzdy“ nové měsíční tabulky záloh na daň pro rok 2019.
 3. V modulu „Nastavení systému“ úprava solidárního zvýšení daně pro rok 2019 na 130.796,-Kč.
 4. V modulu „Nastavení systému“ úprava maximální částky měsíčního daňového bonusu pro rok 2019 na 6.675,-Kč.
 5. Úprava tiskové sestavy "Podací arch".
 6. V modulu "Mzdy" provedena úprava výpočtu pro rok 2019 a zobrazení přes funkční klávesu F3 i F4.
 7. V modulu "Kasa" provedena úprava v naskladňování zrušených položek, přidány pole obrázek a výrobce.
 8. V modulu "Faktury - hotově" provedena úprava v naskladňování zrušených položek, přidány pole obrázek a výrobce.
 9. V modulu "Faktury - bankou" provedena úprava v naskladňování zrušených položek, přidány pole obrázek a výrobce.
 10. V modulu "Zálohy" provedena úprava v naskladňování zrušených položek, přidány pole obrázek a výrobce.
 11. V modulu "Dodací listy" provedena úprava v naskladňování zrušených položek, přidány pole obrázek a výrobce.
 12. V modulu "Dobropisy" provedena úprava v naskladňování zrušených položek, přidány pole obrázek a výrobce.
 13. V modulu "Výroba" provedena úprava v naskladňování zrušených položek, přidány pole obrázek a výrobce.
 14. V modulu "Faktury - sklad" provedena úprava v naskladňování zrušených položek, přidány pole obrázek a výrobce.
 15. V modulu "Drobné výdaje" provedena úprava v naskladňování zrušených položek, přidány pole obrázek a výrobce.
 16. V modulu "Změny stavu zboží" provedena úprava v naskladňování zrušených položek, přidány pole obrázek a výrobce.

FAKT® verze 10.23 ze dne 02.01.2019

 1. Do modulu "Generátor internetového ceníku" přidáno do seznamu položek pod odkaz "Objednat" generování textu bez diakritiky.
 2. Do modulu "Generátor internetového ceníku" přidáno do položek pod odkaz "Objednat" generování textu bez diakritiky.
 3. Úprava tiskové sestavy "Podací arch".
 4. V modulu "Dobropisy" úprava obrazovky pro opravu a prohlížení.
 5. Do modulu "Dobropisy" přidána pole "Učet" a "Variabilní symbol" na obrazovku pro opravu a prohlížení.
 6. V modulu "Ostatní adresy" upraveno načítání adres z internetu přes ARES při založení adresy přes funkční klávesu F7 a po vyplnění IČ.
 7. V modulu "Zákazníci" upraveno načítání adres z internetu přes ARES při založení adresy přes funkční klávesu F7 a po vyplnění IČ.
 8. V modulu "Dodavatelé" upraveno načítání adres z internetu přes ARES při založení adresy přes funkční klávesu F7 a po vyplnění IČ.
 9. U tiskové sestavy „Kontrolní hlášení“ upraven výstup do XML souboru.
 10. U tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ upraven výstup do XML souboru.
 11. U tiskové sestavy „Přehled o výši pojistného“ upraven výstup do XML souboru.

FAKT® verze 10.22 ze dne 19.10.2018

 1. Úprava tiskové sestavy „Cenovka zboží“.
 2. Úprava tiskové sestavy „Čárové kódy 1x (4x10)“.
 3. Úprava tiskové sestavy „Čárové kódy 4x (4x10)“.
 4. Úprava tiskové sestavy „Čárové kódy 40x (4x10)“.
 5. Úprava tiskové sestavy „Čárové kódy 65x (3x7)“.
 6. Úprava tiskové sestavy „Čárové kódy 21x (3x7)“.
 7. Úprava tiskové sestavy „Čárové kódy 1x (5x13)“.
 8. Úprava tiskové sestavy „Čárové kódy 4x (5x13)“.
 9. Úprava tiskové sestavy „Čárové kódy 5x (5x13)“.
 10. Úprava tiskové sestavy „Čárové kódy 1x (5x16)“.
 11. Úprava tiskové sestavy „Čárové kódy 5x (5x16)“.
 12. Úprava tiskové sestavy „Čárové kódy 80x (5x16)“.
 13. Úprava tisková sestava „Cenovka 1x (4x10)“.
 14. Úprava tisková sestava „Cenovka 4x (4x10)“.
 15. Úprava tisková sestava „Cenovka 40x (4x10)“.
 16. Úprava tisková sestava „Cenovka 1x (3x7)“.
 17. Úprava tisková sestava „Cenovka 21x (3x7)“.
 18. V modulu „Banky“ provedena aktualizace implicitních dat. V menu  Nastavení/Údržba dat/Banky je nutno aktualizovat seznam bank.

FAKT® verze 10.21 ze dne 10.09.2018

 1. Do modulu "Generátor internetového ceníku" přidáno do seznamu položek generování slevy s původní cenou.
 2. Do modulu "Generátor internetového ceníku" přidáno do položek generování slevy s původní cenou.
 3. Do modulu "Generátor internetového ceníku" přidáno do seznamu položek pod odkaz "Objednat" generování slevové ceny.
 4. Do modulu "Generátor internetového ceníku" přidáno do položek pod odkaz "Objednat" generování slevové ceny.
 5. Do modulu "Generátor internetového ceníku" upravena v seznamu položek velikost obrázku.
 6. Do modulu "Generátor internetového ceníku" upravena v položkách velikost obrázků.
 7. V modulu "Generátor internetového ceníku" upraven strom skupin internetového ceníku.
 8. Do modulu "Generátor internetového ceníku" přidán strom skupin internetového ceníku na úvodní stránku.
 9. Do modulu "Generátor internetového ceníku" přidán strom skupin internetového ceníku na stránku jak nakupovat.
 10. Do modulu "Generátor internetového ceníku" přidán strom skupin internetového ceníku na stránku nákupní řád.
 11. Do modulu "Generátor internetového ceníku" přidán strom skupin internetového ceníku na stránku reklamační řád.
 12. Do modulu "Generátor internetového ceníku" přidán strom skupin internetového ceníku na stránku kontakty firmy.
 13. V modulu "Generátor internetového ceníku" upraveno záhlaví a zápatí stránek.
 14. Úprava tiskové sestavy „Faktura“.
 15. Úprava tiskové sestavy „EN Faktura“.
 16. Úprava tiskové sestavy „PDP Faktura“.
 17. Úprava tiskové sestavy „Účtenka“.
 18. Úprava tiskové sestavy „Účtenka A6“.
 19. Úprava tiskové sestavy „EN Účtenka“.
 20. Úprava tiskové sestavy „EN Účtenka A6“.
 21. Úprava tiskové sestavy „Proforma faktura“.
 22. Úprava tiskové sestavy „Zakázka“.
 23. Úprava tiskové sestavy „Cenová nabídka (sestava)“.
 24. Úprava tiskové sestavy „Materiálová specifikace“.
 25. Úprava tiskové sestavy „Objednávka“.
 26. Úprava tiskové sestavy „Zálohový list“.
 27. Úprava tiskové sestavy „EN Zálohový list“.
 28. Úprava tiskové sestavy „Zálohový list - daňový doklad“.
 29. Úprava tiskové sestavy „EN Zálohový list - daňový doklad“.
 30. Úprava tiskové sestavy „Cenová nabídka“.
 31. Úprava tiskové sestavy „Potvrzená objednávka“.
 32. Úprava tiskové sestavy „Příjemka“.
 33. Úprava tiskové sestavy „Zakázkový list“.

FAKT® verze 10.20 ze dne 15.07.2018

 1. V modulu "Kasa" úprava založení dokladu, kde program nabízí pořadová čísla v roce zvoleného dne prodeje.
 2. Úprava zobrazení dokladu v modulu "Změny stavu zboží".
 3. V modulu "Změny stavu zboží" úprava zadání převodu zboží z výdejky na příjemku.
 4. U tiskové sestavy „Kontrolní hlášení“ upraven výstup do XML souboru.
 5. U tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ upraven výstup do XML souboru.
 6. U tiskové sestavy „Přehled o výši pojistného“ upraven výstup do XML souboru.

FAKT® verze 10.19 ze dne 31.05.2018

 1. Nový modul "Generátor internetového ceníku".
 2. Do systémové nápovědy přidána položka " Generátor internetového ceníku ".
 3. Aktualizace manuálu programu FAKT na verzi 0910.
 4. Aktualizace manuálu programu FAKT na verzi 0910 vložena na CD.
 5. Aktualizace manuálu programu FAKT na verzi 0910 vložena na FTP.
 6. Do modulu "Nastavení systému" pod spínač "Eshop" přidáno nové pole "Http odkaz logo".
 7. Do modulu "Nastavení systému" pod spínač "Eshop" přidáno nové pole "Email objednávky".
 8. Do modulu "Nastavení systému" pod spínač "Eshop" přidáno nové pole "Kopírovat obrázky".
 9. Do modulu "Generátor internetového ceníku" přidáno generování souboru XML feed pro internetové obchody.

FAKT® verze 10.18 ze dne 01.03.2018

 1. V modulu EET zrušena elektronická evidence tržeb pro platby kartou.

FAKT® verze 10.17 ze dne 31.01.2018

 1. V modulu „Nastavení systému“ upravena minimální mzda pro rok 2018 na 12.200,-Kč.
 2. V modulu „Mzdy“ nové měsíční tabulky záloh na daň pro rok 2018.
 3. Úprava tiskové sestavy "Podací arch".
 4. Do modulu "Nastavení systému" přidáno nové pole "Číslo zákaznické karty" u České pošty.
 5. V modulu „Nastavení systému“ úprava solidárního zvýšení daně pro rok 2018 na 119.916,-Kč.
 6. V modulu „Nastavení systému“ úprava maximální částky měsíčního daňového bonusu pro rok 2018 na 6.100,-Kč.
 7. U tiskové sestavy „Kontrolní hlášení“ upraven výstup do XML souboru.
 8. U tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ upraven výstup do XML souboru.
 9. U tiskové sestavy „Přehled o výši pojistného“ upraven výstup do XML souboru.
 10. V modulu „Účtová osnova“ provedena aktualizace účtů.
 11. Úprava tiskové sestavy „Rozvaha v plném rozsahu“.
 12. Úprava tiskové sestavy „Rozvaha ve zkráceném rozsahu“.
 13. Úprava tiskové sestavy „Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu“.
 14. Úprava tiskové sestavy „Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu“.

FAKT® verze 10.16 ze dne 01.11.2017

 1. Úprava tiskové sestavy „Faktura“.
 2. Úprava tiskové sestavy „EN Faktura“.
 3. Úprava tiskové sestavy „PDP Faktura“.
 4. Do modulu "Kasa" přidáno pod prohlížení dokladu přes funkční klávesu F3 a F6, náhled textu přes funkční klávesu F10.
 5. Do modulu "Faktury - hotově" přidáno pod prohlížení dokladu přes funkční klávesu F3 a F6, náhled textu přes funkční klávesu F10.
 6. Do modulu "Faktury - bankou" přidáno pod prohlížení dokladu přes funkční klávesu F3 a F6, náhled textu přes funkční klávesu F10.
 7. Do modulu "Zálohy" přidáno pod prohlížení dokladu přes funkční klávesu F3 a F6, náhled textu přes funkční klávesu F10.
 8. Do modulu "Kasa" doplněno pod funkční klávesa F12 Mail vytvoření nového e-mailu v Microsoft Outlooku nebo Thunderbirdu.
 9. Do modulu "Faktury - hotově" doplněno pod funkční klávesa F12 Mail vytvoření nového e-mailu v Microsoft Outlooku nebo Thunderbirdu.
 10. Do modulu "Faktury - bankou" doplněno pod funkční klávesa F12 Mail vytvoření nového e-mailu v Microsoft Outlooku nebo Thunderbirdu.
 11. Do modulu "Zálohy" doplněno pod funkční klávesa F12 Mail vytvoření nového e-mailu v Microsoft Outlooku nebo Thunderbirdu.
 12. Úprava tiskové sestavy „Dobropis“ ("Opravný daňový doklad").
 13. Úprava tiskové sestavy „Účtenka“.
 14. Úprava tiskové sestavy „Účtenka A6“.
 15. Úprava tiskové sestavy „EN Účtenka“.
 16. Úprava tiskové sestavy „EN Účtenka A6“.
 17. Úprava tiskové sestavy „Zálohový list“.
 18. Úprava tiskové sestavy „EN Zálohový list“.
 19. Úprava tiskové sestavy „Zálohový list - daňový doklad“.
 20. Úprava tiskové sestavy „EN Zálohový list - daňový doklad“.
 21. Úprava tiskové sestavy „Zálohový list - obecný“.
 22. Úprava tiskové sestavy „Příjmový pokladní doklad“.
 23. Úprava tiskové sestavy „Výdajový pokladní doklad“.
 24. Úprava tiskové sestavy „Potvrzení platby kartou“.
 25. Úprava tiskové sestavy „Projekt“.
 26. Úprava tiskové sestavy „Upomínka“.
 27. Úprava tiskové sestavy „Inventární karta“.
 28. Úprava tiskové sestavy „Mzdový doklad“.
 29. Úprava tiskové sestavy „Proforma faktura“.
 30. Úprava tiskové sestavy „Zakázka“.
 31. Úprava tiskové sestavy „Cenová nabídka (Sestava)“.
 32. Úprava tiskové sestavy „Cenová nabídka“.
 33. Úprava tiskové sestavy „Materiálová specifikace“.
 34. Úprava tiskové sestavy „Objednávka“.
 35. Úprava tiskové sestavy „Reklamace“.
 36. Úprava tiskové sestavy „Dodací list“.
 37. Úprava tiskové sestavy „Mzdový doklad“.
 38. Úprava tiskové sestavy „Osobní karta zaměstnance“.
 39. Úprava tiskové sestavy „Zakázkový list“.
 40. Úprava tiskové sestavy „Potvrzená objednávka“.
 41. Úprava tiskové sestavy „Výpis“.
 42. Úprava tiskové sestavy „Vlastní spotřeba“.
 43. Úprava tiskové sestavy „Příjemka“.
 44. Úprava tiskové sestavy „Doklad hlavní knihy“.
 45. Úprava tiskové sestavy „Zápočet“.
 46. Úprava tiskové sestavy „Navýšení obratu“.
 47. Úprava tiskové sestavy „Vstup DPH“.
 48. Úprava tiskové sestavy „Výstup DPH“.
 49. Úprava tiskové sestavy „Technologická karta“.
 50. Úprava tiskové sestavy „Výrobní karta“.
 51. Do modulu "Zaměstnanci" přidána funkční klávesa F9 "Tisk".
 52. Do modulu "Faktury - hotově" přidáno do editace pod funkční klávesu F4 nová položka „Karta zboží“ přes funkční klávesu F9.
 53. Do modulu "Faktury - bankou" přidáno do editace pod funkční klávesu F4 nová položka „Karta zboží“ přes funkční klávesu F9.

FAKT® verze 10.15 ze dne 12.10.2017

 1. Úprava tiskové sestavy "Kontrola zaúčtování pokladny".
 2. V modulu "Ostatní adresy" upraveno načítání adres z internetu přes ARES při založení adresy přes funkční klávesu F7 a po vyplnění IČ.
 3. V modulu "Zákazníci" upraveno načítání adres z internetu přes ARES při založení adresy přes funkční klávesu F7 a po vyplnění IČ.
 4. V modulu "Dodavatelé" upraveno načítání adres z internetu přes ARES při založení adresy přes funkční klávesu F7 a po vyplnění IČ.
 5. V modulu "Pokladny" nastavena výchozí pokladna.
 6. V modulu "Účty" nastaven výchozí účet.

FAKT® verze 10.14 ze dne 08.09.2017

 1. V modulu "Karty" upraven náhled na skladovou kartu.
 2. V modulu "Zboží" upraven náhled na skladovou kartu.
 3. Úprava tiskové sestavy "Kontrola zaúčtování hlavní knihy".
 4. V modulu "Hlavní kniha" upraveno zobrazení položek u zápočtů.
 5. V modulu „Faktury - sklad“ úprava v propsání „Typu daně z přidané hodnoty“ 0 a „Kódu předmětu plnění daně“ 320.
 6. V modulu „Faktury - výdaje“ úprava v propsání „Typu daně z přidané hodnoty“ 0 a „Kódu předmětu plnění daně“ 320.
 7. V modulu „Drobné výdaje“ úprava v propsání „Typu daně z přidané hodnoty“ 0 a „Kódu předmětu plnění daně“ 320.
 8. V modulu „Ostatní platby“ úprava v propsání „Typu daně z přidané hodnoty“ 0 a „Kódu předmětu plnění daně“ 320.
 9. V modulu „Zálohy“ úprava v propsání „Typu daně z přidané hodnoty“ 0 a „Kódu předmětu plnění daně“ 320.
 10. V modulu „Vstup DPH“ úprava v propsání „Typu daně z přidané hodnoty“ 0 a „Kódu předmětu plnění daně“ 320.
 11. Do modulu “Daň z přidané hodnoty“ přidány nové kódy 320/6, 320/7.

FAKT® verze 10.13 ze dne 28.07.2017

 1. U tiskové sestavy „Příloha k přiznání k dani z přidané hodnoty - souhrnné hlášení“ upraven výstup do XML souboru v propsání období.
 2. V modulu „Zboží“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 3. V modulu „Ceníky zboží“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 4. V modulu „Ceníky“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 5. V modulu „Sklady“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 6. V modulu „Firmy“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 7. V modulu „Karty“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 8. V modulu „Hlavní kniha“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 9. V modulu „Zákazníci“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 10. V modulu „Dodavatelé“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 11. V modulu „Ostatní adresy“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 12. V modulu „Skupiny adres“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 13. V modulu „Kalendář“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 14. V modulu „Služby“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 15. V modulu „Druhy – skupiny zboží“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 16. V modulu „Výrobce – skupiny zboží“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 17. V modulu „Kursy devizového trhu“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 18. V modulu „Koeficienty ceníku“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 19. V modulu „Banky“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 20. V modulu „Konstantní symboly“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 21. V modulu „Účty“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 22. V modulu „Výpisy a zápočty“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 23. V modulu „Peněžní deník“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 24. V modulu „Účtová definice“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 25. V modulu „Osnova“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 26. V modulu „Pokladna“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 27. V modulu „Pokladny“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 28. V modulu „Kódy hlavní knihy“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 29. V modulu „Kódy peněžního deníku“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 30. V modulu „Kniha jízd“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 31. V modulu „Vozidla“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 32. V modulu „Pohonné hmoty“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 33. V modulu „Mzdy“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 34. V modulu „Zaměstnanci“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 35. V modulu „Střediska“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 36. V modulu „Druh činnosti“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 37. V modulu „Daň“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 38. V modulu „Majetek“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 39. V modulu „Skupiny majetku“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 40. V modulu „Navýšení obratu“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 41. V modulu „Blokace“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 42. V modulu „Sestavy“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 43. V modulu „Projekty“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 44. V modulu „Materiály“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 45. V modulu „Zakázky“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 46. V modulu „Nabídky,faxy,texty“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 47. V modulu „Reklamace“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 48. V modulu „Texty dodacích listů“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 49. V modulu „Kódy“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 50. V modulu „Dodací listy“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 51. V modulu „Vstup DPH“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 52. V modulu „Výstup DPH“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 53. V modulu „Dobropisy“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 54. V modulu „Kasa“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 55. V modulu „Zálohy“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 56. V modulu „Faktury - hotově“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 57. V modulu „Faktury - bankou“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 58. V modulu „Pošta“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 59. V modulu „Přístupová práva“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 60. V modulu „Hromadný příkazy“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 61. V modulu „Faktury - sklad“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 62. V modulu „Faktury - výdaje“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 63. V modulu „Drobné výdaje“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 64. V modulu „Ostatní platby“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 65. V modulu „Zálohy“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 66. V modulu „Objednávky“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 67. V modulu „Změny stavu zboží“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 68. V modulu „Náklady na výrobu“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 69. V modulu „Technologické karty“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 70. V modulu „Výroba“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 71. V modulu EET uvedena podrobnější hláška o případné nedostupnosti webové služby elektronické evidence tržeb.
 72. Do modulu "Ceníky zboží" do menu pod funkční klávesu F10 přidáno k akci číslo 2 "Aktualizace prodejních cen ve skladu" volba "i položky skladem".
 73. V modulu "Hlavní kniha" upraveno zobrazení položek u zápočtů.

FAKT® verze 10.12 ze dne 26.06.2017

 1. V modulu "Eet" úprava řazení položek a úprava vyhledávání přes funkční klávesu F2.
 2. V modulu "Zboží" systémová optimalizace indexů pro vyšší výkon.
 3. V modulu "Ceníky zboží" systémová optimalizace indexů pro vyšší výkon.
 4. V modulu "Ostatní platby" úprava načítání trvalých příkazů.
 5. V modulu "Faktury - sklad" systémová optimalizace indexů pro vyšší výkon.
 6. V modulu "Faktury - výdaje" systémová optimalizace indexů pro vyšší výkon.
 7. V modulu "Drobné výdaje" systémová optimalizace indexů pro vyšší výkon.
 8. V modulu "Ostatní platby" systémová optimalizace indexů pro vyšší výkon.
 9. V modulu "Zálohy" systémová optimalizace indexů pro vyšší výkon.
 10. V modulu "Eshop - import" systémová optimalizace indexů pro vyšší výkon.
 11. V modulu "Eshop - export" systémová optimalizace indexů pro vyšší výkon.
 12. V modulu "Kasa" systémová optimalizace indexů pro vyšší výkon.
 13. V modulu "Faktury - hotově" systémová optimalizace indexů pro vyšší výkon.
 14. V modulu "Faktury - bankou" systémová optimalizace indexů pro vyšší výkon.
 15. V modulu "Zálohy" systémová optimalizace indexů pro vyšší výkon.
 16. V modulu "Projekty" systémová optimalizace indexů pro vyšší výkon.
 17. V modulu "Zakázky" systémová optimalizace indexů pro vyšší výkon.
 18. V modulu "Objednávky" systémová optimalizace indexů pro vyšší výkon.
 19. V modulu "Karty" systémová optimalizace indexů pro vyšší výkon.
 20. V modulu "Dodací listy" systémová optimalizace indexů pro vyšší výkon.
 21. V modulu "Služby" systémová optimalizace indexů pro vyšší výkon.
 22. V modulu "Změny stavu zboží" systémová optimalizace indexů pro vyšší výkon.
 23. V modulu "Dobropisy" systémová optimalizace indexů pro vyšší výkon.
 24. V modulu "Nabídky" systémová optimalizace indexů pro vyšší výkon.
 25. V modulu "Sestavy" systémová optimalizace indexů pro vyšší výkon.
 26. V modulu "Materiály" systémová optimalizace indexů pro vyšší výkon.
 27. V modulu "Výroba" systémová optimalizace indexů pro vyšší výkon.
 28. V modulu "Technologické karty" systémová optimalizace indexů pro vyšší výkon.
 29. V modulu "Reklamace" systémová optimalizace indexů pro vyšší výkon.
 30. U tiskové sestavy „Kontrolní hlášení“ upraven výstup do XML souboru.
 31. Do modulu „Výpisy a zápočty“ upraveno propsání do modulu „Peněžní deník“.
 32. V modulu „Zboží“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 33. V modulu „Ceníky zboží“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 34. V modulu „Ceníky“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 35. V modulu „Sklady“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 36. V modulu „Firmy“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 37. V modulu „Karty“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 38. V modulu „Hlavní kniha“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 39. V modulu „Zákazníci“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 40. V modulu „Dodavatelé“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 41. V modulu „Ostatní adresy“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 42. V modulu „Skupiny adres“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 43. V modulu „Kalendář“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 44. V modulu „Služby“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 45. V modulu „Druhy – skupiny zboží“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 46. V modulu „Výrobce – skupiny zboží“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 47. V modulu „Kursy devizového trhu“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 48. V modulu „Koeficienty ceníku“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 49. V modulu „Banky“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 50. V modulu „Konstantní symboly“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 51. V modulu „Účty“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 52. V modulu „Výpisy a zápočty“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 53. V modulu „Peněžní deník“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 54. V modulu „Účtová definice“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 55. V modulu „Osnova“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 56. V modulu „Pokladna“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 57. V modulu „Pokladny“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 58. V modulu „Kódy hlavní knihy“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 59. V modulu „Kódy peněžního deníku“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 60. V modulu „Kniha jízd“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 61. V modulu „Vozidla“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 62. V modulu „Pohonné hmoty“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 63. V modulu „Mzdy“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 64. V modulu „Zaměstnanci“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 65. V modulu „Střediska“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 66. V modulu „Druh činnosti“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 67. V modulu „Daň“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 68. V modulu „Majetek“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 69. V modulu „Skupiny majetku“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 70. V modulu „Navýšení obratu“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 71. V modulu „Blokace“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 72. V modulu „Sestavy“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 73. V modulu „Projekty“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 74. V modulu „Materiály“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 75. V modulu „Zakázky“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 76. V modulu „Nabídky,faxy,texty“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 77. V modulu „Reklamace“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 78. V modulu „Texty dodacích listů“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 79. V modulu „Kódy“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 80. V modulu „Dodací listy“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 81. V modulu „Vstup DPH“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 82. V modulu „Výstup DPH“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 83. V modulu „Dobropisy“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 84. V modulu „Kasa“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 85. V modulu „Zálohy“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 86. V modulu „Faktury - hotově“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 87. V modulu „Faktury - bankou“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 88. V modulu „Pošta“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 89. V modulu „Přístupová práva“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 90. V modulu „Hromadný příkazy“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 91. V modulu „Faktury - sklad“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 92. V modulu „Faktury - výdaje“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 93. V modulu „Drobné výdaje“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 94. V modulu „Ostatní platby“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 95. V modulu „Zálohy“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 96. V modulu „Objednávky“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 97. V modulu „Změny stavu zboží“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 98. V modulu „Náklady na výrobu“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 99. V modulu „Technologické karty“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 100. V modulu „Výroba“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 101. Úprava modulu "Převod dat" pro převod dat ze starších verzí programu FAKT.

FAKT® verze 10.11 ze dne 03.04.2017

 1. V modulu "Pokladna" systémová úprava částečných úhrad.
 2. Do modulu "Nastavení systému" přidána pole pro změnu hodnot solidárního zvýšení daně.
 3. Úprava tiskové sestavy "Nastavení systému".
 4. V modulu "Mzdy" úprava načítání hodnot pro solidární zvýšení daně z modulu "Nastavení systému".
 5. V modulu „Eshop - import“ pro typ „PrestaShop“ upraveno načítání položek.
 6. V modulu „Eshop - import“ pro typ „ProdejOnLine“ upraveno načítání položek.
 7. Úprava obecného modulu pro tisk a úprava generování souborů XML.
 8. V modulu "Nastavení systému" pod spínačem "Eet" provedena změna dynamického písmene disku na dynamickou cestu k umístění certifikátu pro elektronickou evidenci tržeb.

FAKT® verze 10.10 ze dne 02.03.2017

 1. V modulu "Faktury - hotově" rozšíření podmínky na platby hotově u dříve vystavených dokladů pro EET.
 2. V modulu "Faktury - bankou" rozšíření podmínky na platby hotově u dříve vystavených dokladů pro EET.
 3. V modulu "Zálohy" rozšíření podmínky na platby hotově u dříve vystavených dokladů pro EET.
 4. V modulu "Dobropisy" rozšíření podmínky na platby hotově u dříve vystavených dokladů pro EET.
 5. V modulu "Kasa" úprava plateb kartou přes EET.
 6. V modulu EET uvedena podrobnější hláška o případné neexistenci souboru certifikátu.

FAKT® verze 10.09 ze dne 01.03.2017

 1. V modulu „Účtová osnova“ provedena aktualizace účtů.
 2. Do modulu "Kalendář" přidáno nové pole pro povolení nebo zakázání připomenutí položky v kalendáři.
 3. Úprava tiskové sestavy „Rozvaha v plném rozsahu“.
 4. Úprava tiskové sestavy „Rozvaha ve zkráceném rozsahu“.
 5. Úprava tiskové sestavy „Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu“.
 6. Úprava tiskové sestavy „Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu“.
 7. Úprava modulu „Nastavení systému“ v závislosti na rozvaze a výkazu zisků a ztrát.
 8. Úprava tiskové sestavy „Nastavení systému“ v závislosti na rozvaze a výkazu zisků a ztrát.
 9. Systémová úprava programu v závislosti na rozvaze a výkazu zisků a ztrát.
 10. V modulu "Elektronická evidence tržeb" úprava polí pro EET.

FAKT® verze 10.08 ze dne 01.02.2017

 1. Přidány nové kódy předmětu plnění pro § 92 zákona o DPH.
 2. K tisku sestav do zadání období "Všechny, Měsíční, Čtvrtletní, Roční" přidáno "Denní".
 3. Přidáno dynamické písmeno disku k cestě umístění certifikátu pro elektronickou evidenci tržeb.
 4. V modulu "Změny stavu zboží" úprava zobrazení položek dokladu.
 5. V modulu "Sestavy" úprava zobrazení položek dokladu.
 6. V modulu "Kasa" úprava tisku EET.
 7. V modulu "Faktury - hotově" úprava tisku EET.
 8. V modulu "Faktury - bankou" úprava tisku EET.
 9. V modulu "Zálohy" úprava tisku EET.
 10. V modulu "Dobropisy" úprava tisku EET.
 11. V modulu "Pokladna" úprava tisku EET.
 12. V modulu "Nastavení systému" úprava načtení certifikátu pro EET.
 13. V modulu "Nastavení systému" úprava pole "Cesta s názvem souboru certifikátu (formát *.p12)" pro EET.
 14. Do programu Fakt přidány funkční klávesy F11 a F12.
 15. Do modulu "Kasa" přidána funkční klávesa F11 pro dodatečnou registraci EET, pokud při tisku dokladu neproběhla z důvodu nedostupnosti daňového portálu registrace.
 16. Do modulu "Faktury - hotově" přidána funkční klávesa F11 pro dodatečnou registraci EET, pokud při tisku dokladu neproběhla z důvodu nedostupnosti daňového portálu registrace.
 17. Do modulu "Faktury - bankou" přidána funkční klávesa F11 pro dodatečnou registraci EET, pokud při tisku dokladu neproběhla z důvodu nedostupnosti daňového portálu registrace.
 18. Do modulu "Zálohy" přidána funkční klávesa F11 pro dodatečnou registraci EET, pokud při tisku dokladu neproběhla z důvodu nedostupnosti daňového portálu registrace.
 19. Do modulu "Dobropisy" přidána funkční klávesa F11 pro dodatečnou registraci EET, pokud při tisku dokladu neproběhla z důvodu nedostupnosti daňového portálu registrace.
 20. Do modulu "Pokladna" přidána funkční klávesa F11 pro dodatečnou registraci EET, pokud při tisku dokladu neproběhla z důvodu nedostupnosti daňového portálu registrace.
 21. Na CD médium a FTP byla přidána aktualizovaná uživatelská příručka programu FAKT 0909.

FAKT® verze 10.07 ze dne 11.01.2017

 1. V modulu „Nastavení systému“ upravena minimální mzda na 11.000,-Kč.
 2. V modulu „Nastavení systému“ upravena velikost pole „Minimální mzda“ na "999 999.99".
 3. Úprava tiskové sestavy „Nastavení a konfigurace systému“.
 4. Úprava modulu "Záložní kopie".
 5. V modulu „Mzdy“ nové měsíční tabulky záloh na daň pro rok 2017.

FAKT® verze 10.06 ze dne 12.12.2016

 1. Úprava tiskové sestavy "Skladové karty".
 2. Úprava tiskové sestavy "Pohyby zboží".
 3. Úprava tiskové sestavy "Stavy skladů".
 4. Úprava tiskové sestavy "Inventury skladů".
 5. Systémová úprava modulu "Zboží".
 6. Systémová úprava modulu "Karty".

FAKT® verze 10.05 ze dne 30.11.2016

 1. V modulu "Kasa" úprava vyhledání dle částky.
 2. V modulu "Faktury - hotově" úprava vyhledání dle částky.
 3. V modulu "Faktury - bankou" úprava vyhledání dle částky.
 4. V modulu "Zálohy" úprava vyhledání dle částky.
 5. V modulu "Dobropisy" úprava vyhledání dle částky.
 6. V modulu "Dodací listy" úprava vyhledání dle částky.
 7. V modulu "Faktury - sklad" úprava vyhledání dle částky.
 8. V modulu "Faktury - výdaje" úprava vyhledání dle částky.
 9. V modulu "Ostatní platby" úprava vyhledání dle částky.
 10. V modulu "Drobné výdaje" úprava vyhledání dle částky.
 11. V modulu "Zálohy" úprava vyhledání dle částky.
 12. V modulu "Změny stavu zboží" úprava vyhledání dle částky.
 13. Úprava modulu "Záložní kopie".
 14. Úprava modulu pro převod dat do nové verze. Přidána optimalizace velikosti indexových souborů.
 15. Systémová úprava tiskové sestavy "Prodané zboží".
 16. Systémová úprava tiskové sestavy "Nakoupené zboží".
 17. Systémová úprava modulu "Karty".
 18. Systémová úprava modulu "Přepočet skladu".
 19. V modulu "Pokladna" upraveny částečné úhrady pro  elektronickou evidencí tržby.
 20. V modulu „Pokladna“ v hlavním zobrazení nezaregistrované položky částečné úhrady v elektronické evidenci tržeb, které nemají přidělený FIK jsou označeny červeným textem.
 21. V modulu „Pokladna“ v tisku u sestavy „Příjmový pokladní doklad“ a "Výdajový pokladní doklad" přidán spínač EET tisk pro tisk s elektronickou evidencí tržby.
 22. Úprava tiskové sestavy „Výdajový pokladní doklad“ pro elektronickou evidenci tržeb.
 23. Úprava tiskové sestavy „Příjmový pokladní doklad“ pro elektronickou evidenci tržeb.
 24. V modulu „Kasa“ upraven tisk elektronické evidence tržeb.
 25. V modulu „Faktury - hotově“ upraven tisk elektronické evidence tržeb.
 26. V modulu „Faktury - bankou“ upraven tisk elektronické evidence tržeb.
 27. V modulu „Zálohy“ upraven tisk elektronické evidence tržeb.
 28. V modulu „Dobropisy“ upraven tisk elektronické evidence tržeb.
 29. Modul „Kasa“ upraven pro doplatek elektronické evidence tržeb.
 30. Modul „Faktury - hotově“ upraven pro doplatek elektronické evidence tržeb.
 31. Modul „Faktury - bankou“ upraven pro doplatek elektronické evidence tržeb.
 32. Modul „Zálohy“ upraven pro doplatek elektronické evidence tržeb.
 33. Modul „Dobropisy“ upraven pro doplatek elektronické evidence tržeb.
 34. Na CD médium a FTP byla přidána aktualizovaná uživatelská příručka programu FAKT 0908.

FAKT® verze 10.04 ze dne 11.11.2016

 1. Do menu „Data / Pokladna“ přidán nový modul „Eet“. Archiv veškeré komunikace elektronické evidence tržeb.
 2. V modulu „Eet“ položky komunikace, které nemají přidělený FIK jsou označeny červeným textem.
 3. Do modulu „Nastavení systému“ přidáno nové pole adresa webové služby pod spínač Eet.
 4. Do modulu „Účty“ přidáno nové pole označení provozovny.
 5. Do modulu „Účty“ přidáno nové pole označení pokladního zařízení.
 6. V modulu „Kasa“ v hlavním zobrazení nezaregistrované položky v elektronické evidenci tržeb, které nemají přidělený FIK jsou označeny červeným textem.
 7. V modulu „Kasa“ v tisku u sestavy „Účtenka“ přidán spínač EET tisk pro tisk s elektronickou evidencí tržby.
 8. V modulu „Faktury - hotově“ v hlavním zobrazení nezaregistrované položky v elektronické evidenci tržeb, které nemají přidělený FIK jsou označeny červeným textem.
 9. V modulu „Faktury - hotově“ v tisku u sestavy „Příjmový pokladní doklad“ přidán spínač EET tisk pro tisk s elektronickou evidencí tržby.
 10. V modulu „Faktury - bankou“ v hlavním zobrazení nezaregistrované položky v elektronické evidenci tržeb, které nemají přidělený FIK jsou označeny červeným textem.
 11. V modulu „Faktury - bankou“ v tisku u sestavy „Příjmový pokladní doklad“ přidán spínač EET tisk pro tisk s elektronickou evidencí tržby.
 12. V modulu „Zálohy“ v hlavním zobrazení nezaregistrované položky v elektronické evidenci tržeb, které nemají přidělený FIK jsou označeny červeným textem.
 13. V modulu „Zálohy“ v tisku u sestavy „Příjmový pokladní doklad“ přidán spínač EET tisk pro tisk s elektronickou evidencí tržby.
 14. V modulu „Dobropisy“ v hlavním zobrazení nezaregistrované položky v elektronické evidenci tržeb, které nemají přidělený FIK jsou označeny červeným textem.
 15. V modulu „Dobropisy“ v tisku u sestavy „Výdajový pokladní doklad“ přidán spínač EET tisk pro tisk s elektronickou evidencí tržby.
 16. V modulu „Pokladna“ provedeno označení u „Příjmový pokladní doklad“ a „Výdajový pokladní doklad“ jako „interní“ nespadající do elektronické evidence tržeb při založení dokladu.
 17. Úprava tiskové sestavy „Účtenka“ pro elektronickou evidenci tržeb.
 18. Úprava tiskové sestavy „Účtenka A6“ pro elektronickou evidenci tržeb.
 19. Úprava tiskové sestavy „EN Účtenka“ pro elektronickou evidenci tržeb.
 20. Úprava tiskové sestavy „EN Účtenka A6“ pro elektronickou evidenci tržeb.
 21. Úprava tiskové sestavy „Výdajový pokladní doklad“ pro elektronickou evidenci tržeb.
 22. Úprava tiskové sestavy „Příjmový pokladní doklad“ pro elektronickou evidenci tržeb.
 23. Do modulu „Faktury - hotově“ přidána nová tisková sestava „Potvrzení platby kartou“.
 24. Do modulu „Faktury - bankou“ přidána nová tisková sestava „Potvrzení platby kartou“.
 25. Do modulu „Zálohy“ přidána nová tisková sestava „Potvrzení platby kartou“.
 26. Na CD médium a FTP byla přidána aktualizovaná uživatelská příručka programu FAKT 0907.

FAKT® verze 10.03 ze dne 21.10.2016

 1. V modulu „Výpisy a zápočty“ upraveno pole „Kurs“ na čtyři desetinná místa ( 99.9999 ).
 2. Nový adresář pro eet (elektronickou evidenci tržeb), kde v hlavním adresáři FAKTSK nově vytvořen adresář CERT.
 3. Do modulu „Nastavení systému“ přidán nový spínač Eet.
 4. Do modulu „Nastavení systému“ přidáno nové pole pro povolení eet.
 5. Do modulu „Nastavení systému“ přidáno nové pole pro cestu s názvem souboru certifikátu (formát *.p12).
 6. Do modulu „Nastavení systému“ přidáno nové pole pro heslo k certifikátu. Délka hesla musí být v rozmezí 8 až 30 znaků.
 7. Do modulu „Nastavení systému“ přidáno nové pole pro datum, od kterého jsou evidovány tržby.
 8. Do modulu „Nastavení systému“ přidáno nové pole pro uvedení režimu tržby.
 9. Do modulu „Nastavení systému“ přidáno nové pole příznak ověřovacího módu.
 10. Do modulu „Pokladna“ přidáno nové pole fiskální identifikační kód (FIK).
 11. Do modulu „Pokladna“ přidáno nové pole datum a čas odeslání zprávy.
 12. Do modulu „Pokladna“ přidáno nové pole datum a čas přijetí tržby.
 13. Do modulu „Pokladna“ přidáno nové pole první zaslání údajů o tržbě.
 14. Do modulu „Pokladny“ přidáno nové pole označení provozovny.
 15. Do modulu „Pokladny“ přidáno nové pole označení pokladního zařízení.
 16. Informace o EET – elektronické evidenci tržeb:

Nyní je na MFCR zpuštěný testovací SERVER pro EET a SERVER pro ostrý provoz má být zpuštěn na začátku listopadu 2016. V případě, že neproběhne ze strany MFCR nějaká další změna, předpokládáme, že finální verze programu FAKT s podporou EET bude uvolněna během listopadu 2016.

Z důvodu, že MFCR zakázalo pro odesílání tržeb protokol TSL 1.0, který obsahují Windows XP, byl projekt EET rozdělen na dvě části a to: program FAKT bude i nadále podporovat Windows XP, 7, 8, 10 a nový modu EET pro program FAKT bude distribuován odděleně s podporou Windows 7, 8, 10.

Na základě požadavků MFCR, kdy kromě základní komunikace EET bylo šifrování, SAOP atd., kde současné vývojové prostředí Visual FoxPro 9 toto šifrování atd. nepodporuje, bylo nutné investovat nemalé prostředky do vývoje nového modulu EET a nákupu software. Nový modul je naprogramován v prostředí C# .NET Framework.

Na základě vysokých investic bude modul EET pro program FAKT zpoplatněn jednorázovou částkou 4.890,-Kč bez DPH (tato zvýhodněná cena je platná do 31.12.2016). Vložené náklady by se Vám měli vrátit, jak uvádí MFCR na svých stránkách, cituji: Podnikatel (fyzická osoba) si bude moci odečíst slevu za rok (resp. zdaňovací období), ve kterém poprvé zaeviduje tržbu, kterou měl podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat. Mimořádná sleva na dani z příjmu činí 5000 Kč, nejvýše však do částky kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

FAKT® verze 10.02 ze dne 14.07.2016

 1. Úprava modulu „Pošta“.
 2. Úprava tiskové sestavy „Příloha k přiznání k dani z přidané hodnoty - souhrnné hlášení“.
 3. K tiskové sestavě „Příloha k přiznání k dani z přidané hodnoty - souhrnné hlášení“ přidána volba období.
 4. V modulu „Kasa“ systémová úprava pro operační systém Windows 10.
 5. V modulu „Faktury - hotově“ systémová úprava pro operační systém Windows 10.
 6. V modulu „Faktury - bankou“ systémová úprava pro operační systém Windows 10.
 7. V modulu „Zálohy“ systémová úprava pro operační systém Windows 10.
 8. V modulu „Blokace“ systémová úprava pro operační systém Windows 10.
 9. V modulu „Ceníky zboží“ systémová úprava pro operační systém Windows 10.
 10. V modulu „Nabídky,faxy,texty“ systémová úprava pro operační systém Windows 10.
 11. V modulu „Dobropisy“ systémová úprava pro operační systém Windows 10.
 12. V modulu „Vstup DPH“ systémová úprava pro operační systém Windows 10.
 13. V modulu „Výstup DPH“ systémová úprava pro operační systém Windows 10.
 14. V modulu „Hromadné příkazy“ systémová úprava pro operační systém Windows 10.
 15. V modulu „Projekty“ systémová úprava pro operační systém Windows 10.
 16. V modulu „Majetek“ systémová úprava pro operační systém Windows 10.
 17. V modulu „Hlavní kniha“ systémová úprava pro operační systém Windows 10.
 18. V modulu „Dodací listy“ systémová úprava pro operační systém Windows 10.
 19. V modulu „Technologické karty“ systémová úprava pro operační systém Windows 10.
 20. V modulu „Objednávky“ systémová úprava pro operační systém Windows 10
 21. V modulu „Navýšení obratu“ systémová úprava pro operační systém Windows 10.
 22. V modulu „Změny stavu zboží“ systémová úprava pro operační systém Windows 10.
 23. V modulu „Výpisy“ systémová úprava pro operační systém Windows 10.
 24. V modulu „Zápočty“ systémová úprava pro operační systém Windows 10.
 25. V modulu „Pokladna“ systémová úprava pro operační systém Windows 10.
 26. V modulu „Pošta“ systémová úprava pro operační systém Windows 10.
 27. V modulu „Faktury - sklad“ systémová úprava pro operační systém Windows 10.
 28. V modulu „Faktury - výdaje“ systémová úprava pro operační systém Windows 10.
 29. V modulu „Drobné výdaje“ systémová úprava pro operační systém Windows 10.
 30. V modulu „Ostatní platby“ systémová úprava pro operační systém Windows 10.
 31. V modulu „Zálohy“ systémová úprava pro operační systém Windows 10.
 32. V modulu „Reklamace“ systémová úprava pro operační systém Windows 10.
 33. V modulu „Služby“ systémová úprava pro operační systém Windows 10.
 34. V modulu „Sestavy“ systémová úprava pro operační systém Windows 10.
 35. V modulu „Materiály“ systémová úprava pro operační systém Windows 10.
 36. V modulu „Výroba“ systémová úprava pro operační systém Windows 10.
 37. V modulu „Zboží“ systémová úprava pro operační systém Windows 10.
 38. V modulu „Zakázky“ systémová úprava pro operační systém Windows 10.

 FAKT® verze 10.01 ze dne 01.06.2016

 1. V modulu "Ostatní adresy" upraveno načítání adres z internetu přes ARES při založení adresy přes funkční klávesu F7 a po vyplnění IČ.
 2. V modulu "Zákazníci" upraveno načítání adres z internetu přes ARES při založení adresy přes funkční klávesu F7 a po vyplnění IČ.
 3. V modulu "Dodavatelé" upraveno načítání adres z internetu přes ARES při založení adresy přes funkční klávesu F7 a po vyplnění IČ.
 4. V modulu „Zboží“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 5. V modulu „Ceníky zboží“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 6. V modulu „Ceníky“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 7. V modulu „Sklady“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 8. V modulu „Firmy“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 9. V modulu „Karty“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 10. V modulu „Hlavní kniha“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 11. V modulu „Zákazníci“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 12. V modulu „Dodavatelé“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 13. V modulu „Ostatní adresy“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 14. V modulu „Skupiny adres“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 15. V modulu „Kalendář“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 16. V modulu „Služby“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 17. V modulu „Druhy – skupiny zboží“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 18. V modulu „Výrobce – skupiny zboží“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 19. V modulu „Kursy devizového trhu“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 20. V modulu „Koeficienty ceníku“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 21. V modulu „Banky“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 22. V modulu „Konstantní symboly“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 23. V modulu „Účty“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 24. V modulu „Výpisy a zápočty“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 25. V modulu „Peněžní deník“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 26. V modulu „Účtová definice“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 27. V modulu „Osnova“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 28. V modulu „Pokladna“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 29. V modulu „Pokladny“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 30. V modulu „Kódy hlavní knihy“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 31. V modulu „Kódy peněžního deníku“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 32. V modulu „Kniha jízd“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 33. V modulu „Vozidla“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 34. V modulu „Pohonné hmoty“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 35. V modulu „Mzdy“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 36. V modulu „Zaměstnanci“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 37. V modulu „Střediska“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 38. V modulu „Druh činnosti“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 39. V modulu „Daň“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 40. V modulu „Majetek“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 41. V modulu „Skupiny majetku“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 42. V modulu „Navýšení obratu“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 43. V modulu „Blokace“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 44. V modulu „Sestavy“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 45. V modulu „Projekty“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 46. V modulu „Materiály“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 47. V modulu „Zakázky“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 48. V modulu „Nabídky,faxy,texty“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 49. V modulu „Reklamace“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 50. V modulu „Texty dodacích listů“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 51. V modulu „Kódy“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 52. V modulu „Dodací listy“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 53. V modulu „Vstup DPH“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 54. V modulu „Výstup DPH“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 55. V modulu „Dobropisy“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 56. V modulu „Kasa“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 57. V modulu „Zálohy“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 58. V modulu „Faktury - hotově“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 59. V modulu „Faktury - bankou“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 60. V modulu „Pošta“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 61. V modulu „Přístupová práva“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 62. V modulu „Hromadný příkazy“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 63. V modulu „Faktury - sklad“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 64. V modulu „Faktury - výdaje“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 65. V modulu „Drobné výdaje“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 66. V modulu „Ostatní platby“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 67. V modulu „Zálohy“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 68. V modulu „Objednávky“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 69. V modulu „Změny stavu zboží“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 70. V modulu „Náklady na výrobu“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 71. V modulu „Technologické karty“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 72. V modulu „Výroba“ upraveno vyhledání přes funkční klávesu F2 pro Windows 10.
 73. Úprava tiskové sestavy „Kontrolní hlášení“.
 74. U tiskové sestavy „Kontrolní hlášení“ upraven výstup do XML souboru.

FAKT® verze 10.00 ze dne 15.04.2016

 1. V modulu "Ostatní adresy" upraveno načítání adres z internetu přes ARES při založení adresy přes funkční klávesu F7 a po vyplnění IČ.
 2. V modulu "Zákazníci" upraveno načítání adres z internetu přes ARES při založení adresy přes funkční klávesu F7 a po vyplnění IČ.
 3. V modulu "Dodavatelé" upraveno načítání adres z internetu přes ARES při založení adresy přes funkční klávesu F7 a po vyplnění IČ.
 4. Úprava modulu "Nastavení systému".
 5. Úprava tiskové sestavy „Kontrolní hlášení“ v menu „Statistika / Výdej/Příjem“.
 6. Úprava tiskové sestavy „Kontrolní hlášení“ v menu „Tisk / Výdej/Příjem“.
 7. U tiskové sestavy „Kontrolní hlášení“ v menu „Tisk / Výdej/Příjem“ zrušen výstup do XML souboru.
 8. U tiskové sestavy „Kontrolní hlášení“ v menu „Statistika / Výdej/Příjem“ upraven výstup do XML souboru.
 9. Úprava tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ v menu „Statistika / Výdej/Příjem“.
 10. U tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ v menu „Statistika / Výdej/Příjem“ upraven výstup do XML souboru.
 11. Tisková sestava „DPH - výstup“ rozšířena o volbu seřazení podle pole datum plnění nebo číslo dokladu.
 12. Tisková sestava „DPH - vstup“ rozšířena o volbu seřazení podle pole datum plnění nebo číslo dokladu.
 13. V modulu "Dodavatelé" přidáno pole DIČ do načítání adres z internetu přes ARES při založení adresy přes funkční klávesu F7 a po vyplnění IČ.
 14. V modulu "Zákazníci" přidáno pole DIČ do načítání adres z internetu přes ARES při založení adresy přes funkční klávesu F7 a po vyplnění IČ.
 15. V modulu "Ostatní adresy" přidáno pole DIČ do načítání adres z internetu přes ARES při založení adresy přes funkční klávesu F7 a po vyplnění IČ.

FAKT® verze 9.99 ze dne 23.02.2016

 1. Úprava tiskové sestavy „Kontrolní hlášení“.
 2. Úprava exportu do XML souboru pro „Kontrolní hlášení“.

FAKT® verze 9.98 ze dne 03.02.2016

 1. Úprava tiskové sestavy „Přehled o výši pojistného“.
 2. Úprava exportu do XML souboru pro "Přehled o výši pojistného".

FAKT® verze 9.97 ze dne 01.02.2016

 1. V modulu „Nastavení systému“ upravena minimální mzda na 9.900,-Kč.
 2. V modulu „Mzdy“ nové měsíční tabulky záloh na daň pro rok 2016.
 3. Do modulu "Kasa" na seznam položek dokladu přidána pole "Původní cena" a "Sleva %".
 4. Do modulu "Faktury - hotově" na seznam položek dokladu přidána pole "Původní cena" a "Sleva %".
 5. Do modulu "Faktury - bankou" na seznam položek dokladu přidána pole "Původní cena" a "Sleva %".
 6. Do modulu "Zálohy" na seznam položek dokladu přidána pole "Původní cena" a "Sleva %".
 7. Do modulu "Dobropisy" na seznam položek dokladu přidána pole "Původní cena" a "Sleva %".
 8. Do modulu "Dodací listy" na seznam položek dokladu přidána pole "Původní cena" a "Sleva %".
 9. Do modulu "Nabídky, faxy,texty" na seznam položek dokladu přidána pole "Původní cena" a "Sleva %".
 10. Do modulu "Zakázky" na seznam položek dokladu přidána pole "Původní cena" a "Sleva %".
 11. Úprava funkce pro tisk.
 12. Do modulu "Drobné výdaje" přidáno pole "Variabilní symbol".
 13. V modulu "Drobné výdaje" úprava možností pro založení dokladu.
 14. Zrušena tisková sestava "Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH"
 15. Do modulu "Dodavatelé" přidáno načítání adres z internetu přes ARES při založení adresy přes funkční klávesu F7 a po vyplnění IČ.
 16. Do modulu "Zákazníci" přidáno načítání adres z internetu přes ARES při založení adresy přes funkční klávesu F7 a po vyplnění IČ.
 17. Do modulu "Ostatní adresy" přidáno načítání adres z internetu přes ARES při založení adresy přes funkční klávesu F7 a po vyplnění IČ.
 18. Do modulu "Nastavení systému" pod spínač "Eshop" přidáno nové pole "Načítat adresy z internetu přes ARES"..
 19. Úprava tiskové sestavy " Nastavení systému ".
 20. Úprava tiskové sestavy „Faktura“.
 21. Úprava tiskové sestavy „EN Faktura“.
 22. Úprava tiskové sestavy „PDP Faktura“.
 23. Úprava tiskové sestavy „Účtenka“.
 24. Úprava tiskové sestavy „Účtenka A6“.
 25. Úprava tiskové sestavy „EN Účtenka“.
 26. Úprava tiskové sestavy „EN Účtenka A6“.
 27. Úprava tiskové sestavy „Příjmový pokladní doklad“.
 28. Úprava tiskové sestavy „Výdejový pokladní doklad“.
 29. Úprava tiskové sestavy „Projekt“.
 30. Úprava tiskové sestavy „Upomínka“.
 31. Úprava tiskové sestavy „Inventární karta“.
 32. Úprava tiskové sestavy „Mzdový doklad“.
 33. Úprava tiskové sestavy „Proforma faktura“.
 34. Úprava tiskové sestavy „Zakázka“.
 35. Úprava tiskové sestavy „Kniha prodeje za hotové“.
 36. Úprava tiskové sestavy „Sestava“.
 37. Úprava tiskové sestavy „Materiálová specifikace“.
 38. Úprava tiskové sestavy „Objednávka“.
 39. Úprava tiskové sestavy „Reklamace“.
 40. Úprava tiskové sestavy „Výdejka“.
 41. Úprava tiskové sestavy „Dobropis“ (Opravný daňový doklad).
 42. Úprava tiskové sestavy „Cenová nabídka“.
 43. Úprava tiskové sestavy „Mzdový doklad“.
 44. Úprava tiskové sestavy „Dodací list“.
 45. Úprava tiskových sestav změn stavu zboží.
 46. Úprava tiskové sestavy „Potvrzená objednávka“.
 47. Úprava tiskové sestavy „Výpis“.
 48. Úprava tiskové sestavy „Příjemka“.
 49. Úprava tiskové sestavy „Zakázkový list“.
 50. Úprava tiskové sestavy „Doklad hlavní knihy“.
 51. Úprava tiskové sestavy „Zálohový list“.
 52. Úprava tiskové sestavy „Zápočet“. 

FAKT® verze 9.96 ze dne 11.12.2015

 1. Systémové úpravy programu FAKT.
 2. Systémové úpravy programu FAKT pro Windows 10.
 3. Systémové úpravy programu FAKT pro Windows 8.
 4. Systémové úpravy programu FAKT pro Windows 7.
 5. Systémové úpravy programu FAKT pro Windows XP.
 6. Systémové úpravy programu FAKT pro Windows Server 2008.
 7. Systémové úpravy programu FAKT pro Windows Server 2012.
 8. Úprava modulu „Výstup DPH“.
 9. Úprava modulu „Vstup DPH“.
 10. Nápověda programu převedena do formátu vhodného pro všechny operační systémy.
 11. Do modulu „Majetek“ přidáno propsání kódu a čísla karty do pole inventární číslo při založení dokladu.

FAKT® verze 9.95 ze dne 03.12.2015

 1. Do modulu „Faktury - sklad“ přidáno do hlavičky dokladu zjišťování spolehlivosti plátců z registru plátců DPH přes funkční klávesu F6.
 2. Do modulu „Faktury - výdaje“ přidáno do hlavičky dokladu zjišťování spolehlivosti plátců z registru plátců DPH přes funkční klávesu F6.
 3. Do modulu „Drobné výdaje“ přidáno do hlavičky dokladu zjišťování spolehlivosti plátců z registru plátců DPH přes funkční klávesu F6.
 4. Do modulu „Ostatní platby“ přidáno do hlavičky dokladu zjišťování spolehlivosti plátců z registru plátců DPH přes funkční klávesu F6.
 5. Do modulu „Zálohy“ přidáno do hlavičky dokladu zjišťování spolehlivosti plátců z registru plátců DPH přes funkční klávesu F6.
 6. Do modulu „Faktury - hotově“ přidáno do hlavičky dokladu zjišťování spolehlivosti plátců z registru plátců DPH přes funkční klávesu F6.
 7. Do modulu „Faktury - bankou“ přidáno do hlavičky dokladu zjišťování spolehlivosti plátců z registru plátců DPH přes funkční klávesu F6.
 8. Do modulu „Zálohy“ přidáno do hlavičky dokladu zjišťování spolehlivosti plátců z registru plátců DPH přes funkční klávesu F6.
 9. Systémová úprava modulu pro převod dat.
 10. Nová tisková sestava „Stav skladu“ v menu „Statistika“.
 11. Tisková sestava „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ přemístěna z menu „Statistika / Výdej“ do menu „Statistika / Výdej/Příjem“.
 12. Nová tisková sestava „Kontrolní hlášení“ v menu „Tisk / Výdej/Příjem“.
 13. Nová tisková sestava „Kontrolní hlášení“ v menu „Statistika / Výdej/Příjem“.
 14. K tiskové sestavě „Kontrolní hlášení“ přidán export do XML souboru.
 15. Lhůty pro podání kontrolního hlášení (§ 101e):
  - Plátce, který je právnickou osobou (nebo zastupující člen skupiny), podává kontrolní hlášení za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce (bez ohledu na zdaňovací období plátce, tj. měsíční i čtvrtletní zdaňovací období, ale i ve speciálních případech např. v insolvenci, nebo při přechodu daňové povinnosti při zrušení právnické osoby bez likvidace/s likvidací, plátci – právnické osoby - podávají kontrolní hlášení vždy za kalendářní měsíc, pokud jim tato povinnost vznikla z titulu přijetí či uskutečnění plnění definovaných v § 101c).
  - Plátce, který je fyzickou osobou, podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání (tzn. může se jednat o zdaňovací období měsíční nebo čtvrtletní – tj. podání kontrolního hlášení ve lhůtě do 25 dnů po skončení zdaňovacího období spolu s daňovým přiznáním k DPH, nebo může jít i o lhůtu speciální – např. v insolvenčním řízení - vazba na § 99b, § 101b odst. 1 zákona o DPH, nebo např. řešení pozůstalosti plátce (§ 239b daňového řádu). V těchto speciálních případech plátce vyplní v záhlaví kontrolního hlášení období „od – do“).
  - Osoby podnikající na základě smlouvy o společnosti (§ 2716 Občanského zákoníku): Podle osoby určeného společníka se určují i lhůty pro podání kontrolního hlášení v souladu s ustanovením § 101e.
 1. Úprava tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“.
 2. Úprava modulu „Výstup DPH“ v závislosti na kontrolní hlášení.
 3. Úprava modulu „Vstup DPH“ v závislosti na kontrolní hlášení.

FAKT® verze 9.94 ze dne 02.11.2015

 1. Do modulu „Hromadné příkazy“ v menu „Tisk“ pod funkční klávesu F9 – Tisk přidán export hromadných příkazů do formátu ABO. Formát ABO se v České republice a na Slovensku běžně používá pro výměnu finančních zpráv. Jeho struktura je pevně stanovená.
 2. V modulu „Hromadné příkazy“ v menu „Tisk“ zrušena funkční klávesa F6 – Export, je nahrazena exportem pod funkční klávesou F9.
 3. Nové adresáře pro banku, kde v hlavním adresáři FAKTSK pod adresářem EXP nově vytvořen adresář BANKA a dále PRIKAZY a VYPISY.
 4. Systémová úprava práce s adresáři pro operační systém Windows 10.
 5. Na CD médium a FTP byla přidána aktualizovaná uživatelská příručka programu FAKT 0906.
 6. Modul  „Hromadné příkazy“ v menu „Tisk“ rozšířen o funkční klávesu F6 – otevření složky se soubory hromadných příkazů.
 7. Do modulu „Mzdy“ v menu „Tisk“ přidán export hromadných příkazů do formátu ABO. Formát ABO se v České republice a na Slovensku běžně používá pro výměnu finančních zpráv. Jeho struktura je pevně stanovená.

FAKT® verze 9.93 ze dne 25.09.2015

 1. V obecném modulu pro tisk systémová úprava tisku pro operační systém Windows 10.
 2. V modulu „Kasa“ systémová úprava tisku pro operační systém Windows 10.
 3. V modulu „Faktury - hotově“ systémová úprava tisku pro operační systém Windows 10.
 4. V modulu „Faktury - bankou“ systémová úprava tisku pro operační systém Windows 10.
 5. V modulu „Zálohy“ systémová úprava tisku pro operační systém Windows 10.
 6. V modulu „Blokace“ systémová úprava tisku pro operační systém Windows 10.
 7. V modulu „Ceníky zboží“ systémová úprava tisku pro operační systém Windows 10.
 8. V modulu „Nabídky,faxy,texty“ systémová úprava tisku pro operační systém Windows 10.
 9. V modulu „Dobropisy“ systémová úprava tisku pro operační systém Windows 10.
 10. V modulu „Vstup DPH“ systémová úprava tisku pro operační systém Windows 10.
 11. V modulu „Výstup DPH“ systémová úprava tisku pro operační systém Windows 10.
 12. V modulu „Hromadné příkazy“ systémová úprava tisku pro operační systém Windows 10.
 13. V modulu „Projekty“ systémová úprava tisku pro operační systém Windows 10.
 14. V modulu „Majetek“ systémová úprava tisku pro operační systém Windows 10.
 15. V modulu „Hlavní kniha“ systémová úprava tisku pro operační systém Windows 10.
 16. V modulu „Dodací listy“ systémová úprava tisku pro operační systém Windows 10.
 17. V modulu „Technologické karty“ systémová úprava tisku pro operační systém Windows 10.
 18. V modulu „Objednávky“ systémová úprava tisku pro operační systém Windows 10
 19. V modulu „Navýšení obratu“ systémová úprava tisku pro operační systém Windows 10.
 20. V modulu „Změny stavu zboží“ systémová úprava tisku pro operační systém Windows 10.
 21. V modulu „Výpisy“ systémová úprava tisku pro operační systém Windows 10.
 22. V modulu „Zápočty“ systémová úprava tisku pro operační systém Windows 10.
 23. V modulu „Pokladna“ systémová úprava tisku pro operační systém Windows 10.
 24. V modulu „Pošta“ systémová úprava tisku pro operační systém Windows 10.
 25. V modulu „Faktury - sklad“ systémová úprava tisku pro operační systém Windows 10.
 26. V modulu „Faktury - výdaje“ systémová úprava tisku pro operační systém Windows 10.
 27. V modulu „Drobné výdaje“ systémová úprava tisku pro operační systém Windows 10.
 28. V modulu „Ostatní platby“ systémová úprava tisku pro operační systém Windows 10.
 29. V modulu „Zálohy“ systémová úprava tisku pro operační systém Windows 10.
 30. V modulu „Reklamace“ systémová úprava tisku pro operační systém Windows 10.
 31. V modulu „Služby“ systémová úprava tisku pro operační systém Windows 10.
 32. V modulu „Sestavy“ systémová úprava tisku pro operační systém Windows 10.
 33. V modulu „Materiály“ systémová úprava tisku pro operační systém Windows 10.
 34. V modulu „Výroba“ systémová úprava tisku pro operační systém Windows 10.
 35. V modulu „Zboží“ systémová úprava tisku pro operační systém Windows 10.
 36. V modulu „Zakázky“ systémová úprava tisku pro operační systém Windows 10.
 37. Úprava tiskové sestavy „Adresy 1x (2x7)“ v modulu  „Pošta“.
 38. Úprava tisková sestava „Adresy 2x (2x7)“ v modulu  „Pošta“.
 39. Úprava tisková sestava „Adresy 14x (2x7)“ v modulu  „Pošta“.
 40. Úprava tiskové sestavy „Adresy 1x (5x13)“ v modulu  „Pošta“.
 41. Úprava tisková sestava „Adresy 5x (5x13)“ v modulu  „Pošta“.
 42. Úprava tisková sestava „Adresy 65x (5x13)“ v modulu  „Pošta“.
 43. Úprava funkce pro zaokrouhlení v jednotlivých modulech.
 44. Úprava tiskové sestavy „Faktura“.
 45. Úprava tiskové sestavy „EN Faktura“.
 46. Úprava tiskové sestavy „PDP Faktura“.
 47. Úprava tiskové sestavy „Účtenka“.
 48. Úprava tiskové sestavy „Účtenka A6“.
 49. Úprava tiskové sestavy „EN Účtenka“.
 50. Úprava tiskové sestavy „EN Účtenka A6“.

FAKT® verze 9.92 ze dne 01.07.2015

 1. Úprava funkce pro zaokrouhlení v jednotlivých modulech.
 2. Systémové úpravy programu FAKT pro WINDOWS 10.
 3. Na CD médium a FTP byla přidána aktualizovaná uživatelská příručka programu FAKT 0905.

Informace o verzích programu FAKT® pro Windows XP/Vista/7/8 CZ
 

FAKT® verze 9.91 ze dne 12.05.2015

 1. V modulu „Eshop - export“ pro Eshop „PrestaShop“ upraveno generování souboru XML feed pro internetové obchody.
 2. Úprava funkce pro zrušení výběru v modulu „Zakázky“.
 3. Úprava funkce pro zrušení výběru v modulu „Objednávky“.

 FAKT® verze 9.90 ze dne 01.05.2015

 1. V modulu „Účtová osnova“ úprava účtů 336, 337 a 338.
 2. Úprava tiskové sestavy „Rozvaha v plném rozsahu“.
 3. Úprava tiskové sestavy „Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu“.
 4. Úprava tiskové sestavy „Mzdový doklad“.
 5. V modulu „Účtová definice“ provedena úprava definic účtů 336, 337 a 338.
 6. Úprava modulu „Hlavní kniha“ pro propsání účtů 336, 337 a 338.
 7. Systémová úprava spouštění programu FAKT na více monitorech.
 8. Do modulu „Nastavení systému“ pod spínač „Tisk“ přidáno pole pro text přenesení daňové povinnosti.
 9. Nová tisková sestava „PDP Faktura“.
 10. Do modulu „Faktury - hotově“ přidána tisková sestava „PDP Faktura“.
 11. Do modulu „Faktury - bankou“ přidána tisková sestava „PDP Faktura“.
 12. Pro režim přenesení daňové povinnosti přidány nové kódy 11 - povolenky na emise, 12 – obiloviny a technické plodiny, 13 – kovy, 14 – mobilní telefony, 15 – integrované obvody, 16 – přenosná zařízení pro automatické zpracování dat, 17 – videoherní konzole podle §92f zákona o DPH.
 13. Úprava tiskové sestavy „DPH - vstup“.
 14. Úprava tiskové sestavy „DPH - výstup“.
 15. Do modulu „Kasa“ pro nové kódy podle §92f zákona o DPH.
 16. Do modulu „Faktury - hotově“ pro nové kódy podle §92f zákona o DPH.
 17. Do modulu „Faktury - bankou“ pro nové kódy podle §92f zákona o DPH.
 18. Do modulu „Zálohy“ pro nové kódy podle §92f zákona o DPH.
 19. Do modulu „Dobropisy“ pro nové kódy podle §92f zákona o DPH.
 20. Do modulu „Výstup DPH“ pro nové kódy podle §92f zákona o DPH.
 21. Do modulu „Faktury - sklad“ pro nové kódy podle §92f zákona o DPH.
 22. Do modulu „Faktury - výdaje“ pro nové kódy podle §92f zákona o DPH.
 23. Do modulu „Drobné výdaje“ pro nové kódy podle §92f zákona o DPH.
 24. Do modulu „Ostatní platby“ pro nové kódy podle §92f zákona o DPH.
 25. Do modulu „Zálohy“ pro nové kódy podle §92f zákona o DPH.
 26. Do modulu „Vstup DPH“ pro nové kódy podle §92f zákona o DPH.
 27. Úprava tiskové sestavy „Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH“. 

FAKT® verze 9.89 ze dne 23.03.2015

 1. V modulu „Dobropisy“ upraveno založení opravného daňového dokladu.
 2. V modulu „Kasa“ úprava velikosti textového pole.
 3. V modulu „Faktury – hotově“ úprava velikosti textového pole.
 4. V modulu „Faktury – bankou“ úprava velikosti textového pole.
 5. V modulu „Zálohy“ úprava velikosti textového pole.
 6. V modulu „Dobropisy“ úprava velikosti textového pole.
 7. V modulu „Reklamace“ úprava velikosti textového pole.
 8. Úprava tiskové sestavy „Adresy 1x (2x7)“ v modulu  „Pošta“.
 9. Nová tisková sestava „Adresy 2x (2x7)“ v modulu  „Pošta“.
 10. Nová tisková sestava „Adresy 14x (2x7)“ v modulu  „Pošta“.
 11. Do modulu „Nastavení systému“ přidáno pod spínač „Eshop“ nové pole pro zvolení poštovního klienta  „MS Outlook“ nebo „Mozilla Thunderbird“.
 12. Modul „Pošta“ upraven pro poštovní klienty „MS Outlook“ a „Mozilla Thunderbird“
 13. Modul „Zákazníci“ upraven pro poštovní klienty „MS Outlook“ a „Mozilla Thunderbird“
 14. Modul „Dodavatelé“ upraven pro poštovní klienty „MS Outlook“ a „Mozilla Thunderbird“
 15. Modul „Adresy“ upraven pro poštovní klienty „MS Outlook“ a „Mozilla Thunderbird“
 16. Úprava modulu „Zboží“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 17. Úprava modulu „Ceníky zboží“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 18. Úprava modulu „Ceníky“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 19. Úprava modulu „Sklady“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 20. Úprava modulu „Firmy“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 21. Úprava modulu „Karty“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 22. Úprava modulu „Hlavní kniha“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 23. Úprava modulu „Zákazníci“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 24. Úprava modulu „Dodavatelé“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 25. Úprava modulu „Ostatní adresy“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 26. Úprava modulu „Skupiny adres“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 27. Úprava modulu „Kalendář“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 28. Úprava modulu „Služby“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 29. Úprava modulu „Druhy – skupiny zboží“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 30. Úprava modulu „Výrobce – skupiny zboží“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 31. Úprava modulu „Kursy devizového trhu“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 32. Úprava modulu „Koeficienty ceníku“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 33. Úprava modulu „Banky“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 34. Úprava modulu „Konstantní symboly“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 35. Úprava modulu „Účty“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 36. Úprava modulu „Výpisy a zápočty“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 37. Úprava modulu „Peněžní deník“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 38. Úprava modulu „Účtová definice“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 39. Úprava modulu „Osnova“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 40. Úprava modulu „Pokladna“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 41. Úprava modulu „Pokladny“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 42. Úprava modulu „Kódy hlavní knihy“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 43. Úprava modulu „Kódy peněžního deníku“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 44. Úprava modulu „Kniha jízd“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 45. Úprava modulu „Vozidla“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 46. Úprava modulu „Pohonné hmoty“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 47. Úprava modulu „Mzdy“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 48. Úprava modulu „Zaměstnanci“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 49. Úprava modulu „Střediska“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 50. Úprava modulu „Druh činnosti“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 51. Úprava modulu „Daň“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 52. Úprava modulu „Majetek“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 53. Úprava modulu „Skupiny majetku“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 54. Úprava modulu „Navýšení obratu“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 55. Úprava modulu „Blokace“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 56. Úprava modulu „Sestavy“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 57. Úprava modulu „Projekty“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 58. Úprava modulu „Materiály“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 59. Úprava modulu „Zakázky“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 60. Úprava modulu „Nabídky,faxy,texty“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 61. Úprava modulu „Reklamace“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 62. Úprava modulu „Texty dodacích listů“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 63. Úprava modulu „Kódy“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 64. Úprava modulu „Dodací listy“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 65. Úprava modulu „Vstup DPH“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 66. Úprava modulu „Výstup DPH“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 67. Úprava modulu „Dobropisy“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 68. Úprava modulu „Kasa“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 69. Úprava modulu „Zálohy“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 70. Úprava modulu „Faktury - hotově“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 71. Úprava modulu „Faktury - bankou“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 72. Úprava modulu „Pošta“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 73. Úprava modulu „Přístupová práva“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 74. Úprava modulu „Hromadný příkazy“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 75. Úprava modulu „Faktury - sklad“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 76. Úprava modulu „Faktury - výdaje“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 77. Úprava modulu „Drobné výdaje“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 78. Úprava modulu „Ostatní platby“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 79. Úprava modulu „Zálohy“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 80. Úprava modulu „Objednávky“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 81. Úprava modulu „Změny stavu zboží“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 82. Úprava modulu „Náklady na výrobu“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 83. Úprava modulu „Technologické karty“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 84. Úprava modulu „Výroba“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 85. Úprava modulu „Eshop - import“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 86. Úprava modulu „Eshop - export“ pro rozlišení obrazovky větší než 800 x 600 v zobrazení formulářů.
 87. Do modulu „Nastavení systému“ přidáno pod spínač „Mzdy“ nové pole pro důchodové spoření.
 88. Do modulu „Zaměstnanci“ přidáno nové pole „Účet“, „Kód“, „Variabilní symbol“ a „Konstantní symbol“ pro platbu důchodového spoření.
 89. Úprava tiskové sestavy „Nastavení systému“.
 90. Do modulu „Mzdy“ přidáno nové pole pro důchodové spoření.
 91. Úprava tiskové sestavy „Výplatní lístek“.
 92. Úprava tiskové sestavy „Osobní karta zaměstnance“.
 93. V modulu „Účtová definice“ provedena úprava definic účtů.
 94. Úprava tiskové sestavy „Mzdový doklad“.
 95. Úprava tiskové sestavy „Mzdový list“.
 96. Úprava tiskové sestavy „Výplatní list“.
 97. Úprava tiskové sestavy „Hromadný příkaz“.
 98. Úprava tiskové sestavy „ČS hromadný příkaz“.
 99. Úprava modulu „Hlavní kniha“ pro propsání důchodového spoření.
 100. Úprava modulu „Peněžní deník“ pro propsání důchodového spoření.
 101. Úprava modulu „Výpisy a zápočty“ pro propsání důchodového spoření.
 102. Na CD médium a FTP byla přidána aktualizovaná uživatelská příručka programu FAKT 0904.

FAKT® verze 9.88 ze dne 05.02.2015

 1. V modulu „Změny stavu zboží“ provedena úprava v proceduře načítání položek přes čárový kód.
 2. V modulu „Faktury - sklad“ provedena úprava v proceduře načítání položek přes čárový kód.
 3. V modulu „Drobné výdaje“ provedena úprava v proceduře načítání položek přes čárový kód.
 4. V modulu „Výroba“ provedena úprava v proceduře načítání položek přes čárový kód.
 5. Úprava tiskové sestavy „Přehled o výši pojistného“.
 6. Úprava exportu do XML souboru pro "Přehled o výši pojistného".
 7. Úprava tiskové sestavy „Nastavení systému“.
 8. V modulu „Nastavení systému“ úprava polí pod spínačem „Mzdy“.

FAKT® verze 9.87 ze dne 25.01.2015

 1. Úprava tiskové sestavy „Mzdový list“.
 2. K tiskové sestavě „Mzdový list“ přidána možnost zadání podmínky pro tisk zaměstnanců podle vybraného druhu činnosti.
 3. Do programu zapracována systémová volba typu účetnictví po prvním spuštění programu nebo při založení nové firmy.
 4. Úprava tiskové sestavy „Kniha zakázek“.
 5. Úprava tiskové sestavy „Kontrola zaúčtování dokladů do hlavní účetní knihy“.
 6. V modulu „Nastavení systému“ upravena minimální mzda na 9.200,-Kč.
 7. Přehled slev na dani:
   

Položka

Sleva na dani (měsíční)

Sleva na dani (roční)

a/ základní na poplatníka

2 070,-Kč

24 840,-Kč

b/ na manžela(ku) s vlastním příjmem do 68000,-Kč

 

24 840,-Kč
je-li manžel(ka) držitelem(kou) průkazu ZTP/P, zvyšuje se odpočet na 49 680,-Kč

c/ základní na invaliditu u poživatele invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně

210,-Kč

2 520,-Kč

d/ rozšířená na invaliditu u poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně

420,-Kč

5 040,-Kč

e/ na držitele průkazu ZTP/P

1 345,-Kč

16 140,-Kč

f/ na studenta u žáků a studentů připravujících se na budoucí povolání do 26 let (denní doktorské studium do 28 let)

335,-Kč

4 020,-Kč

g/ za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona

 

prokázaná výše úhrad, nejvýše však 9 200,-Kč na každé dítě

* úpravu výše slevy na dani provedete v modulu „Zaměstnanci“

 1. Daňové zvýhodnění na dítě:
   

Položka

měsíčně

ročně

Na jedno vyživované dítě

1 117,-Kč

 

 
 

2 234,-Kč

13 404,-Kč
 

Je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P:

26 808,-Kč

Na druhé vyživované dítě

1 317,-Kč

 
 

 

2 634,-Kč

15 804,-Kč

Je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P:

31 608,-Kč

Na třetí a každé další vyživované dítě

1 417,-Kč

 
 

 

2 834,-Kč

17 004,-Kč
 

Je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P:
 

34 008,-Kč

Maximum daňového bonusu na všechny děti jako částky odpočtu do „minusu“

limit bonusu
 

5 025,-Kč

limit bonusu
 

60 300,-Kč

* úpravu daňového zvýhodnění na dítě provedete v modulu „Zaměstnanci“

 1. V modulu „Mzdy“ nové měsíční tabulky záloh na daň pro rok 2015.
 2. V modulu „Mzdy“ úprava solidárního zvýšení daně pro rok 2015.
 3. Úprava tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ dle 25 5401 MFin 5401 - vzor č.19.
 4. Na CD médium a FTP byla přidána aktualizovaná uživatelská příručka programu FAKT 0903.

 FAKT® verze 9.86 ze dne 19.12.2014

 1. Do modulu „Drobné výdaje“ doplněno do pole DIČ dodavatele k možnosti výběru předešlého DIČ i název dodavatele přes klávesu Enter.
 2. Do modulu „Kasa“ přidáno hledání podle částky.
 3. Úprava modulu „Eshop - export“.
 4. Úprava modulu „Eshop - import“.
 5. Modul „Dobropisy“ upraven pro změnu čísla zákazníka při založení opravného dokladu (dobropisu).
 6. Do modulu „Nastavení systému“ přidána druhá snížená sazba daně.
 7. Úprava tiskové sestavy „Nastavení systému“.
 8. Do modulu „Kasa“ přidána druhá snížená sazba daně.
 9. Do modulu „Faktury - hotově“ přidána druhá snížená sazba daně.
 10. Do modulu „Faktury - bankou“ přidána druhá snížená sazba daně.
 11. Do modulu „Dodací listy“ přidána druhá snížená sazba daně.
 12. Do modulu „Zálohy“ přidána druhá snížená sazba daně.
 13. Do modulu „Dobropisy“ přidána druhá snížená sazba daně.
 14. Do modulu „Výstup DPH“ přidána druhá snížená sazba daně.
 15. Do modulu „Reklamace“ přidána druhá snížená sazba daně.
 16. Do modulu „Nabídky, faxy, texty“ přidána druhá snížená sazba daně.
 17. Do modulu „Zakázky“ přidána druhá snížená sazba daně.
 18. Do modulu „Projekty“ přidána druhá snížená sazba daně.
 19. Do modulu „Sestavy“ přidána druhá snížená sazba daně.
 20. Do modulu „Faktury - sklad“ přidána druhá snížená sazba daně.
 21. Do modulu „Faktury - výdaje“ přidána druhá snížená sazba daně.
 22. Do modulu „Drobné výdaje“ přidána druhá snížená sazba daně.
 23. Do modulu „Ostatní platby“ přidána druhá snížená sazba daně.
 24. Do modulu „Zálohy“ přidána druhá snížená sazba daně.
 25. Do modulu „Vstup DPH“ přidána druhá snížená sazba daně.
 26. Do modulu „Objednávky“ přidána druhá snížená sazba daně.
 27. Do modulu „Změny stavu zboží“ přidána druhá snížená sazba daně.
 28. Do modulu „Náklady na výrobu“ přidána druhá snížená sazba daně.
 29. Do modulu „Technologické karty“ přidána druhá snížená sazba daně.
 30. Do modulu „Výroba“ přidána druhá snížená sazba daně.
 31. Do modulu „Eshop - import“ přidána druhá snížená sazba daně.
 32. Úprava tiskové sestavy „Dobropis – Opravný daňový doklad“.
 33. Úprava tiskové sestavy „DPH - vstup“.
 34. Úprava tiskové sestavy „DPH - výstup“.
 35. Úprava tiskové sestavy „Faktura“.
 36. Úprava tiskové sestavy „EN Faktura“.
 37. Úprava tiskové sestavy „Kniha vydaných pokladních bloků“.
 38. Úprava tiskové sestavy „Kniha prodeje za hotové“.
 39. Úprava tiskové sestavy „Nastavení a konfigurace systému“.
 40. Úprava tiskové sestavy „Objednávka“.
 41. Úprava tiskové sestavy „Potvrzená objednávka“.
 42. Úprava tiskové sestavy „Příjemka“.
 43. Úprava tiskové sestavy „Zálohový list“.
 44. Úprava tiskové sestavy „Proforma faktura“.
 45. Úprava tiskové sestavy „DPH – vstup (součty)“.
 46. Úprava tiskové sestavy „DPH – výstup (součty)“.
 47. Úprava tiskové sestavy „Kniha vydaných pokladních bloků (součty)“.
 48. Úprava tiskové sestavy „Pokladní doklad“.
 49. Úprava tiskové sestavy „EN Pokladní doklad“.
 50. Úprava tiskové sestavy „Pokladní doklad A6“.
 51. Úprava tiskové sestavy „EN Pokladní doklad A6“.
 52. Úprava tiskové sestavy „Výstup DPH“.
 53. Úprava tiskové sestavy „Vstup DPH“.
 54. Úprava tiskové sestavy „Zálohový list“.
 55. Úprava tiskové sestavy „EN Zálohový list“.
 56. Úprava tiskové sestavy „Zálohový list – daňový doklad“.
 57. Úprava tiskové sestavy „EN Zálohový list – daňový doklad“.
 58. Do modulu „Změny stavu zboží“ přidána pro výdej zboží možnost zadání zákazníka a tisku dodacího listu.
 59. Na CD médium a FTP byla přidána aktualizovaná uživatelská příručka programu FAKT 0902.

FAKT® verze 9.84 ze dne 01.09.2014

 1. Úprava tiskové sestavy „Cenovka zboží“.
 2. Úprava tiskové sestavy „Čárové kódy 1x (4x10)“.
 3. Úprava tiskové sestavy „Čárové kódy 4x (4x10)“.
 4. Úprava tiskové sestavy „Čárové kódy 40x (4x10)“.
 5. Úprava tiskové sestavy „Čárové kódy 1x (3x7)“.
 6. Úprava tiskové sestavy „Čárové kódy 21x (3x7)“.
 7. Nová tisková sestava „Cenovka 1x (4x10)“.
 8. Nová tisková sestava „Cenovka 4x (4x10)“.
 9. Nová tisková sestava „Cenovka 40x (4x10)“.
 10. Nová tisková sestava „Cenovka 1x (3x7)“.
 11. Nová tisková sestava „Cenovka 21x (3x7)“.
 12. Úprava modulu „Kasa“ pro pokladnu v devizové měně.
 13. Úprava modulu „Hlavní kniha“ pro propsání denního zúčtování z modulu „Kasa“ pro pokladnu v devizové měně.
 14. Úprava modulu „Peněžní deník“ pro propsání denního zúčtování z modulu „Kasa“ pro pokladnu v devizové měně.
 15. Do modulu „Výpisy a zápočty“ přidáno propsání vydaných dokladů v devizové měně do modulu „Peněžní deník“.
 16. Úprava tiskové sestavy „Účtenka“.
 17. Úprava tiskové sestavy „Účtenka A6“.
 18. Úprava tiskové sestavy „Kniha přímého prodeje“.
 19. Úprava tiskové sestavy „Vydané pokladní bloky“.
 20. Nová tisková sestava „EN Pokladní doklad“ v anglickém jazyce.
 21. Nová tisková sestava „EN Pokladní doklad A6“ v anglickém jazyce.
 22. Nová tisková sestava „EN Faktura“ v anglickém jazyce.
 23. Do modulu „Pokladny“ přidáno nové pole „Přístup pokladna“. Přístup na tuto pokladnu má i pokladna číslo. Pole je zobrazeno pouze správci systému.
 24. Do modulu „Kasa“ upraven vstup se zadáním pokladny a dne prodeje.
 25. Do modulu „Pokladna“ upraven vstup se zadáním pokladny.
 26. Do modulu „Kursy devizového trhu“ přidáno nové pole „Aktualizace kurzu ze dne“.

FAKT® verze 9.83 ze dne 01.08.2014

 1. Úprava oken pro „Tisk“.
 2. Úprava oken pro „Hledání“.
 3. Úprava systémových a informačních oken.
 4. Úprava velikosti příkazových tlačítek v hlavním systémovém okně pro tisk.
 5. V modulu „Nastavení systému“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 6. V modulu „Nastavení systému“ volby „Čárový kód“ a „Čárový kód automaticky“ přesunuty pod příkazové tlačítko „Kódy“.
 7. V modulu „Kasa“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 8. V modulu „Faktury - hotově“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 9. V modulu „Faktury - bankou“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 10. V modulu „Zálohy“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 11. V modulu „Faktury - sklad“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 12. V modulu „Faktury - výdaje“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 13. V modulu „Drobné výdaje“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 14. V modulu „Ostatní platby“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 15. V modulu „Zálohy“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 16. V modulu „Eshop - import“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 17. V modulu „Eshop - export“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 18. V modulu „Pošta“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 19. V modulu „Hromadné příkazy“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 20. V modulu „Projekty“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 21. V modulu „Blokace“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 22. V modulu „Zakázky“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 23. V modulu „Peněžní deník“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 24. V modulu „Objednávky“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 25. V modulu „Dodací listy“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 26. V modulu „Výpisy a zápočty“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 27. V modulu „Služby“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 28. V modulu „Zboží“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 29. V modulu „Mzdy“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 30. V modulu „Hlavní kniha“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 31. V modulu „Pokladna“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 32. V modulu „Majetek“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 33. V modulu „Změny stavu zboží“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 34. V modulu „Ceník zboží“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 35. V modulu „Dobropisy“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 36. V modulu „Přístupová práva“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 37. V modulu „Nabídky, faxy, texty“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 38. V modulu „Sestavy“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 39. V modulu „Materiály“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 40. V modulu „Výroba“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 41. V modulu „Technologické karty“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 42. V modulu „Výstup DPH“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 43. V modulu „Vstup DPH“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 44. V modulu „Navýšení obratu“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 45. V modulu „Reklamace“ úprava velikosti příkazových tlačítek.
 46. Do modulu „Nastavení systému“ přidáno nové pole „Exportovat položky podle skladů“.
 47. Úprava tiskové sestavy „Nastavení systému“.
 48. Modul „Eshop - export“ pro typ “ProdejOnLine“ upraven pro export položek podle skladů.
 49. Do modulu „Eshop - export“ pro typ “ProdejOnLine“ do souboru cenik.csv přidána položka „Číslo skladu“.
 50. Do modulu „Sklady“ přidáno nové pole „Eshop“.
 51. V modulu „Nabídky, faxy, texty“ úprava generování údajů pro MS Word.
 52. V modulu „Hlavní kniha“ upraven datum při propsání z modulu „Mzdy“.
 53. V modulu „Mzdy“ úprava pole „Den výplaty mzdy“ při založení dokladu.
 54. V modulu „Nabídky, faxy, texty“ doplněna pro režim prohlížení možnost prohlížení dokumentu ve formátu MS Word.
 55. Grafická úprava menu v jednotlivých modulech.

FAKT® verze 9.82 ze dne 01.07.2014

 1. Úprava tiskové sestavy „Výpisy“ v menu „Tisk / Banka“.
 2. Úprava tiskové sestavy „Zápočty“ v menu „Tisk / Banka“.
 3. Úprava tiskové sestavy „Výpisy“ v menu „Statistika / Banka“.
 4. Úprava tiskové sestavy „Zápočty“ v menu „Statistika / Banka“.
 5. Nová tisková sestava „Platby“ v menu „Tisk / Banka“.
 6. Nová tisková sestava „Platby“ v menu „Statistika / Banka“.
 7. Do modulu „Kasa“ přidán typ platby a den zaplacení k automaticky propsané záloze ze zakázky.
 8. Do modulu „Faktury - hotově“ přidán typ platby a den zaplacení k automaticky propsané záloze ze zakázky.
 9. Do modulu „Faktury - bankou“ přidán typ platby a den zaplacení k automaticky propsané záloze ze zakázky.
 10. Do modulu „Dodací listy“ přidán typ platby a den zaplacení k automaticky propsané záloze ze zakázky.
 11. Export do XML souboru u tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ přesunut pod příkazové tlačítko v hlavním tiskovém okně.
 12. Export do XML souboru u tiskové sestavy „Příloha k přiznání k dani z přidané hodnoty - souhrnné hlášení“ přesunut pod příkazové tlačítko v hlavním tiskovém okně.
 13. Export do XML souboru u tiskové sestavy „Výpis z evidence pro daňové účely - dodavatel“ přesunut pod příkazové tlačítko v hlavním tiskovém okně.
 14. Export do XML souboru u tiskové sestavy „Výpis z evidence pro daňové účely - odběratel“ přesunut pod příkazové tlačítko v hlavním tiskovém okně.
 15.  Export do XML souboru u tiskové sestavy „Přehled o výši pojistného“ přesunut pod příkazové tlačítko v hlavním tiskovém okně.
 16. Export do XML souboru u tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ přesunut pod příkazové tlačítko v hlavním tiskovém okně.
 17. Do modulu „Kasa“ k položkám dokladu přidáno propsání čísla služby z modulu „Služby“ po zadání čísla služby.
 18. Do modulu „Zálohy“ k položkám dokladu přidáno propsání čísla služby z modulu „Služby“ po zadání čísla služby.
 19. Do modulu „Faktury - hotově“ k položkám dokladu přidáno propsání čísla služby z modulu „Služby“ po zadání čísla služby.
 20. Do modulu „Faktury - bankou“ k položkám dokladu přidáno propsání čísla služby z modulu „Služby“ po zadání čísla služby.
 21. Do modulu „Dodací listy“ k položkám dokladu přidáno propsání čísla služby z modulu „Služby“ po zadání čísla služby.
 22. Do modulu „Zakázky“ k položkám dokladu přidáno propsání čísla služby z modulu „Služby“ po zadání čísla služby.
 23. Do modulu „Služby“ přidáno funkční tlačítko F9 „Tisk“ pro tisk cenovek a čárových kódů.
 24. Do modulu „Nastavení systému“ přidáno nové pole „Čárový kód automaticky“ pro zvolení automatického režimu výdeje skladových položek podle čárového kódu.
 25. Úprava tiskové sestavy „Nastavení systému“.
 26. Do modulu „Kasa“ přidána pod funkční klávesu F10 volba automatického „CKaut“ nebo ručního „CKmno“ režimu výdeje skladových položek podle čárového kódu.
 27. Do modulu „Zálohy“ přidána pod funkční klávesu F10 volba automatického „CKaut“ nebo ručního „CKmno“ režimu výdeje skladových položek podle čárového kódu.
 28. Do modulu „Faktury - hotově“ přidána pod funkční klávesu F10 volba automatického „CKaut“ nebo ručního „CKmno“ režimu výdeje skladových položek podle čárového kódu.
 29. Do modulu „Faktury - bankou“ přidána pod funkční klávesu F10 volba automatického „CKaut“ nebo ručního „CKmno“ režimu výdeje skladových položek podle čárového kódu.
 30. Do modulu „Dodací listy“ přidána pod funkční klávesu F10 volba automatického „CKaut“ nebo ručního „CKmno“ režimu výdeje skladových položek podle čárového kódu.
 31. Do modulu „Reklamace“ přidána pod funkční klávesu F10 volba automatického „CKaut“ nebo ručního „CKmno“ režimu výdeje skladových položek podle čárového kódu.
 32. Do modulu „Nabídky, faxy, texty“ přidána pod funkční klávesu F10 volba automatického „CKaut“ nebo ručního „CKmno“ režimu výdeje skladových položek podle čárového kódu.
 33. Do modulu „Zakázky“ přidána pod funkční klávesu F10 volba automatického „CKaut“ nebo ručního „CKmno“ režimu výdeje skladových položek podle čárového kódu.
 34. Do modulu „Sestavy“ přidána pod funkční klávesu F10 volba automatického „CKaut“ nebo ručního „CKmno“ režimu výdeje skladových položek podle čárového kódu.
 35. Do modulu „Materiály“ přidána pod funkční klávesu F10 volba automatického „CKaut“ nebo ručního „CKmno“ režimu výdeje skladových položek podle čárového kódu. 

FAKT® verze 9.81 ze dne 02.06.2014

 1. Úprava tiskové sestavy „DPH - vstup“.
 2. Úprava tiskové sestavy „DPH - výstup“.
 3. Úprava tiskové sestavy „Cenovka 1x (4x10)“.
 4. Úprava tiskové sestavy „Cenovka 4x (4x10)“.
 5. Úprava tiskové sestavy „Cenovka 40x (4x10)“.
 6. Úprava tiskové sestavy „Cenovka 1x (3x7)“.
 7. Úprava tiskové sestavy „Cenovka 21x (3x7)“.
 8. Do modulu „Výpisy a zápočty“ přidáno do prohlížení nezaplacených přijatých faktur nové pole „Účet“.
 9. Do modulu „Výpisy a zápočty“ přidáno do prohlížení nezaplacených vydaných faktur nové pole „Účet“.
 10. V modulu „Materiály“ úprava formátu cenových nabídek.
 11. V modulu „Nabídky, faxy, texty“ úprava formátu cenových nabídek.
 12. V modulu „Materiály“ úprava exportu položek do souboru XLS.
 13. V modulu „Materiály“ úprava importu položek ze souboru XLS.
 14. V modulu „Nabídky, faxy, texty“ úprava exportu položek do souboru XLS.
 15. V modulu „Nabídky, faxy, texty“ úprava importu položek ze souboru XLS.
 16. V modulu „Materiály“ úprava načítání položek do souboru XLS z ceníku.
 17. V modulu „Nabídky, faxy, texty“ úprava načítání položek do souboru XLS z ceníku.
 18. V modulu „Nastavení systému“ pod spínačem „Ostatní“ zrušení pole „List1“ a „List2“.
 19. Úprava tiskové sestavy „Nastavení systému“.
 20. Do modulu „Nastavení systému“ pod spínačem „Ostatní“ přidáno nové pole „Textové názvy adresářů ketav modulech adres“.
 21. V modulu „Zákazníci“ úprava funkce pro založení adresáře.
 22. V modulu „Dodavatelé“ úprava funkce pro založení adresáře.
 23. V modulu „Ostatní adresy“ úprava funkce pro založení adresáře.
 24. Úprava modulu „Reklamace“ s rozšířením na položky „Přijetí“ a „Vrácení“.
 25. Úprava tiskové sestavy „Reklamace“.
 26. Nová tisková sestava „Textová reklamace“.
 27. Do modulu „Kasa“ k položkám dokladu přidáno propsání čísla služby z modulu „Služby“.
 28. Do modulu „Zálohy“ k položkám dokladu přidáno propsání čísla služby z modulu „Služby“.
 29. Do modulu „Faktury - hotově“ k položkám dokladu přidáno propsání čísla služby z modulu „Služby“.
 30. Do modulu „Faktury - bankou“ k položkám dokladu přidáno propsání čísla služby z modulu „Služby“.
 31. Do modulu „Dodací listy“ k položkám dokladu přidáno propsání čísla služby z modulu „Služby“.
 32. Do modulu „Zakázky“ k položkám dokladu přidáno propsání čísla služby z modulu „Služby“.

FAKT® verze 9.80 ze dne 01.04.2014

 1. V modulu „Dodací listy“ upraveno prohlížení pole „Text“.
 2. V modulu „Zálohy“ upraveno prohlížení pole „Text“.
 3. V modulu „Nabídky, faxy, texty“ upraveno prohlížení pole „Text“.
 4. V modulu „Projekty“ upraveno prohlížení pole „Poznámky“.
 5. V modulu „Majetek“ upraveno prohlížení pole „Text“.
 6. V modulu „Technologické karty“ upraveno prohlížení pole „Text“.
 7. V modulu „Objednávky“ upraveno prohlížení pole „Text“.
 8. V modulu „Reklamace“ upraveno prohlížení pole „Text“.
 9. V modulu „Materiály“ upraveno prohlížení pole „Text“.
 10. V modulu „Výroba“ upraveno prohlížení pole „Text“.
 11. V modulu „Nabídky, faxy, texty“ upravena faxová cenová nabídka.
 12. V modulu „Nabídky, faxy, texty“ upraven export cenové nabídky do Excelu.
 13. V modulu „Nabídky, faxy, texty“ upraven import cenové nabídky z Excelu.
 14. Úprava tiskové sestavy „Kódy peněžního deníku“.
 15. Úprava tiskové sestavy „Salda“.
 16. Do modulu “Daň z přidané hodnoty“ přidán nový kód 000/9 a úprava textu u kódu 000/0.
 17. Úprava tiskové sestavy „Cenovka zboží“.
 18. Úprava tiskové sestavy „Čárové kódy 1x (4x10)“.
 19. Úprava tiskové sestavy „Čárové kódy 4x (4x10)“.
 20. Úprava tiskové sestavy „Čárové kódy 40x (4x10)“.
 21. Úprava tiskové sestavy „Čárové kódy 1x (3x7)“.
 22. Úprava tiskové sestavy „Čárové kódy 21x (3x7)“.
 23. Nová tisková sestava „Cenovka 1x (4x10)“.
 24. Nová tisková sestava „Cenovka 4x (4x10)“.
 25. Nová tisková sestava „Cenovka 40x (4x10)“.
 26. Nová tisková sestava „Cenovka 1x (3x7)“.
 27. Nová tisková sestava „Cenovka 21x (3x7)“.
 28. Do menu „Oprava sestav“ přidána tisková sestava „Cenovka (4x10)“.
 29. Do menu „Oprava sestav“ přidána tisková sestava „Cenovka (3x7)“.
 30. V modulu „Ostatní platby“ systémová úprava funkce trvalých příkazů.
 31. V modulu „Eshop - import“ pro typ „PrestaShop“ upraveno načítání objednávek pro PrestaShop verze 1.5.6.1.
 32. V modulu „Hlavní kniha“ provedeno rozšíření funkce přes funkční klávesu F10.

FAKT® verze 9.79 ze dne 14.03.2014

 1. V modulu „Zboží“ nová tisková sestava „Čárové kódy 1x (5x16).
 2. V modulu „Zboží“ nová tisková sestava „Čárové kódy 5x (5x16).
 3. V modulu „Zboží“ nová tisková sestava „Čárové kódy 80x (5x16).
 4. V modulu „Ceníky zboží“ nová tisková sestava „Čárové kódy 1x (5x16).
 5. V modulu „Ceníky zboží“ nová tisková sestava „Čárové kódy 5x (5x16).
 6. V modulu „Ceníky zboží“ nová tisková sestava „Čárové kódy 80x (5x16).
 7. Do menu „Oprava sestav“ přidána tisková sestava „Čárové kódy (5x16)“.
 8. V modulu „Faktury - sklad“ nová tisková sestava „Čárové kódy 1x (5x16).
 9. V modulu „Faktury - sklad“ nová tisková sestava „Čárové kódy 5x (5x16).
 10. V modulu „Faktury - sklad“ nová tisková sestava „Čárové kódy 80x (5x16).
 11. V modulu „Zboží“ upraveno hlavní okno prohlížení a to pro zobrazení s obrázky i pro zobrazení bez obrázků. Změnu zobrazení provedete v nastavení systému pod spínačem pole a dále v přístupových právech pro zvoleného uživatele.
 12. V modulu „Ceníky zboží“ upraveno hlavní okno prohlížení a to pro zobrazení s obrázky i pro zobrazení bez obrázků. Změnu zobrazení provedete v nastavení systému pod spínačem pole a dále v přístupových právech pro zvoleného uživatele.
 13. V modulu „Služby“ upraveno hlavní okno prohlížení a to pro zobrazení s obrázky i pro zobrazení bez obrázků. Změnu zobrazení provedete v nastavení systému pod spínačem pole a dále v přístupových právech pro zvoleného uživatele.
 14. V modulu „Druhy – skupiny zboží“ upraveno hlavní okno prohlížení a to pro zobrazení s obrázky i pro zobrazení bez obrázků. Změnu zobrazení provedete v nastavení systému pod spínačem pole a dále v přístupových právech pro zvoleného uživatele.
 15. V modulu „Zboží“ v hlavním okně prohlížení u pole „Minimální množství“ upraveno barevné označení i styl písma podlimitního stavu.
 16. Na CD médium a FTP byla přidána aktualizovaná uživatelská příručka programu FAKT 0901.
 17. Úprava modulu „Přístupová práva“.
 18. Systémová úprava modulu „Výpisy“ pro automatické propsání do modulu „Peněžní deník“.

FAKT® verze 9.78 ze dne 23.02.2014

 1. V modulu „Zboží“ nová tisková sestava „Čárové kódy 1x (5x13).
 2. V modulu „Zboží“ nová tisková sestava „Čárové kódy 5x (5x13).
 3. V modulu „Zboží“ nová tisková sestava „Čárové kódy 65x (5x13).
 4. V modulu „Ceníky zboží“ nová tisková sestava „Čárové kódy 1x (5x13).
 5. V modulu „Ceníky zboží“ nová tisková sestava „Čárové kódy 5x (5x13).
 6. V modulu „Ceníky zboží“ nová tisková sestava „Čárové kódy 65x (5x13).
 7. Do menu „Oprava sestav“ přidána tisková sestava „Čárové kódy (5x13)“.
 8. Úprava tiskové sestavy „Stavy podle kódů“ v menu „Statistika“.
 9. Úprava tiskové sestavy „Mzdový doklad“.
 10. V modulu „Faktury - sklad“ nová tisková sestava „Čárové kódy 1x (5x13).
 11. V modulu „Faktury - sklad“ nová tisková sestava „Čárové kódy 5x (5x13).
 12. V modulu „Faktury - sklad“ nová tisková sestava „Čárové kódy 65x (5x13).
 13. Do modulu „Drobné výdaje“ přidána do pole název v položkách dokladu možnost výběru předešlého názvu přes klávesu Enter.
 14. Do modulu „Faktury - sklad“ přidána do pole název v položkách dokladu možnost výběru předešlého názvu přes klávesu Enter.
 15. Do modulu „Drobné výdaje“ přidána do pole dodavatel možnost výběru předešlého dodavatele přes klávesu Enter.
 16. Do modulu „Drobné výdaje“ přidána do pole DIČ dodavatele možnost výběru předešlého DIČ dodavatele přes klávesu Enter.

FAKT® verze 9.77 ze dne 13.02.2014

 1. Systémová úprava procedur pro označování položek v jednotlivých modulech.
 2. V modulu „Účtová definice“ provedena úprava definic účtů.
 3. Do modulu „Zboží“ přidáno do hlavního okna prohlížení pole „Minimální množství“ s barevným označením podlimitního stavu.
 4. V modulu „Účtová definice“ úprava délky pole „Text“ ze 30 znaků na 60 znaků.
 5. V modulu „Hlavní kniha“ úprava délky pole „Text“ ze 30 znaků na 60 znaků.
 6. V modulu „Účtová osnova“ úprava délky pole „Název“ z 50 znaků na 90 znaků.
 7. Úprava tiskové sestavy „Účtová definice“.
 8. Úprava tiskové sestavy „Účtová osnova“.
 9. Úprava tiskové sestavy „Salda“.
 10. Úprava tiskové sestavy „Deník hlavní účetní knihy“.
 11. Úprava tiskové sestavy „Syntetická evidence“.
 12. Úprava tiskové sestavy „Analytická evidence“.
 13. Úprava tiskové sestavy „Hlavní kniha“.

FAKT® verze 9.76 ze dne 11.02.2014

 1. Do menu „Nastavení/Údržba dat“ přidána položka „Přepočet pohybů skladových karet“.
 2. Do menu „Nastavení/Údržba dat“ přidána položka „Přepočet skladu“.
 3. Do menu „Nastavení/Údržba dat“ přidána položka „Přepočet skladové položky“.
 4. Nová tisková sestava „Kniha dodacích listů“.
 5. Do modulu „Ceníky zboží“ rozšíření pole „Párovací číslo“ o možnost zadaní textu „Cenik“ pro umístění položky na eshop bez možnosti objednání.
 6. Do modulu „Zboží“ rozšíření pole „Párovací číslo“ o možnost zadaní textu „Cenik“ pro umístění položky na eshop bez možnosti objednání.
 7. Nová tisková sestava „Stavy skladů“ v menu „Statistika“.
 8. Úprava tiskové sestavy „Stavy podle kódů“ v menu „Statistika“.
 9. Do modulu „Zákazníci“ přidáno pole „ID datové schránky“.
 10. Do modulu „Dodavatelé“ přidáno pole „ID datové schránky“.
 11. Do modulu „Ostatní adresy“ přidáno pole „ID datové schránky“.
 12. Do modulu „Nastavení systému“ přidáno pole „ID datové schránky“.
 13. Úprava tiskové sestavy „Nastavení systému“.
 14. Do modulu „Drobné výdaje“ přidáno pod funkční klávesu F2 vyhledání podle „Dodavatel“.
 15. Do modulu „Kniha jízd“ přidány do hlavního okna prohlížení nové sloupce „Stav od“ a „Stav do“.
 16. Do modulu „Pohonné hmoty“ přidán do hlavního okna prohlížení sloupec „Poznámka“.
 17. V modulu „Druhy činnosti“ úprava délky čísla druhu činnosti ze 4 znaků na 2 znaky.
 18. Do modulu „Účtová definice“ přidáno nové pole „Druh činnosti“.
 19. Modul „Účtová definice“ upraven pro založení definic mezd pro různé druhy činností zaměstnanců.
 20. Modul „Hlavní kniha“ upraven pro účtování mezd pro různé druhy činností zaměstnanců.
 21. Modul „Pokladna“ upraven pro účtování mezd pro různé druhy činností zaměstnanců.
 22. Modul „Banka“ upraven pro účtování mezd pro různé druhy činností zaměstnanců.
 23. Úprava tiskové sestavy „Mzdový doklad“.
 24. V modulu „Účtová osnova“ provedena aktualizace účtů.
 25. V modulu „Účtová definice“ provedena úprava definic účtů.
 26. Úprava tiskové sestavy „Rozvaha v plném rozsahu“.
 27. Úprava tiskové sestavy „Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu“.
 28. Úprava tiskové sestavy „Inventury skladů“.
 29. Úprava tiskové sestavy „Stavy skladů“.
 30. Úprava tiskové sestavy „Stavy skladů podle kódů“.
 31. Do modulu „Faktury - hotově“ přidáno do pole dealerské skupiny zákazníka pro změnu skupiny na dokladu, speciální dealerská sleva „SD“, která umožňuje zadání procenta slevy.
 32. Do modulu „Faktury - bankou“ přidáno do pole dealerské skupiny zákazníka pro změnu skupiny na dokladu, speciální dealerská sleva „SD“, která umožňuje zadání procenta slevy.

FAKT® verze 9.75 ze dne 10.01.2014

 1. Do modulu „Změny stavu zboží“ přidán do hlavního okna prohlížení nový sloupec „Výdejka“.
 2. Do modulu „Změny stavu zboží“ přidáno pod funkční klávesu F2 vyhledání podle „Výdejka“.
 3. V modulu „Zákazníci“ upraveno vyhledání pod funkční klávesu F2 pro pole „IČO“ a „DIČ“.
 4. V modulu „Dodavatelé“ upraveno vyhledání pod funkční klávesu F2 pro pole „IČO“ a „DIČ“.
 5. Přehled slev na dani:
   

Položka

Sleva na dani (měsíční)

Sleva na dani (roční)

a/ základní na poplatníka, nevztahuje se na příjemce starobního důchodu k 1.1.2014

2 070,-Kč

24 840,-Kč

b/ na manžela(ku) s vlastním příjmem do 68000,-Kč

 

24 840,-Kč
je-li manžel(ka) držitelem(kou) průkazu ZTP/P, zvyšuje se odpočet na 49 680,-Kč

c/ základní na invaliditu u poživatele invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně

210,-Kč

2 520,-Kč

d/ rozšířená na invaliditu u poživatele důchodu pro invaliditu třetího stupně

420,-Kč

5 040,-Kč

e/ na držitele průkazu ZTP/P

1 345,-Kč

16 140,-Kč

f/ na studenta u žáků a studentů připravujících se na budoucí povolání do 26 let (denní doktorské studium do 28 let)

335,-Kč

4 020,-Kč

* úpravu výše slevy na dani provedete v modulu „Zaměstnanci“

 1. Daňové zvýhodnění na dítě:
   

  Položka

  měsíčně

  ročně

  Na vyživované dítě

  1 117,-Kč

   

   

  2 234,-Kč

  13 404,-Kč

  Je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P, zvyšují se odpočety na dvojnásobek

  26 808,-Kč

  Maximum daňového bonusu na všechny děti jako částky odpočtu do „minusu“

  limit bonusu

  5 025,-Kč

  limit bonusu

  60 300,-Kč

* úpravu daňového zvýhodnění na dítě provedete v modulu „Zaměstnanci“

 1. V modulu „Mzdy“ nové měsíční tabulky záloh na daň pro rok 2014.
 2. Modul „Eshop – export“ upraven pro PrestaShop verze 1.5.6.1.
 3. Modul „Eshop – import“ upraven pro PrestaShop verze 1.5.6.1.
 4. Úprava tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“.
 5. K tiskové sestavě „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ přidán export do XML souboru.
 6. Do modulu „Nastavení systému“ přidáno nové pole „Kód hlavní ekonomické činnosti“ pod spínač „Mzdy“.
 7. V modulu „Nastavení systému“ upraveno pole „Hlavní ekonomická činnost“ ze 65 znaků na 80 znaků pod spínačem „Mzdy“.
 8. V modulu „Mzdy“ upravena výše solidárního navýšení daně pro rok 2014.
 9. Úprava tiskové sestavy „Inventury skladů“.
 10. Úprava tiskové sestavy „Stavy skladů“.
 11. Nová tisková sestava „Stavy skladů podle kódů“.

FAKT® verze 9.74 ze dne 20.11.2013

 1. Úprava modulu „Zboží“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 2. Úprava modulu „Ceníky zboží“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 3. Úprava modulu „Ceníky“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 4. Úprava modulu „Sklady“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 5. Úprava modulu „Firmy“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 6. Úprava modulu „Karty“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 7. Úprava modulu „Hlavní kniha“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 8. Úprava modulu „Zákazníci“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 9. Úprava modulu „Dodavatelé“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 10. Úprava modulu „Ostatní adresy“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 11. Úprava modulu „Skupiny adres“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 12. Úprava modulu „Kalendář“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 13. Úprava modulu „Služby“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 14. Úprava modulu „Druhy – skupiny zboží“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 15. Úprava modulu „Výrobce – skupiny zboží“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 16. Úprava modulu „Kursy devizového trhu“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 17. Úprava modulu „Koeficienty ceníku“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 18. Úprava modulu „Banky“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 19. Úprava modulu „Konstantní symboly“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 20. Úprava modulu „Účty“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 21. Úprava modulu „Výpisy a zápočty“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 22. Úprava modulu „Peněžní deník“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 23. Úprava modulu „Účtová definice“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 24. Úprava modulu „Osnova“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 25. Úprava modulu „Pokladna“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 26. Úprava modulu „Pokladny“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 27. Úprava modulu „Kódy hlavní knihy“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 28. Úprava modulu „Kódy peněžního deníku“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 29. Úprava modulu „Kniha jízd“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 30. Úprava modulu „Vozidla“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 31. Úprava modulu „Pohonné hmoty“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 32. Úprava modulu „Mzdy“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 33. Úprava modulu „Zaměstnanci“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 34. Úprava modulu „Střediska“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 35. Úprava modulu „Druh činnosti“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 36. Úprava modulu „Daň“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 37. Úprava modulu „Majetek“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 38. Úprava modulu „Skupiny majetku“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 39. Úprava modulu „Navýšení obratu“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 40. Úprava modulu „Blokace“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 41. Úprava modulu „Sestavy“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 42. Úprava modulu „Projekty“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 43. Úprava modulu „Materiály“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 44. Úprava modulu „Zakázky“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 45. Úprava modulu „Nabídky,faxy,texty“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 46. Úprava modulu „Reklamace“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 47. Úprava modulu „Texty dodacích listů“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 48. Úprava modulu „Kódy“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 49. Úprava modulu „Dodací listy“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 50. Úprava modulu „Vstup DPH“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 51. Úprava modulu „Výstup DPH“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 52. Úprava modulu „Dobropisy“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 53. Úprava modulu „Kasa“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 54. Úprava modulu „Zálohy“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 55. Úprava modulu „Faktury - hotově“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 56. Úprava modulu „Faktury - bankou“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 57. Úprava modulu „Pošta“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 58. Úprava modulu „Přístupová práva“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 59. Úprava modulu „Hromadný příkazy“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 60. Úprava modulu „Faktury - sklad“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 61. Úprava modulu „Faktury - výdaje“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 62. Úprava modulu „Drobné výdaje“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 63. Úprava modulu „Ostatní platby“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 64. Úprava modulu „Zálohy“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 65. Úprava modulu „Objednávky“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 66. Úprava modulu „Změny stavu zboží“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 67. Úprava modulu „Náklady na výrobu“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 68. Úprava modulu „Technologické karty“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 69. Úprava modulu „Výroba“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 70. Úprava modulu „Eshop - import“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.
 71. Úprava modulu „Eshop - export“ pro rozlišení obrazovky 1280 x 1024 v zobrazení seznamu položek.

FAKT® verze 9.73 ze dne 11.11.2013

 1. Úprava tiskové sestavy „Salda“.
 2. Úprava tiskové sestavy „Hlavní kniha“.
 3. Úprava tiskové sestavy „Syntetická evidence“.
 4. Úprava tiskové sestavy „Analytická evidence“.
 5. Systémová úprava funkce pro zobrazení obrázků.
 6. V modulu „Zboží“ systémová úprava náhledu obrázků v hlavním okně prohlížení.
 7. V modulu „Služby“ systémová úprava náhledu obrázků v hlavním okně prohlížení.
 8. V modulu „Ceníky zboží“ systémová úprava náhledu obrázků v hlavním okně prohlížení.
 9. V modulu „Druhy – skupiny zboží“ systémová úprava náhledu obrázků v hlavním okně prohlížení.
 10. V modulu „Zboží“ systémová úprava formátu náhledu obrázků.
 11. V modulu „Služby“ systémová úprava formátu náhledu obrázků.
 12. V modulu „Ceníky zboží“ systémová úprava formátu náhledu obrázků.
 13. V modulu „Druhy – skupiny zboží“ systémová úprava formátu náhledu obrázků.
 14. V modulu „Zboží“ systémová úprava velikosti obrázků v hlavním okně prohlížení.
 15. V modulu „Služby“ systémová úprava velikosti obrázků v hlavním okně prohlížení.
 16. V modulu „Ceníky zboží“ systémová úprava velikosti obrázků v hlavním okně prohlížení.
 17. V modulu „Druhy – skupiny zboží“ systémová úprava velikosti obrázků v hlavním okně prohlížení.
 18. V modulu „Zboží“ upravena funkce pro výběr položek.
 19. V modulu „Ceníky zboží“ upravena funkce pro výběr položek.
 20. V modulu „Náklady na výrobu“ upravena funkce pro výběr položek.
 21. V modulu „Účtová osnova“ upravena funkce pro výběr položek.
 22. V modulech přijatých dokladů upravena funkce pro výběr položek.
 23. V modulu „Služby“ upravena funkce pro výběr položek.
 24. V modulu „Dobropisy“ upravena funkce pro výběr položek.
 25. V modulech vydaných dokladů upravena funkce pro výběr položek.
 26. V modulu „Zakázky“ upravena funkce pro výběr položek.
 27. V modulu „Objednávky“ upravena funkce pro výběr položek.
 28. V modulu „Pošta“ upravena funkce pro výběr položek.
 29. V modulu „Výpisy a zápočty“ upravena funkce pro výběr položek.
 30. V modulu „Nastavení systému“ upraven typ pole „IČO“ na znakový.
 31. V modulu „Zákazníci“ upraven typ pole „IČO“ na znakový.
 32. V modulu „Dodavatelé“ upraven typ pole „IČO“ na znakový.
 33. V modulu „Ostatní adresy“ upraven typ pole „IČO“ na znakový.
 34. V modulu „Střediska“ upraven typ pole „IČO“ na znakový.
 35. V modulu „Pokladna“ upraven typ pole „IČO“ na znakový.
 36. Úpravy tiskových sestav v závislosti na úpravě typu pole „IČO“.
 37. V modulu „Drobné výdaje“ upraven tisk pokladního dokladu.
 38. Úprava modulu „Zboží“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 39. Úprava tiskové sestavy „DPH - výstup“. Přidáno pole „Typ daně z přidané hodnoty“ a "Kód předmětu plnění daně".
 40. Úprava tiskové sestavy „DPH - vstup“. Přidáno pole „Typ daně z přidané hodnoty“ a "Kód předmětu plnění daně".
 41. Úprava modulu „Ceníky zboží“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 42. Úprava modulu „Ceníky“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 43. Úprava modulu „Sklady“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 44. Úprava modulu „Firmy“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 45. Úprava modulu „Karty“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 46. V modulu „Hlavní kniha“ systémová úprava dimenze pro výpočet.
 47. Úprava modulu „Hlavní kniha“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 48. Úprava modulu „Zákazníci“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 49. Úprava modulu „Dodavatelé“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 50. Úprava modulu „Ostatní adresy“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 51. Úprava modulu „Skupiny adres“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 52. Úprava modulu „Kalendář“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 53. V  modulu „Kalendář“ systémová úprava v založení položky.
 54. Úprava modulu „Služby“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 55. Úprava modulu „Druhy – skupiny zboží“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 56. Úprava modulu „Výrobce – skupiny zboží“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 57. Úprava modulu „Kursy devizového trhu“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 58. Úprava modulu „Koeficienty ceníku“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 59. Úprava modulu „Banky“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 60. Úprava modulu „Konstantní symboly“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 61. Úprava modulu „Účty“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 62. Úprava modulu „Výpisy a zápočty“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 63. Úprava modulu „Peněžní deník“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 64. Úprava modulu „Účtová definice“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 65. Úprava modulu „Osnova“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 66. Úprava modulu „Pokladna“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 67. Úprava modulu „Pokladny“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 68. Úprava modulu „Kódy hlavní knihy“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 69. Úprava modulu „Kódy peněžního deníku“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 70. Úprava modulu „Kniha jízd“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 71. Úprava modulu „Vozidla“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 72. Úprava modulu „Pohonné hmoty“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 73. Úprava modulu „Mzdy“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 74. Úprava modulu „Zaměstnanci“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 75. Úprava modulu „Střediska“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 76. Úprava modulu „Druh činnosti“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 77. Úprava modulu „Daň“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 78. Úprava modulu „Majetek“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 79. Úprava modulu „Skupiny majetku“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 80. Úprava modulu „Navýšení obratu“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 81. Úprava modulu „Blokace“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 82. V  modulu „Blokace“ přesunuta automatická blokace pod funkční klávesu F6.
 83. Úprava modulu „Sestavy“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 84. Úprava modulu „Projekty“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 85. Úprava modulu „Materiály“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 86. Úprava modulu „Zakázky“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 87. Úprava modulu „Nabídky,faxy,texty“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 88. Úprava modulu „Reklamace“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 89. Úprava modulu „Texty dodacích listů“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 90. Úprava modulu „Kódy“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 91. Úprava modulu „Dodací listy“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 92. Úprava modulu „Vstup DPH“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 93. Úprava modulu „Výstup DPH“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 94. Úprava modulu „Dobropisy“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 95. Úprava modulu „Kasa“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 96. Úprava modulu „Zálohy“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 97. Úprava modulu „Faktury - hotově“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 98. Úprava modulu „Faktury - bankou“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 99. Úprava modulu „Pošta“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 100. Úprava modulu „Přístupová práva“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 101. Úprava modulu „Hromadný příkazy“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 102. Úprava modulu „Faktury - sklad“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 103. Úprava modulu „Faktury - výdaje“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 104. Úprava modulu „Drobné výdaje“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 105. Úprava modulu „Ostatní platby“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 106. Úprava modulu „Zálohy“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 107. Úprava modulu „Objednávky“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 108. Úprava modulu „Změny stavu zboží“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 109. Úprava modulu „Náklady na výrobu“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 110. Úprava modulu „Technologické karty“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 111. Úprava modulu „Výroba“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 112. Úprava modulu „Eshop - import“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.
 113. Úprava modulu „Eshop - export“ pro rozlišení obrazovky 1440 x 900 v zobrazení seznamu položek.

FAKT® verze 9.72 ze dne 14.10.2013

 1. Do modulu „Pokladna“ přidáno pole „Původní kurs“ pro výpočet „Kursového rozdílu“.
 2. Úprava modulu „Faktury - bankou“ na propsání pole „Původní kurs“ do modulu „Pokladna“.
 3. Úprava modulu „Faktury - hotově“ na propsání pole „Původní kurs“ do modulu „Pokladna“.
 4. Do modulu „Hlavní kniha“ přidáno propsaní kursového rozdílu z pokladních dokladů.
 5. Do modulu „Pokladna“ přidáno nové pole „Zaokrouhlení“.
 6. Úprava modulu „Účtová definice“. Doplněna nová položka číslo 121, 122, 141, 142 – Kursové rozdíly pro pokladnu.
 7. Úprava modulu „Hlavní kniha“. Doplněny nové definice 121, 122, 141, 142 – Kursové rozdíly.
 8. Úprava modulu „Zálohy“ na propsání pole „Původní kurs“ do modulu „Pokladna“.
 9. Úprava modulu „Dobropisy“ (Opravný daňový doklad) na propsání pole „Původní kurs“ do modulu „Pokladna“.
 10. Úprava modulu „Faktury - sklad“ na propsání pole „Původní kurs“ do modulu „Pokladna“.
 11. Úprava modulu „Faktury - výdaje“ na propsání pole „Původní kurs“ do modulu „Pokladna“.
 12. Úprava modulu „Ostatní platby“ na propsání pole „Původní kurs“ do modulu „Pokladna“.
 13. Úprava modulu „Zálohy“ na propsání pole „Původní kurs“ do modulu „Pokladna“.
 14. V modulu „Výpisy a zápočty“ úprava zobrazení nezaplacených dokladů.
 15. Úprava tiskové sestavy „Příjmový pokladní doklad“.
 16. Úprava tiskové sestavy „Výdajový pokladní doklad“.
 17. Úprava tiskové sestavy „Cenovka zboží“.
 18. Úprava tiskové sestavy „Čárové kódy 1x (4x10)“.
 19. Úprava tiskové sestavy „Čárové kódy 4x (4x10)“.
 20. Úprava tiskové sestavy „Čárové kódy 40x (4x10)“.
 21. Úprava tiskové sestavy „Čárové kódy 1x (3x7)“.
 22. Úprava tiskové sestavy „Čárové kódy 21x (3x7)“.
 23. Do modulu „Faktury - sklad“ přidána funkční klávesa F5 „Vyber“ pro výběr položek.
 24. Do modulu „Faktury - sklad“ přidána funkční klávesa F9 „Tisk“ pro tisk cenovek zboží a čárových kódů.
 25. Úprava tiskové sestavy „Příloha k přiznání k dani z přidané hodnoty - souhrnné hlášení“ a XML souboru.
 26. Úprava tiskové sestavy "Výpis z evidence pro daňové účely - dodavatel" a export do XML souboru.
 27. Úprava tiskové sestavy "Výpis z evidence pro daňové účely - odběratel" a export do XML souboru.
 28. Do modulu „Nastavení systému“ přidány pod spínač „Ostatní“ nová pole „Text na zákaznický displej.
 29. Úprava modulu „Kasa“ pro zobrazování údajů na zákaznickém displeji pro Windows 8.
 30. Do modulu „Přístupová práva“ přidáno nové pole „Obrázky“ pro povolení náhledu obrázků v oknech prohlížení.
 31. V modulu „Zboží“ systémová úprava náhledu obrázků v hlavním okně prohlížení.
 32. V modulu „Služby“ systémová úprava náhledu obrázků v hlavním okně prohlížení.
 33. V modulu „Ceníky zboží“ systémová úprava náhledu obrázků v hlavním okně prohlížení.
 34. V modulu „Druhy – skupiny zboží“ systémová úprava náhledu obrázků v hlavním okně prohlížení.
 35. Systémová úprava v zobrazování zpráv.
 36. Úprava tiskové sestavy „Přehled o výši pojistného“.
 37. K tiskové sestavě "Přehled o výši pojistného" přidán export do XML souboru.
 38. Do modulu „Hlavní kniha“ přidáno hledání podle částky.
 39. Úprava délky pole „Název zboží“ a „Název položky“ na 120 znaků.
 40. Systémová optimalizace indexových souborů.
 41. Systémová optimalizace programu pro vyšší výkon.

FAKT® verze 9.71 ze dne 02.09.2013

 1. V modulu „Zboží“ úprava zobrazení prodejní slevové ceny pro eshop.
 2. Do modulu „Účtová definice“ přidána možnost přidání vlastních kódů od 001 do 089 pro obor FAV a FAP.
 3. Modul „Hlavní kniha“ upraven pro definici vlastních kódů.
 4. Do hlavního menu „Data / Adresy“ přidán „Export zákazníků do MS Outlooku“.
 5. Systémová úprava zobrazení informací.
 6. V modulu „Ceníky zboží“ systémová úprava funkce z nabídky pod funkční klávesou F10 „Aktualizace prodejních cen ve skladu“.
 7. Úprava tiskové sestavy „Seznam zákazníků“.
 8. Do modulu „Zákazníci“ k tisku seznamu zákazníků přidán filtr pro tisk neplatičů.
 9. V modulu „Eshop - import“ pro typ „PrestaShop“ upraveno načítání slev.
 10. V modulu „Pokladna“ úprava zobrazení devizové částky.

 FAKT® verze 9.70 ze dne 03.06.2013

 1. V modulu „Technologické karty“ přidána možnost změny sazeb DPH.
 2. V modulu „Technologické karty“ přidána možnost změny daně u položek.
 3. V modulu „Výroba“ přidána možnost změny daně u položek.
 4. V modulu „Dobropisy“ úprava v zakládání opravného daňového dokladu.
 5. V modulu „Dobropisy“ úprava v zakládání opravného daňového dokladu.
 6. Do modulu „Export stavu skladu“ přidáno pole „Skupina“ a „Výrobce“.
 7. Úprava modulu „Export ceníku“.
 8. V modulu „Zákazníci“ po zapsání znaku „!“ na začátku pole „Typ adresy“ bude adresa označena jako neaktivní.
 9. V modulu „Dodavatelé“ po zapsání znaku „!“ na začátku pole „Typ adresy“ bude adresa označena jako neaktivní.
 10. V modulu „Ostatní adresy“ po zapsání znaku „!“ na začátku pole „Typ adresy“ bude adresa označena jako neaktivní.
 11. Úprava tiskové sestavy „Kniha prodeje za hotové“.
 12. V modulu „Zákazníci“ rozšířena kontrola duplicity při založení zákazníka.
 13. V modulu „Dodavatelé“ rozšířena kontrola duplicity při založení zákazníka.
 14. V modulu „Ostatní adresy“ rozšířena kontrola duplicity při založení zákazníka.
 15. V modulu „Výpisy a zápočty“ doplněno do položek výpisu hledání podle pole „Korunová částka“ a „Devizová částka“.
 16. Úprava tiskové sestavy „Přiznání k daní z přidané hodnoty“.
 17. Do modulu „Kódy peněžního deníku“ přidány nové kódy 28 a 48 zálohy (přijaté i vydané).
 18. Do modulu „Peněžní deník“ přidány do části „Příjmy zahrnované do základu daně“ a „Výdaje na dosažení a udržení přijmů“ nové pole „Zálohy“.
 19. Úprava tiskové sestavy „Kódy peněžního deníku“.
 20. Úprava tiskové sestavy „Příjmy a výdaje“.
 21. Úprava tiskové sestavy „Salda“.
 22. Úprava tiskové sestavy „Příjmy a výdaje (Součty)“.
 23. Do modulu „Zákazníci“ přidáno nové pole „Párovací číslo adresy“ pro párovaní adres (fakturační, dodací, ...) podle evidenčního čísla zákazníka.
 24. Do modulu „Dodací listy“, při založení dodacího listu do automatické změny adresy z fakturační na dodací s možností vlastního výběru, přidány adresy shodného pole „Párovací číslo adresy“.
 25. Do modulu „Faktury-hotově“, při založení faktury do automatické změny adresy z dodací na fakturační  s možností vlastního výběru, přidány adresy shodného pole „Párovací číslo adresy“.
 26. Do modulu „Faktury-bankou“, při založení faktury do automatické změny adresy z dodací na fakturační  s možností vlastního výběru, přidány adresy shodného pole „Párovací číslo adresy“.
 27. V modulu „Faktury - sklad“ přidáno u položek nové pole „Devizová cena s DPH“.
 28. V modulu „Faktury - výdaje“ přidáno u položek nové pole „Devizová cena s DPH“.
 29. V modulu „Drobné výdaje“ přidáno u položek nové pole „Devizová cena s DPH“.
 30. V modulu „Ostatní platby“ přidáno u položek nové pole „Devizová cena s DPH“.
 31. V modulu „Zálohy“ přidáno u položek nové pole „Devizová cena s DPH“.
 32. Do modulu „Pokladna“ přidáno pole „Kurs“ pro přepočet částek.
 33. Do modulu „Pošta“ přidána nová tisková sestava pro tisk adres na etikety (5x13).
 34. V modulu „Druhy – skupiny zboží“ provedena úprava zobrazení.
 35. V modulu „Výrobce – skupiny zboží“ provedena úprava zobrazení.
 36. Úprava tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“.
 37. V modulu „Druh činnosti“ úprava číselníku druhů pracovních činností. 

FAKT® verze 9.69 ze dne 01.04.2013

 1. Nahlížení na úhrady vydaných a přijatých dokladů rozšířeno i pro režim prohlížení.
 2. Úprava okna prohlížení úhrad vydaných a přijatých dokladů.
 3. Do modulu „Výpisy a zápočty“ přidáno pole „Kurs“ pro přepočet částek.
 4. Úprava tiskové sestavy „Stav účtů“.
 5. Úprava tiskové sestavy „Stav zápočtů“.
 6. Úprava modulu „Hlavní kniha“ v závislosti na úpravy v modulu „Výpisy a zápočty“.
 7. Úprava modulu „Peněžní deník“ v závislosti na úpravy v modulu „Výpisy a zápočty“.
 8. Úprava tiskové sestavy „Kontrola zaúčtování dokladů do hlavní účetní knihy“.
 9. Úprava tiskové sestavy „Nastavení systému“.
 10. Do modulu „Nastavení systému“ přidáno nové pole „Port připojení zákaznického displeje“.
 11. Do modulu „Přístupová práva“ přidáno nové pole „Port připojení zákaznického displeje“.
 12. Do modulu „Kasa“ doplněno zasílání informací na zákaznický displej (připojený na COM port). Nastavená generic-obecná tiskárna musí mít název „DSP“ a na COM portu nastavenou rychlost 9600 bit./s.. Podporovaný zákaznický displej „EJA1006 Virtuos FV-2029M, 2 x 20 znaků 9 mm, USB, včetně napájení +12V, černý“ a „EJA1007 Virtuos FV-2029M, 2 x 20 znaků 9 mm, USB, včetně napájení +12V“
 13. Úprava modulu „Dodací listy“ pro oddělený tisk sestavy „Dodací list“ a „Výdejka“.
 14. Úprava tiskové sestavy „Dodací list“.
 15. Nová tisková sestava „Výdejka“ přidána do modulu „Dodací listy“.
 16. Do menu „Oprava sestav“ přidána tisková sestava „Výdejka“.
 17. V modulu „Účtová osnova“ provedena aktualizace účtů.
 18. V modulu „Účtová definice“ provedena úprava definic účtů.
 19. Úprava tiskové sestavy „Stav skladu“.
 20. Úprava zaokrouhlení devizové ceny při nastaveném zaokrouhlení dokladu na „0,01“.
 21. Úprava tiskové sestavy „Inventura přijatých dokladů“.
 22. Do modulu „Ceníky zboží“ rozšíření pole „Párovací číslo“ o možnost zadaní textu „Home“ pro umístění položky na úvodní stránce eshopu PrestaShop.
 23. Do modulu „Zboží“ rozšíření pole „Párovací číslo“ o možnost zadaní textu „Home“ pro umístění položky na úvodní stránce eshopu PrestaShop.
 24. Úprava oken prohlížení v modulech vydaných a přijatých dokladů.
 25. Modul „Dodací listy“ rozšířen o pole „Kód“.
 26. Úprava tiskové sestavy „Dodací list“.
 27. Úprava tiskové sestavy „Faktury - dodací listy“.
 28. Úprava tiskové sestavy „Zakázky - dodací listy, faktury“.
 29. Úprava modulu „Kniha jízd“ při založení položky pole předvoleny podle zadaného datumu.
 30. Do modulu „Faktury - hotově“ přidáno propsání formy úhrady z modulu „Zakázky“.
 31. Do modulu „Faktury - bankou“ přidáno propsání formy úhrady z modulu „Zakázky“.
 32. Do modulu „Eshop - import“ pro typ „PrestaShop“ přidáno načítání slev.
 33. Do modulu „Eshop - import“ pro typ „PrestaShop“ úprava načítání dopravného.
 34. Úprava sloupce „Zákazník / Dodavatel“ v oknech prohlížení jednotlivých modulů.
 35. Do modulu „Dodací listy“ přidáno pod funkční klávesu F2 vyhledání podle pole „Kód“.
 36. Úprava tiskové sestavy „Pokladní kniha“.
 37. Úprava tiskové sestavy „Pokladní kniha (Součty)“.
 38. Úprava tiskové sestavy „Stav účtů“.
 39. Úprava tiskové sestavy „Stav zápočtů“.
 40. Úprava tiskové sestavy „Stav účtů (Součty)“.
 41. Úprava tiskové sestavy „Stav zápočtů (Součty)“.
 42. Úprava tiskové sestavy „Inventura vydaných dokladů“.
 43. Úprava zaúčtování bankovního výpisu do modulu „Hlavní kniha“.
 44. Úprava tiskové sestavy „Hromadný příkaz k úhradě“.
 45. V modulu „Hlavní kniha“ rozšíření analytického kódu  „Konečného a počátečního učtu rozvažného“ pod funkční klávesou F10 z 99 na 999.
 46. Úprava okna prohlížení v modulu „Hlavní kniha“.
 47. Modul „Dobropisy“ rozšířen o pole „Kód“.
 48. Úprava tiskové sestavy „Dobropis“.
 49. Úprava tiskové sestavy „Kniha vydaných dobropisů“.
 50. Úprava tiskové sestavy „Kontrola zaúčtování dokladů do pokladny“.
 51. Do modulů vložena funkce pro kontrolu zadané sazby daně.

FAKT® verze 9.68 ze dne 24.01.2013

 1. Úprava tiskové sestavy "Výpis z evidence pro daňové účely - dodavatel" a export do XML souboru.

FAKT® verze 9.67 ze dne 14.01.2013

 1. Úprava tiskové sestavy „Kniha změn stavu zboží“.
 2. Do modulu „Majetek“ přidáno pod funkční klávesu F2 vyhledání podle názvu.
 3. Do modulu „Výstup DPH“ přidány pole „Sazby“.
 4. Do modulu „Vstup DPH“ přidány pole „Sazby“.
 5. Úprava tiskové sestavy „Pokladní doklad“.
 6. Úprava tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ dle 25 5401 MFin 5401 - vzor č.18.
 7. Úprava tiskové sestavy „Pracovní list“.
 8. Přehled slev na dani:
   

  Položka

  Sleva na dani (měsíční)

  Sleva na dani (roční)

  Na poplatníka

  2 070,-Kč

  24 840,-Kč

  Na manžela(ku) s vlastním příjmem do 68000,-Kč

   

  24 840,-Kč
  Je-li manžel(ka) držitelem(kou) průkazu ZTP/P, zvyšuje se odpočet na 49 680,-Kč

  U poživatele invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně

  210,-Kč

  2 520,-Kč

  U poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně

  420,-Kč

  5 040,-Kč

  U držitele průkazu ZTP/P

  1 345,-Kč

  16 140,-Kč

  U žáků a studentů připravujících se na budoucí povolání do 26 let (denní doktorské studium do 28 let)

  335,-Kč

  4 020,-Kč


  * úpravu výše slevy na dani provedete v modulu „Zaměstnanci“
   

 1. Daňové zvýhodnění na dítě:
   

  Položka

  měsíčně

  ročně

  Na vyživované dítě

  1 117,-Kč

   

   

  2 234,-Kč

  13 404,-Kč

  Je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P, zvyšují se odpočety na dvojnásobek

  26 808,-Kč

  Maximum daňového bonusu na všechny děti jako částky odpočtu do „minusu“

  limit bonusu

  5 025,-Kč

  limit bonusu

  60 300,-Kč


  * úpravu daňového zvýhodnění na dítě provedete v modulu „Zaměstnanci“
   

 1. V modulu „Mzdy“ nové měsíční tabulky záloh na daň pro rok 2013.
 2. Úprava tiskové sestavy „Nastavení systému“.
 3. Do modulu „Nastavení systému“ přidáno nové pole „Kód územního pracoviště finančního úřadu“.
 4. Do modulu „Nastavení systému“ přidáno nové pole „Územní pracoviště finančního úřadu“.
 5. Úprava tiskové sestavy „Příloha k přiznání k dani z přidané hodnoty - souhrnné hlášení“ a XML souboru.
 6. Úprava tiskové sestavy "Výpis z evidence pro daňové účely - dodavatel" a export do XML souboru.
 7. Úprava tiskové sestavy "Výpis z evidence pro daňové účely - odběratel" a export do XML souboru.
 8. Úprava tiskové sestavy „Přehled o výši pojistného“.
 9. Úprava tiskové sestavy „Dealerský ceník“.
 10. Úprava tiskové sestavy „Ceník s nákupními cenami zboží“.
 11. Úprava tiskové sestavy „Sortiment poskytovaných služeb“.
 12. Do modulu „Nastavení systému“ přidáno nové pole „Sazba pojistného u zaměstnance s účastí v důchodovém spoření“.
 13. Do modulu „Zaměstnanci“ přidáno nové pole „Důchodové spoření“.
 14. Do modulu „Mzdy“ přidáno nové pole „Důchodové spoření“.
 15. Do modulu „Mzdy“ přidáno nové pole „Solidární zvýšení daně“.
 16. Do modulu „Ceníky zboží“ přidány do hlavního okna procházení procentuální sazby rabatů.
 17. Úprava tiskové sestavy „Osobní karta zaměstnance“.

FAKT® verze 9.66 ze dne 20.12.2012

 1. Do modulu „Druhy - skupiny zboží“ přidáno nové pole „Původní skupina“ pro původní, cizí název skupiny.
 2. Do modulu „Výrobce - skupiny zboží“ přidáno nové pole „Původní skupina“ pro původní, cizí název skupiny.
 3. Do modulu „Eshop - export“ pro typ „ProdejOnLine“ přidáno do exportu souboru nabídkového stromu podle druhů i výrobce nové pole „Původní skupina“, které obsahuje původní, cizí název skupiny.
 4. Úprava tiskové sestavy „Skupiny zboží podle druhů“.
 5. Úprava tiskové sestavy „Skupiny zboží podle výrobce“.
 6. Úprava tiskové sestavy „Nezaplacené přijaté faktury a částečné úhrady“.
 7. Úprava tiskové sestavy „Kniha vydaných dokladů podle středisek“. Do sestavy přidán doklad @ - Navýšení obratu.
 8. Do modulu „Navýšení obratu“ přidán do prohlížení položek nový sloupec „Středisko“.
 9. Do modulu „Dobropisy“ přidán typ úhrady „Zápočet“.
 10. Úprava tiskové sestavy „Dobropis“ (Opravný daňový doklad).
 11. Úprava tiskové sestavy „Sortiment zboží“.
 12. Úprava tiskové sestavy „Výrobní čísla“.
 13. Do modulu „Ceníky zboží“ přidána pod funkční klávesu F10 k „Aktualizaci prodejních cen ve skladu“ volba pro aktualizaci na skladech „01-99“.
 14. Do modulu „Kasa“ přidáno pod funkční klávesu F2 vyhledání podle čísla zákazníka.
 15. V modulu „Eshop - import“ provedena úprava funkce pro vyhledání nového zákazníka.
 16. Úprava masky pro zobrazení pole „PSČ“.
 17. Úprava tiskové sestavy „Faktura“.
 18. Do modulu „Nastavení systému“ přidáno nové podokno „Eshop“.
 19. Do modulu „Nastavení systému“ přidáno nové pole „export stavu skladu 01 - 99.
 20. Úprava tiskové sestavy „Nastavení a konfigurace systému“.
 21. V modulu „Nastavení systému“ systémová úprava sazeb daně.
 22. V modulu „Nastavení systému“ rozšíření změny sazeb na zachování prodejní ceny bez DPH nebo prodejní ceny s DPH.

FAKT® verze 9.65 ze dne 05.11.2012

 1. Do modulu „Eshop - export“ přidány do souboru kategorie_import.csv položky „Meta název“, „Meta klíčová slova“ a „Meta popis“.
 2. Do modulu „Eshop - export“ přidány do souboru zbozi_import.csv položky „Tagy“, „Meta název“, „Meta klíčová slova“ a „Meta popis“.
 3. Do modulu „Eshop - export“ přidány do souboru vyrobci_import.csv položky „Meta název“, „Meta klíčová slova“ a „Meta popis“.
 4. V modulu „Eshop - export“ úprava převodu slevové částky.
 5. Do menu „Data / Sklad“ doplněn export stavu skladu do formátu Excel (*.xls).
 6. Úprava tiskové sestavy „Nastavení systému“.
 7. Tisková sestava „Výrobní karta“ přidána do opravy sestav.
 8. Do modulu „Nastavení systému“ pod spínač „Tisk“ přidáno nove pole „Výrobní karta“ na zvolení externí sestavy „Výrobní karta“, kterou je možné upravit.
 9. V modulu „Kasa“ změna barev v zobrazení seznamu položek.
 10. V modulu „Výpisy a zápočty“ v nabídce nezaplacených vydaných dokladů rozšířena podmínka o již odepsané doklady.
 11. V modulu „Zboží“ rozšířeno barevné zobrazení na blokované položky.
 12. Úprava tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“.
 13. Úprava tiskové sestavy „Příloha k přiznání k dani z přidané hodnoty - souhrnné hlášení“ a XML souboru.
 14. V modulu „Změny stavu zboží“ při převodu dodacího listu na příjem do skladu se u položek místo prodejní ceny převádí původní prodejní cena.
 15. V modulu „Dodací listy“ rozšířeno párování adres zákazníků při založení dokladu podle pole „IČO“ i na pole „DIČ“.
 16. V modulu „Faktury - hotově“ rozšířeno párování adres zákazníků při založení dokladu podle pole „IČO“ i na pole „DIČ“.
 17. V modulu „Faktury - bankou“ rozšířeno párování adres zákazníků při založení dokladu podle pole „IČO“ i na pole „DIČ“.

FAKT® verze 9.64 ze dne 03.09.2012

 1. Nová tisková sestava „Vydané doklady“.
 2. Do modulu „Kasa“ přidáno pod funkční klávesu F2 „hledat“ k vyhledání podle čísla zákazníka možnost přes prázdné pole otevřít seznam zákazníků.
 3. Do modulu „Faktury - hotově“ přidáno pod funkční klávesu F2 „hledat“ k vyhledání podle čísla zákazníka možnost přes prázdné pole otevřít seznam zákazníků.
 4. Do modulu „Faktury - bankou“ přidáno pod funkční klávesu F2 „hledat“ k vyhledání podle čísla zákazníka možnost přes prázdné pole otevřít seznam zákazníků.
 5. Do modulu „Zálohy“ přidáno pod funkční klávesu F2 „hledat“ k vyhledání podle čísla zákazníka možnost přes prázdné pole otevřít seznam zákazníků.
 6. Do modulu „Dobropisy“ přidáno pod funkční klávesu F2 „hledat“ k vyhledání podle čísla zákazníka možnost přes prázdné pole otevřít seznam zákazníků.
 7. Do modulu „Výstup DPH“ přidáno pod funkční klávesu F2 „hledat“ k vyhledání podle čísla zákazníka možnost přes prázdné pole otevřít seznam zákazníků.
 8. Do modulu „Vstup DPH“ přidáno pod funkční klávesu F2 „hledat“ k vyhledání podle čísla dodavatele možnost přes prázdné pole otevřít seznam dodavatelů.
 9. Do modulu „Dodací listy“ přidáno pod funkční klávesu F2 „hledat“ k vyhledání podle čísla zákazníka možnost přes prázdné pole otevřít seznam zákazníků.
 10. Do modulu „Reklamace“ přidáno pod funkční klávesu F2 „hledat“ k vyhledání podle čísla zákazníka možnost přes prázdné pole otevřít seznam zákazníků.
 11. Do modulu „Nabídky,faxy,texty“ přidáno pod funkční klávesu F2 „hledat“ k vyhledání podle čísla zákazníka možnost přes prázdné pole otevřít seznam zákazníků.
 12. Do modulu „Zakázky“ přidáno pod funkční klávesu F2 „hledat“ k vyhledání podle čísla zákazníka možnost přes prázdné pole otevřít seznam zákazníků.
 13. Do modulu „Projekty“ přidáno pod funkční klávesu F2 „hledat“ k vyhledání podle čísla zákazníka možnost přes prázdné pole otevřít seznam zákazníků.
 14. Do modulu „Navýšení obratu“ přidáno pod funkční klávesu F2 „hledat“ k vyhledání podle čísla zákazníka možnost přes prázdné pole otevřít seznam zákazníků.
 15. Do modulu „Faktury - sklad“ přidáno pod funkční klávesu F2 „hledat“ k vyhledání podle čísla dodavatele možnost přes prázdné pole otevřít seznam dodavatelů.
 16. Do modulu „Faktury - výdaje“ přidáno pod funkční klávesu F2 „hledat“ k vyhledání podle čísla dodavatele možnost přes prázdné pole otevřít seznam dodavatelů.
 17. Do modulu „Ostatní platby“ přidáno pod funkční klávesu F2 „hledat“ k vyhledání podle čísla dodavatele možnost přes prázdné pole otevřít seznam dodavatelů.
 18. Do modulu „Zálohy“ přidáno pod funkční klávesu F2 „hledat“ k vyhledání podle čísla dodavatele možnost přes prázdné pole otevřít seznam dodavatelů.
 19. Do modulu „Objednávky“ přidáno pod funkční klávesu F2 „hledat“ k vyhledání podle čísla dodavatele možnost přes prázdné pole otevřít seznam dodavatelů.
 20. Úprava tiskové sestavy „Inventura vydaných dokladů“.
 21. Úprava tiskové sestavy „Inventura přijatých dokladů“.
 22. Modul „Blokace“ rozšířen o seznam blokovaných položek.
 23. Nová tisková sestava „Blokace“.
 24. Systémová úprava jednotlivých modulů pro tisk.
 25. Do modulu „Zálohy“ přidáno do opravy dokladu zobrazení editace položky přes klávesu Enter.
 26. Do modulu „Zakázky“ přidáno do editace pod funkční klávesu F4 nová položka „Blokace“ pro aktivaci a deaktivaci blokace položek.
 27. Úprava tiskové sestavy „Stavy skladů“ pro vyšší výkon.
 28. Úprava tiskové sestavy „Inventury skladů“ pro vyšší výkon.
 29. V modulu „Zboží“ úprava tisku přes funkční klávesu F9 pro vyšší výkon.
 30. V modulu „Ceníky zboží“ úprava tisku přes funkční klávesu F9 pro vyšší výkon.
 31. V modulu „Zboží“ úprava funkce hledání pro vyšší výkon.
 32. V modulu „Eshop - export“ úprava exportu skladu pro vyšší výkon.
 33. V modulu „Export ceníku“ úprava exportu pro vyšší výkon.
 34. V modulu „Ceníky zboží“ úprava importu pod funkční klávesou F10 pro vyšší výkon.
 35. V modulu „Kalendář“ úprava funkce připomenutí události pro vyšší výkon.
 36. V modulu „Dobropisy“ úprava pro vyšší výkon.
 37. V modulu „Zakázky“ úprava pro vyšší výkon.
 38. V modulu „Eshop - import“ úprava pro vyšší výkon.
 39. V modulu „Změny stavu zboží“ úprava pro vyšší výkon.
 40. V modulu „Faktury - sklad“ úprava pro vyšší výkon.
 41. V modulu „Drobné výdaje“ úprava pro vyšší výkon.
 42. V  modulu „Kasa“ úprava pro vyšší výkon.
 43. V  modulu „Faktury - hotově“ úprava pro vyšší výkon.
 44. V  modulu „Faktury - bankou“ úprava pro vyšší výkon.
 45. V  modulu „Dodací listy“ úprava pro vyšší výkon.
 46. V  modulu „Výroba“ úprava pro vyšší výkon.
 47. V modulu „Zboží“ úprava funkce přes funkční klávesu F8 pro vyšší výkon.
 48. V modulu „Ceníky zboží“ úprava funkce přes funkční klávesu F8 pro vyšší výkon.
 49. Do modulu „Zboží“ přidáno nové pole „Kód pro zařazení dokladu“.
 50. Do modulu „Ceníky zboží“ přidáno nové pole „Kód pro zařazení dokladu“.
 51. Do modulu „Služby“ přidáno nové pole „Kód pro zařazení dokladu“.
 52. Do modulů vydaných dokladů přidáno převzetí kódu pro zařazení dokladu ze skladových položek.
 53. V modulu „Ceníky zboží“ úprava funkcí přes funkční klávesu F10 pro nové pole „Kód pro zařazení dokladu“.
 54. Úprava tiskové sestavy „Doklady podle kódů“.
 55. Úprava tiskové sestavy „Reklamace“.
 56. V modulu „Reklamace“ úprava pole „Typ reklamace“.
 57. V modulu „Drobné výdaje“ provedeny systémové úpravy.
 58. Do modulu „Nastavení systému“ přidáno nové pole „Eshop“ pro zvolení typu exportu/importu CSV souborů.
 59. Úprava tiskové sestavy „Nastavení systému“.
 60. Do modulu „Nastavení systému“ přidáno nové pole „http odkaz pro obrázky“, které udává umístění obrázků na internetu.
 61. Do modulu „Skupiny zboží podle druhů“ přidáno nové pole „Obrázek“.
 62. Do modulu „Zboží“ přidáno nové pole „Sleva částkou“, „Sleva procenty“ , „Sleva od dne“ a „Sleva do dne“ pro zadání slevy u importovaných položek do Eshopu.
 63. Modul „Eshop - export“ upraven pro Eshop „PrestaShop“ a „ProdejOnLine“.
 64. Modul „Eshop - import“ upraven pro Eshop „PrestaShop“ a „ProdejOnLine“.
 65. V modulu „Zákazníci“ rozšířeno pole „Stát“ z 10 znaků na 40 znaků.
 66. V modulu „Dodavatelé“ rozšířeno pole „Stát“ z 10 znaků na 40 znaků.
 67. V modulu „Adresy“ rozšířeno pole „Stát“ z 10 znaků na 40 znaků.
 68. Do modulu „Skupiny zboží podle druhů“ přidán pod funkční klávesu F6 výběr obrázku z modulu „Zboží“.
 69. Do modulu „Skupiny zboží podle druhů“ přidán do okna procházení obrázek.
 70. V modulu „Objednávky“ u pole „Žádaná dodací lhůta“ zrušena předvolená hodnota „Ihned“.
 71. Do modulu „Eshop - export“ pro Eshop „PrestaShop“ přidáno generování souboru XML feed pro internetové obchody.
 72. V modulu „Eshop - export“ doplněna nápověda pro Eshop „PrestaShop“.
 73. V modulu „Eshop - import“ doplněna nápověda pro Eshop „PrestaShop“.
 74. V modulu „Adresy“ rozšířeno pole „IDshop“ z 9 znaků na 11 znaků.
 75. V modulu „Adresy“ rozšířeno pole „Fa/Do“ z 10 znaků na 32 znaků.
 76. K tiskové sestavě „Výdej-skladové ceny“ přidán do podmínek tisku „Kód zařazení dokladu“.
 77. K tiskové sestavě „Příjem-skladové ceny“ přidán do podmínek tisku „Kód zařazení dokladu“.
 78. K tiskové sestavě „Ostatní-skladové ceny“ přidán do podmínek tisku „Kód zařazení dokladu“.
 79. K tiskové sestavě „Výroba-skladové ceny“ přidán do podmínek tisku „Kód zařazení dokladu“.
 80. K tiskové sestavě „Výdej-služby“ přidán do podmínek tisku „Kód zařazení dokladu“.
 81. Systémové úpravy programu FAKT pro WINDOWS 8.

Informace o verzích programu FAKT® pro Windows XP/Vista/7 CZ
 

FAKT® verze 9.63 ze dne 02.07.2012

 1. V modulu „Hlavní kniha“ úprava automatického propsání dokladů.
 2. V modulu „Hlavní kniha“ přidáno do hlavního okna procházení k položkám s prázdným datem označení červenou barvou.
 3. Úprava tiskové sestavy „Doklady podle kódů“.
 4. Do modulu „Dodací listy“ přidáno nové pole „Mezinárodní kód měny“.
 5. Do modulu „Ceníky zboží“ přidána do menu pod funkční klávesu F10 možnost převedení položek do jiného ceníku.
 6. Do modulu „Zboží“ přidáno do okna procházení nové pole „Obrázek“.
 7. Do modulu „Služby“ přidáno do okna procházení nové pole „Obrázek“.
 8. Do modulu „Ceníky zboží“ přidáno do okna procházení nové pole „Obrázek“.
 9. Do modulu „Nastavení systému“ přidáno do podmenu „Pole“ nové pole „Obrázky“ pro povolení zobrazení obrázků v okně procházení.
 10. Úprava tiskové sestavy „Nastavení systému“.

FAKT® verze 9.62 ze dne 01.05.2012

 1. Úprava modulu „Účtová definice“. Doplněna nová položka číslo 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 – tržby ostatní (311/02<>000/00) a 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 – náklady ostatní (000/00<>321/00).
 2. Úprava modulu „Hlavní kniha“. Doplněny nové definice 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 – tržby ostatní a 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 – náklady ostatní.
 3. Do modulu „Nastavení systému“ přidány předvolby kódů pro zařazení dokladů.
 4. Úprava jednotlivých modulů v závislosti na přidání předvoleb kódů pro zařazení dokladů.
 5. Do modulu „Faktury - hotově“ přidána cena s DPH pro doklady vystavené v devizové měně.
 6. Do modulu „Faktury - bankou“ přidána cena s DPH pro doklady vystavené v devizové měně.
 7. Do modulu „Dobropisy“ přidána cena s DPH pro doklady vystavené v devizové měně.
 8. Do modulu „Zakázky“ přidána cena s DPH pro doklady vystavené v devizové měně.
 9. Do modulu „Ceníky zboží“ pod funkční klávesu F10 přidána možnost hromadné změny prodejní ceny.
 10. Do modulu “Daň z přidané hodnoty“ přidány nové kódy 240/1, 240/2, 240/4, 240/5, 320/1, 320/2, 320/4, 320/5,  220/1, 220/2, 230/3.
 11. V modulu „Kasa“ změna zadání „Typu daně z přidané hodnoty“ a „Kódu předmětu plnění daně“.
 12. V modulu „Faktury - hotově“ změna zadání „Typu daně z přidané hodnoty“ a „Kódu předmětu plnění daně“.
 13. V modulu „Faktury - bankou“ změna zadání „Typu daně z přidané hodnoty“ a „Kódu předmětu plnění daně“.
 14. V modulu „Zálohy“ změna zadání „Typu daně z přidané hodnoty“ a „Kódu předmětu plnění daně“.
 15. V modulu „Dobropisy“ změna zadání „Typu daně z přidané hodnoty“ a „Kódu předmětu plnění daně“.
 16. V modulu „Výstup DPH“ změna zadání „Typu daně z přidané hodnoty“ a „Kódu předmětu plnění daně“.
 17. V modulu „Faktury - sklad“ změna zadání „Typu daně z přidané hodnoty“ a „Kódu předmětu plnění daně“.
 18. V modulu „Faktury - výdaje“ změna zadání „Typu daně z přidané hodnoty“ a „Kódu předmětu plnění daně“.
 19. V modulu „Drobné výdaje“ změna zadání „Typu daně z přidané hodnoty“ a „Kódu předmětu plnění daně“.
 20. V modulu „Ostatní platby“ změna zadání „Typu daně z přidané hodnoty“ a „Kódu předmětu plnění daně“.
 21. V modulu „Zálohy“ změna zadání „Typu daně z přidané hodnoty“ a „Kódu předmětu plnění daně“.
 22. V modulu „Vstup DPH“ změna zadání „Typu daně z přidané hodnoty“ a „Kódu předmětu plnění daně“.

FAKT® verze 9.61 ze dne 05.03.2012

 1. V modulu „Výpisy a zápočty“ pro ostatní zápisy „W“ přidána možnost opravy dne pohybu.
 2. Do modulu „Zákazníci“ přidáno pole „Neplatič“.
 3. Do modulu „Kasa“ přidáno pole „Neplatič“.
 4. Do modulu „Faktury - hotově“ přidáno pole „Neplatič“.
 5. Do modulu „Faktury - bankou“ přidáno pole „Neplatič“.
 6. Do modulu „Zálohy“ přidáno pole „Neplatič“.
 7. Do modulu „Dobropisy“ přidáno pole „Neplatič“.
 8. Do modulu „Výstup DPH“ přidáno pole „Neplatič“.
 9. Do modulu „Dodací listy“ přidáno pole „Neplatič“.
 10. Do modulu „Reklamace“ přidáno pole „Neplatič“.
 11. Do modulu „Nabídky, faxy, texty“ přidáno pole „Neplatič“.
 12. Do modulu „Zakázky“ přidáno pole „Neplatič“.
 13. Do modulu „Pošta“ přidáno pole „Neplatič“.
 14. Do modulu „Zákazníci“ přidáno pole „Stát - kód země“.
 15. Nová tisková sestava "Souhrnné hlášení " a export do XML souboru.
 16. Do tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ přidán řádek 31.
 17. Systémové úpravy v jednotlivých modulech pro vyšší výkon programu.
 18. Nastavení výchozího adresáře pro export souborů XML.
 19. V modulu „Nastavení systému“ nastavena volba „Automatické doladění zaokrouhlení tiskové sestavy rozvahy a výsledovky“ na hodnotu „ANO“.
 20. Úprava modulu pro tisk.
 21. Úprava tiskové sestavy dobropisu „Opravný daňový doklad“.
 22. Úprava tiskové sestavy „Faktura“.
 23. Úprava tiskové sestavy „Pokladní kniha“.
 24. Úprava tiskové sestavy „Pokladní kniha - součty“.
 25. Úprava tiskové sestavy „Stav účtu“.
 26. Úprava tiskové sestavy „Stav účtu - součty“.
 27. Do modulu „Pokladna“ přidán filtr pro číslo pokladny, kterou má předdefinovanou přihlášený uživatel.
 28. V modulu „Zboží“ úprava vyhledání části textu v záhlaví okna.
 29. V modulu „Zboží“ úprava filtru přes funkční klávesu F10.
 30. Úprava tiskové sestavy „Pokladní doklad“.
 31. Úprava tiskové sestavy „Cenová nabídka“.
 32. Úprava tiskové sestavy „Projekt“.
 33. Úprava tiskové sestavy „Dodací list“.
 34. Úprava tiskových sestav v modulu „Změny stavu zboží“.
 35. Úprava tiskové sestavy „Objednávka“.
 36. Úprava tiskové sestavy „Potvrzená objednávka“.
 37. Úprava tiskové sestavy „Výpis“.
 38. Úprava tiskové sestavy „Příjemka“.
 39. Úprava tiskové sestavy „Proforma faktura“.
 40. Úprava tiskové sestavy „Zakázkový list“.
 41. Úprava tiskové sestavy „Zakázka“.
 42. Úprava tiskové sestavy „Doklad hlavní knihy“.
 43. Úprava tiskové sestavy „Zálohový list“.
 44. Úprava tiskové sestavy „Cenová nabídka (sestava)“.
 45. Úprava tiskové sestavy „Materiálová specifikace“.
 46. Úprava tiskové sestavy „Zápočet“.
 47. Úprava tiskové sestavy „Reklamace“.
 48. Do modulu „Výpisy a zápočty“ přidáno pod funkční klávesu F2 hledání v položkách výpisu.

FAKT® verze 9.60 ze dne 08.02.2012

 1. Do modulu „Hlavní kniha“ přidána pod funkční klávesu F6 „Účet“, hromadná změna zadaného kódu účtové osnovy na dokladu.
 2. Úprava modulu „Výpisy a zápočty“ pro vyšší výkon.
 3. Úprava modulu „Hlavní kniha“ pro vyšší výkon.
 4. V modulu „Výpisy a zápočty“ položka „N“ - mzdy při propsání do banky rozepsána na jednotlivé částky kódů 90, 91, 96, 97, 98, 99.
 5. V modulu „Hlavní kniha“ upraveno propsání výpisu „B“ po jednotlivých částkách kódů 90, 91, 96, 97, 98, 99.
 6. V modulu „Peněžní deník“ upraveno propsání výpisu „B“ po jednotlivých částkách kódů 90, 91, 96, 97, 98, 99.
 7. Nová tisková sestava „Účtová definice“.
 8. Do modulu „Účtová definice“ přidána možnost založení vlastních definic, které podle čísla účtu a čísla pokladny provedou změnu účtu.
 9. Úprava modulu „Hlavní kniha“ pro vlastní účtové definice.
 10. Úprava tiskové sestavy „Inventura vydaných dokladů“.
 11. Úprava tiskové sestavy „Inventura přijatých dokladů“.
 12. Optimalizace rychlosti přípravy tiskové sestavy „Výkaz zisků a ztrát“.
 13. V modulu „Ceníky zboží“ upraveno zobrazení menu pod funkční klávesou F10.
 14. Do modulu „Faktury - sklad“ přidáno zadání čísla účtu.
 15. Do modulu „Faktury - výdaje“ přidáno zadání čísla účtu.
 16. Do modulu „Drobné výdaje“ přidáno zadání čísla účtu.
 17. Do modulu „Ostatní platby“ přidáno zadání čísla účtu.
 18. Do modulu „Zálohy“ přidáno zadání čísla účtu.
 19. Do modulu „Dobropisy“ přidáno zadání čísla účtu.
 20. Do účtové osnovy přidán účet 416 „Rozdíly z ocenění při přeměnách společnost“ a 426 „Jiný výsledek hospodaření minulých let“.
 21. Úprava tiskové sestavy „ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu“.
 22. Úprava tiskové sestavy „ROZVAHA v plném rozsahu“.
 23. V modulu „Hlavní kniha“ úprava založení konečného a počátečního účtu rozvažného přes funkční klávesu F10.

FAKT® verze 9.59 ze dne 27.01.2012

 1. Nová tisková sestava „Statistika prodaného zboží“.
 2. Nová tisková sestava „Statistika nakoupeného zboží“.
 3. V modulu „Faktury – hotově“ nová pole „Penále“ a „Odepsáno“.
 4. V modulu „Faktury – bankou“ nová pole „Penále“ a „Odepsáno“.
 5. V modulu „Zálohy“ nová pole „Penále“ a „Odepsáno“.
 6. Úprava tiskové sestavy „Upomínka“.
 7. Úprava tiskové sestavy „Nezaplacené vydané faktury a částečné úhrady“.
 8. Úprava jednotlivých modulů pro další rozlišení obrazovky v zobrazení seznamu položek.
 9. Do modulu „Pokladna“ přidáno pod funkční klávesu F2 hledání podle čísla pokladny.
 10. Úprava tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“, doplněna hodnota pro řádek 25.
 11. Do tisku tiskové sestavy „DPH výstup“ přidána podmínka „Typ daně“
 12. Do tisku tiskové sestavy „DPH vstup“ přidána podmínka „Typ daně“
 13. Do modulů doplněno k načtení čárového kódu čtečkou o zvukové potvrzení.
 14. Přehled slev na dani:
   
 15. Položka

  Sleva na dani (měsíční)

  Sleva na dani (roční)

  Na poplatníka

  2 070,-Kč

  24 840,-Kč

  Na manžela(ku) s vlastním příjmem do 68000,-Kč

   

  24 840,-Kč
  Je-li manžel(ka) držitelem(kou) průkazu ZTP/P, zvyšuje se odpočet na 49 680,-Kč

  U poživatele invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně

  210,-Kč

  2 520,-Kč

  U poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně

  420,-Kč

  5 040,-Kč

  U držitele průkazu ZTP/P

  1 345,-Kč

  16 140,-Kč

  U žáků a studentů připravujících se na budoucí povolání do 26 let (denní doktorské studium do 28 let)

  335,-Kč

  4 020,-Kč


  * úpravu výše slevy na dani provedete v modulu „Zaměstnanci“
   

 16. Daňové zvýhodnění na dítě:
 17.  

  Položka

  měsíčně

  ročně

  Na vyživované dítě

  1 117,-Kč

   

   

  2 234,-Kč

  13 404,-Kč

  Je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P, zvyšují se odpočety na dvojnásobek

  26 808,-Kč

  Maximum daňového bonusu na všechny děti jako částky odpočtu do „minusu“

  limit bonusu

  5 025,-Kč

  limit bonusu

  60 300,-Kč


  * úpravu daňového zvýhodnění na dítě provedete v modulu „Zaměstnanci“
   

 18. V modulu „Mzdy“ nové měsíční tabulky záloh na daň pro rok 2012.
 19. Do modulu „Nastavení systému“ přidáno nové pole „Kód finančního úřadu“.
 20. Úprava tiskové sestavy „Nastavení systému“.
 21. Úprava tiskové sestavy „Přehled o výši pojistného“.
 22. Do modulů „Výdej“ přidáno nové pole „Kód předmětu plnění daně“.
 23. Do modulů „Příjem“ přidáno nové pole „Kód předmětu plnění daně“.
 24. Nová tisková sestava "Výpis z evidence pro daňové účely - dodavatel" a export do XML souboru.
 25. Nová tisková sestava "Výpis z evidence pro daňové účely - odběratel" a export do XML souboru.
 26. Do modulu „Nastavení systému“ přidáno nové pole „Nerozlišovat sazbu DPH v hlavní knize“.
 27. V modulu „Účtová definice“ úprava zobrazení položek v závislosti na nové pole „Nerozlišovat sazbu DPH v hlavní knize“.
 28. V modulu „Hlavní kniha“ úprava automatického zapsání dokladu v závislosti na nové pole „Nerozlišovat sazbu DPH v hlavní knize“. 

FAKT® verze 9.58 ze dne 16.12.2011

 1. Úprava tiskové sestavy „Vydané pokladní bloky“.
 2. Nová tisková sestava „Vydané pokladní bloky (Součty)“.
 3. V modulu „Eshop - export“ pod export skladu přidáno odečítaní blokovaného množství od stavu množství skladem.
 4. V modulu „Zboží“ úprava zobrazení blokací.
 5. V modulu „Zboží“ úprava filtru přes funkční klávesu F10.
 6. Nový modul „Reklamace“ obsahuje evidenci oprav.
 7. Nová tisková sestava „Reklamace“.
 8. Úprava struktury v modulu „Eshop - export“ pro export zákazníků do souboru zakaznici.csv.
 9. Do modulu „Nastavení systému“ přidáno nové pole „Exportovat do eshopu adresy s mailem“.
 10. Úprava tiskové sestavy „Nastavení systému“. 

FAKT® verze 9.57 ze dne 01.11.2011

 1. Úprava funkce hledání v modulu „Faktury – hotově“ a „Faktury - bankou“.
 2. Do modulu „Faktury - sklad“ přidána do založení dokladů v cizí měně předvolba devizové ceny u skladových položek.
 3. Do modulu „Drobné výdaje“ přidána do založení dokladů v cizí měně předvolba devizové ceny u skladových položek.
 4. Do modulu „Služby“ přidána funkční klávesa F5 „Vyber“ pro výběr položek.
 5. V modulu „Služby“ pod funkční klávesu F8 „Vymaž“ přidáno hromadné mazání vybraných položek.
 6. Do modulu „Kasa“ přidána možnost hromadného výběru položek z modulu „Služby“.
 7. Do modulu „Faktury – hotově“ přidána možnost hromadného výběru položek z modulu „Služby“.
 8. Do modulu „Faktury – bankou“ přidána možnost hromadného výběru položek z modulu „Služby“.
 9. Do modulu „Zálohy“ přidána možnost hromadného výběru položek z modulu „Služby“.
 10. Do modulu „Dodací listy“ přidána možnost hromadného výběru položek z modulu „Služby“.
 11. Do modulu „Zakázky“ přidána možnost hromadného výběru položek z modulu „Služby“.

FAKT® verze 9.56 ze dne 18.10.2011

 1. Systémové úpravy v jednotlivých modulech pro vyšší výkon programu.

FAKT® verze 9.55 ze dne 09.10.2011

 1. Systémová úprava oken procházení v jednotlivých modulech.

FAKT® verze 9.54 ze dne 03.10.2011

 1. Systémová úprava v modulu „Dobropisy“.
 2. Modul „Výpisy“ rozšířen na „Výpisy a zápočty“.
 3. Úprava tiskové sestavy „Stav účtů“ na „Stav účtů a zápočtů“.
 4. Nová tisková sestava „Zápočty“.
 5. Úprava modulu „Hlavní kniha“ pro zápočty z modulu „Výpisy a zápočty“.
 6. Úprava modulu „Peněžní denník“ v závislosti na zápočty z modulu „Výpisy a zápočty“.
 7. Do modulu „Výpisy a zápočty“ přidána funkční klávese F9 „Tisk“.
 8. Nová tisková sestava „Zápočet“ v modulu „Výpisy a zápočty“ pod funkční klávesou F9 „Tisk“.
 9. Nová tisková sestava „Výpis“ v modulu „Výpisy a zápočty“ pod funkční klávesou F9 „Tisk“.
 10. Úprava modulu „Banka“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 11. Úprava modulu „Zboží“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek u skladových karet.
 12. Úprava modulu „Peněžní deník“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864 v zobrazení seznamu položek.
 13. Úprava modulu „Druh činnosti“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 14. Úprava modulu „Texty dodacích listů“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 15. Úprava modulu „Účtová definice“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 16. Do modulu „Ceníky zboží“ přidáno pod funkční adresu F10 – Menu do hlavního okna informace o ceníku, který je aktuálně otevřený.
 17. Úprava modulu „Daň z přidané hodnoty“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 18. Úprava modulu „Skupiny adres“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 19. Úprava modulu „Výdej“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek pro výběr dne prodeje za hotové v pokladně.
 20. Úprava modulu „Dobropisy“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 21. Úprava modulu „Firmy“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 22. Úprava modulu „Majetek“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 23. Úprava modulu „Hlavní kniha“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 24. Úprava modulu „Technologické karty“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 25. Úprava modulu „Drobné výdaje“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 26. Úprava modulu „Faktury - sklad“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 27. Úprava modulu „Výroba“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 28. Úprava modulu „Objednávky“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 29. Úprava modulu „Výpisy a zápočty“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 30. Úprava modulu „Sestavy“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 31. Úprava modulu „Kasa“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 32. Úprava modulu „Faktury - hotově“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 33. Úprava modulu „Faktury - bankou“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 34. Úprava modulu „Zálohy“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 35. Úprava modulu „Nabídky, faxy, texty“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 36. Úprava modulu „Dodací listy“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 37. Úprava modulu „Materiály“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 38. Úprava modulu „Výroba“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 39. Úprava modulu „Zakázky“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 40. Úprava modulu „Změny stavu zboží“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 41. Úprava modulu „Eshop - import“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864 v zobrazení seznamu položek.
 42. Úprava modulu „Eshop - export“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864 v zobrazení seznamu položek.
 43. Úprava modulu „Sklady“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 44. Úprava modulu „Koeficiety ceníku“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 45. Úprava modulu „Kurzy devizového trhu“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 46. Úprava modulu „Kódy“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 47. Úprava modulu „Pokladny“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 48. Úprava modulu „Ceníky“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 49. V modulu „Kasa“ systémové úprava v proceduře založení dokladu.
 50. Úprava modulu „Kódy peněžního deníku“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 51. Úprava modulu „Kódy hlavní knihy“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 52. Úprava modulu „Osnova“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 53. Úprava modulu „Rozvahové účty“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 54. Úprava modulu „Konstantní symboly“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 55. Úprava modulu „Daň“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 56. Úprava modulu „Skupiny majetku“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 57. Úprava modulu „Účty“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 58. Úprava modulu „Přístupová práva“ pro rozlišení obrazovky 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 v zobrazení seznamu položek.
 59. Do modulu „Zákazníci“ přidáno pod funkční klávesu F2 hledání podle ulice.
 60. Do modulu „Dodavatelé“ přidáno pod funkční klávesu F2 hledání podle ulice.
 61. Do modulu „Adresy“ přidáno pod funkční klávesu F2 hledání podle ulice.
 62. Úprava tiskové sestavy „Kniha vydaných pokladních bloků“.
 63. Do modulu „Mzdy“ přidáno pole „Neomluvená absence“.
 64. Úprava tiskové sestavy „Výplatní lístek“.
 65. Úprava tiskové sestavy „Mzdový list“.
 66. Do modulu „Zboží“ rozšířen filtr pod funkční klávesou F10 na filtraci podle části názvu.

 FAKT® verze 9.53 ze dne 01.08.2011

 1. V modulu „Kasa“ při založení dokladu program automaticky skočí do položek dokladu.
 2. V modulu „Kasa“ u dokladů, na který byl vydán dobropis, povolen vstup do hlavičky dokladu.
 3. V modulu „Faktury - hotově“ u dokladů, na který byl vydán dobropis, povolen vstup do hlavičky dokladu.
 4. V modulu „Faktury - bankou“ u dokladů, na který byl vydán dobropis, povolen vstup do hlavičky dokladu.
 5. V modulu „Faktury - výdaje“ u nově zakládaných položek, úprava délky názvu.
 6. Úprava tiskové sestavy „Hlavní kniha“.
 7. Úprava tiskové sestavy „Analytická evidence“.
 8. Úprava tiskové sestavy „Syntetická evidence“.
 9. V modulu „Kasa“ nastavena výchozí pole pro založení a opravu dokladu.
 10. Úprava modulu „Eshop - import“.
 11. Úprava tiskové sestavy „Poštovní podací arch“.
 12. Do modulu „Zákazníci“ přidáno pod funkční klávesu F2 hledání podle místa a PSČ.
 13. Do modulu „Dodavatelé“ přidáno pod funkční klávesu F2 hledání podle místa a PSČ.
 14. Do modulu „Adresy“ přidáno pod funkční klávesu F2 hledání podle místa a PSČ.
 15. V modulu „Mzdy“ úprava zobrazení seznamu položek.
 16. Úprava modulu „Eshop - export“.
 17. Úprava tiskové sestavy „Zakázkový list“.
 18. Rozšíření podmínek pro tiskovou sestavu „Kniha vydaných pokladních bloků“.
 19. Do modulu „Faktury - bankou“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 20. Do modulu „Faktury - hotově“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 21. Do modulu „Kasa“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 22. Do modulu „Zálohy“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 23. Do modulu „Pošta“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 24. Do modulu „Dobropisy“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 25. Do modulu „Výstup DPH“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 26. Do modulu „Vstup DPH“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 27. Do modulu „Dodací listy“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 28. Do modulu „Hromadné příkazy“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 29. Do modulu „Nabídky, faxy, texty“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 30. Do modulu „Zakázky“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 31. Do modulu „Projekty“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 32. Do modulu „Materiály“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 33. Do modulu „Sestavy“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 34. Do modulu „Navýšení obratu“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 35. Do modulu „Zboží“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 36. Do modulu „Ceníky zboží“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 37. Do modulu „Faktury - sklad“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 38. Do modulu „Faktury - vydaje“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 39. Do modulu „Drobné výdaje“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 40. Do modulu „Ostatní platby“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 41. Do modulu „Zálohy“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 42. Do modulu „Objednávky“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 43. Do modulu „Změny stavu zboží“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 44. Do modulu „Náklady na výrobu“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 45. Do modulu „Technologické karty“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 46. Do modulu „Výroba“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 47. Do modulu „Pokladna“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 48. Do modulu „Hlavní kniha“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 49. Do modulu „Výpisy“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 50. Do modulu „Služby“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 51. Do modulu „Karty“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 52. Do modulu „Druhy – skupiny zboží“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 53. Do modulu „Výrobce – skupiny zboží“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 54. Do modulu „Dodavatelé“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 55. Do modulu „Zákazníci“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 56. Do modulu „Ostatní adresy“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 57. Do modulu „Kalendář“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 58. Do modulu „Kniha jízd“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 59. Do modulu „Vozidla“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 60. Do modulu „Pohonné hmoty“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 61. Do modulu „Mzdy“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 62. Do modulu „Zaměstnanci“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 63. Do modulu „Střediska“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.
 64. Do modulu „Majetek“ přidáno rozlišení obrazovky 1152 x 864 s úpravou zobrazení seznamu položek.

FAKT® verze 9.52 ze dne 06.06.2011

 1. Systémová úprava dotazů programu FAKT s grafickou úpravou zobrazení.
 2. Systémová úprava modulu „Firmy“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 3. Systémová úprava modulu „Kalendář“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 4. Systémová úprava modulu „Zákazníci“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 5. Systémová úprava modulu „Dodavatelé“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 6. Systémová úprava modulu „Adresy“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 7. Systémová úprava modulu „Typ daně z přidané hodnoty“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 8. Systémová úprava modulu „Kódy peněžního deníku“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 9. Systémová úprava modulu „Kódy hlavní knihy“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 10. Úprava zobrazení obrázků v modulu „Zboží“, „Ceníky zboží“ a „Služby“.
 11. V modulu „Účty“ rozšíření pole swiftový kód banky BIC z osmi znaků na jedenáct znaků.
 12. V modulu „Nastavení systému“ rozšíření pole swiftový kód banky BIC z osmi znaků na jedenáct znaků.
 13. V modulu „Zákazníci“ rozšíření pole swiftový kód banky BIC z osmi znaků na jedenáct znaků.
 14. V modulu „Dodavatelé“ rozšíření pole swiftový kód banky BIC z osmi znaků na jedenáct znaků.
 15. V modulu „Ostatní adresy“ rozšíření pole swiftový kód banky BIC z osmi znaků na jedenáct znaků.
 16. Úprava pole swiftový kód banky BIC na tiskových sestavách.
 17. Systémová úprava modulu „Hromadné příkazy“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 18. Systémová úprava modulu „Pošta“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 19. Systémová úprava modulu „Kasa“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 20. Systémová úprava modulu „Faktury - hotově“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 21. Systémová úprava modulu „Faktury - bankou“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 22. Systémová úprava modulu „Zálohy“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 23. Systémová úprava modulu „Dodací listy“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 24. Systémová úprava modulu „Faktury - sklad“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 25. Systémová úprava modulu „Faktury - výdaje“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 26. Systémová úprava modulu „Drobné výdaje“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 27. Systémová úprava modulu „Ostatní platby“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 28. Systémová úprava modulu „Zálohy“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 29. Systémová úprava modulu „Eshop - import“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 30. Systémová úprava modulu „Eshop - export“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 31. Systémová úprava modulu „Projekty“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 32. Systémová úprava modulu „Zakázky“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 33. Systémová úprava modulu „Střediska“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 34. Systémová úprava modulu „Konstantní symboly“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 35. Systémová úprava modulu „Kniha jízd“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 36. Systémová úprava modulu „Banky“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 37. Systémová úprava modulu „Vozidla“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 38. Systémová úprava modulu „Kódy“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 39. Systémová úprava modulu „Peněžní deník“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 40. Systémová úprava modulu „Objednávky“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 41. Systémová úprava modulu „Karty“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 42. Systémová úprava modulu „Účty“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 43. Systémová úprava modulu „Pokladny“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 44. Systémová úprava modulu „Texty dodacích listů“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 45. Systémová úprava modulu „Výpisy“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 46. Systémová úprava modulu „Služby“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 47. Systémová úprava modulu „Zboží“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 48. Systémová úprava modulu „Druh činnosti“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 49. Systémová úprava modulu „Zaměstnanci“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 50. Systémová úprava modulu „Mzdy“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 51. Systémová úprava modulu „Osnova“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 52. Systémová úprava modulu „Rozvahové účty“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 53. Systémová úprava modulu „Hlavní kniha“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 54. Systémová úprava modulu „Pokladna“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 55. Systémová úprava modulu „Skupiny majetku“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 56. Systémová úprava modulu „Ceníky“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 57. Systémová úprava modulu „Účtová definice“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 58. Systémová úprava modulu „Majetek“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 59. Systémová úprava modulu „Změny stavu zboží“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 60. Systémová úprava modulu „Sklady“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 61. Systémová úprava modulu „Dobropisy“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 62. Systémová úprava modulu „Pohonné hmoty“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 63. Systémová úprava modulu „Ceníky zboží“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 64. Systémová úprava modulu „Koeficienty ceníku“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 65. Systémová úprava modulu „Kursy devizového trhu“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 66. Systémová úprava modulu „Přístupová práva“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 67. Systémová úprava modulu „Nabídky, faxy, texty“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 68. Systémová úprava modulu „Skupiny adres“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 69. Systémová úprava modulu „Sestavy“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 70. Systémová úprava modulu „Druhy – skupiny zboží“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 71. Systémová úprava modulu „Výrobce – skupiny zboží“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 72. Systémová úprava modulu „Materiály“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 73. Systémová úprava modulu „Daň“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 74. Systémová úprava modulu „Výroba“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 75. Systémová úprava modulu „Technologické karty“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 76. Systémová úprava modulu „Náklady na výrobu“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 77. Systémová úprava modulu „Výstup DPH“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 78. Systémová úprava modulu „Vstup DPH“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 79. Systémová úprava modulu „Navýšení obratu“ s grafickou úpravou zobrazení seznamu položek.
 80. Do modulu „Služby“ v zobrazení seznamu položek přidán náhled obrázků.
 81. Do modulu „Zboží“ v zobrazení seznamu položek přidán náhled obrázků.
 82. Do modulu „Ceníky zboží“ v zobrazení seznamu položek přidán náhled obrázků.
 83. Do modulu „Zákazníci“ v menu „Tisk / Pošta“ přidáno pod funkční klávesu F6 založení nové poštovní zprávy.
 84. Do modulu „Výpisy“ přidána možnost výběru více nezaplacených dokladů po jejich označení přes funkční klávesu F5.
 85. Do modulu „Faktury - hotově“ přidáno do opravy dokladu zobrazení úhrad přes funkční klávesu F3.
 86. Do modulu „Faktury - bankou“ přidáno do opravy dokladu zobrazení úhrad přes funkční klávesu F3.
 87. Do modulu „Zálohy“ přidáno do opravy dokladu zobrazení úhrad přes funkční klávesu F3.
 88. Do modulu „Faktury - sklad“ přidáno do opravy dokladu zobrazení úhrad přes funkční klávesu F3.
 89. Do modulu „Faktury - výdaje“ přidáno do opravy dokladu zobrazení úhrad přes funkční klávesu F3.
 90. Do modulu „Drobné výdaje“ přidáno do opravy dokladu zobrazení úhrad přes funkční klávesu F3.
 91. Do modulu „Ostatní platby“ přidáno do opravy dokladu zobrazení úhrad přes funkční klávesu F3.
 92. Do modulu „Zálohy“ přidáno do opravy dokladu zobrazení úhrad přes funkční klávesu F3.
 93. Do modulu „Nastavení systému“ přidáno nové pole „Barevné zobrazení seznamů“ (ANO/NE).

 FAKT® verze 9.51 ze dne 02.05.2011

 1. Do menu „Údržba dat“ přidána blokace některých položek jen pro správce.
 2. Úprava tiskové sestavy „Mzdový doklad“.
 3. Do modulu „Zboží“ pod funkční klávesu F2 přidáno přepsání eshop (ANO/NE) u vybraných položek.
 4. Do modulu „Zboží“ pod funkční klávesu F2 přidán výběr eshop (ANO/NE).
 5. Nová tisková sestava „Hromadný příkaz k úhradě“ pro Českou spořitelnu v nabídce „Tisk / Příjem / Hromadné příkazy“.
 6. Nová tisková sestava „Hromadný příkaz k úhradě“ pro Českou spořitelnu v modulu „Mzdy“.
 7. V modulu „Zboží“ u pole obrázky přidán převod znaků na malá písmena.
 8. V modulu „Služby“ u pole obrázky přidán převod znaků na malá písmena.
 9. V modulu „Ceníky zboží“ u pole obrázky přidán převod znaků na malá písmena.
 10. Do modulu „Nastavení systému“ přidáno nové pole „Exportovat do eshopu minimální množství“. Při exportu položek pro eshop bude exportováno místo pole stav skladu pole minimální množství.
 11. Úprava tiskové sestavy „Nastavení a konfigurace systému“.
 12. Do modulu „Eshop - export“ přidána podmínka pro export minimálního množství místo stavu na skladě.
 13. V modulu „Ceníky zboží“ zobrazení náhledu obrázku rozšířeno z jednoho až na devět, kde oddělovací znak # pro oddělení více obrázků.
 14. V modulu „Zboží“ zobrazení náhledu obrázku rozšířeno z jednoho až na devět, kde oddělovací znak # pro oddělení více obrázků.
 15. V modulu „Služby“ zobrazení náhledu obrázku rozšířeno z jednoho až na devět, kde oddělovací znak # pro oddělení více obrázků.
 16. Do modulu „Ceníky zboží“ přidána možnost výběru více obrázků.
 17. Do modulu „Zboží“ přidána možnost výběru více obrázků.
 18. Do modulu „Služby“ přidána možnost výběru více obrázků.
 19. Do modulu „Ceníky zboží“ přidáno prohlížení obrázků přes funkční klávesu F3.
 20. Do modulu „Zboží“ přidáno prohlížení obrázků přes funkční klávesu F3.
 21. Do modulu „Služby“ přidáno prohlížení obrázků přes funkční klávesu F3.
 22. Úprava tiskové sestavy „Dobropis".

FAKT® verze 9.50 ze dne 02.03.2011

 1. Do modulu „Nastavení systému“ pod spínač „Skupiny“ přidáno nové pole „Výpočet obratu podle dne vystavení nebo podle dne zaplacení“.
 2. Úprava modulu pro výpočet obratu.
 3. Do modulu „Zálohy“ (zálohy vydané) přidána platba „Platební kartou“.
 4. Úprava tiskové sestavy „Zálohový list“.
 5. Úprava tiskové sestavy „Daňový doklad - zálohový list“.
 6. Úprava tiskové sestavy „Obecný zálohový list“.
 7. Do modulu „Faktury - sklad“ přidána platba „Platební kartou“.
 8. Do modulu „Faktury - výdaje“ přidána platba „Platební kartou“.
 9. Do modulu „Drobné výdaje“ přidána platba „Platební kartou“.
 10. Do modulu „Ostatní platby“ přidána platba „Platební kartou“.
 11. Do modulu „Záloha“ (zálohové platby) přidána platba „Platební kartou“.
 12. Úprava modulu „Výpisy“ pro typ dokladu „D“, platba „Platební kartou“.
 13. Úprava tiskové sestavy „Příjemka“.
 14. Možnost exportu položek do souboru esklad.zip z příkazového řádku rozšířena o export položek do souboru zakaznici.zip.
  Zadání: faktx.exe parametr1 parametr2
  Parametr1:  esklad, zakaznici
  Parametr2:  číslo firmy
  Příklad zadání číslo 1:  C:\faktsk\faktx.exe esklad 2
  Příklad zadání číslo 2:  C:\faktsk\faktx.exe zakaznici 2
 1. Úprava tiskové sestavy „Doklad hlavní knihy“.
 2. Úprava tiskové sestavy „Syntetická evidence“.
 3. Úprava tiskové sestavy „Analytická evidence“.
 4. Úprava tiskové sestavy „Hlavní kniha“.
 5. Úprava tiskové sestavy „Mzdový doklad“.
 6. Úprava tiskové sestavy „Deník hlavní účetní knihy“.
 7. Úprava tiskové sestavy „Saldo účtu“.
 8. Úprava tiskové sestavy „Účtová osnova“.
 9. Úprava tiskové sestavy „Inventární karta“.
 10. V modulu „Účtová osnova“ rozšířena analytická část účtu ze dvou znaků (99) na tři znaky (999).
 11. V modulu „Účtová definice“ rozšířena analytická část účtu ze dvou znaků (99) na tři znaky (999).
 12. V modulu „Hlavní kniha“ rozšířena analytická část účtu ze dvou znaků (99) na tři znaky (999).
 13. Do modulu „Nastavení systému“ pod spínač „Mzdy“ přidáno nové pole „Kód procentní sazby pojistného“ a „Email kontaktní osoby“.
 14. Úprava tiskové sestavy „Přehled o výši pojistného“.

FAKT® verze 9.49 ze dne 28.02.2011

 1. Úprava tiskové sestavy „Mzdový list“.
 2. Do modulu „Faktury – hotově“ přidáno pole „Oddělení místa určení“, „Titul místa určení“, „Příjmení místa určení“ a „Jméno místa určení“,
 3. Do modulu „Faktury - bankou“ přidáno pole „Oddělení místa určení“, „Titul místa určení“, „Příjmení místa určení“ a „Jméno místa určení“,
 4. Do modulu „Zakázky“ přidáno pole „Oddělení místa určení“, „Titul místa určení“, „Příjmení místa určení“ a „Jméno místa určení“,
 5. Do modulu „Dodací listy“ přidáno pole „Název místa určení“, „Oddělení místa určení“, „Titul místa určení“, „Příjmení místa určení“, „Jméno místa určení“, „Ulice místa určení“,  „PSČ místa určení“ a „Místo místa určení“.
 6. Úprava modulu „Eshop – import“.
 7. Úprava tiskové sestavy „Faktura“.
 8. Úprava tiskové sestavy „Dodací list“.
 9. Do modulu „Pošta“ přidána možnost tisku z dodacích listů a faktur.
 10. V modulu „Pošta“ úprava hledání přes funkční klávesu F2.
 11. Úprava tiskové sestavy „Poštovní podací arch“.
 12. Úprava tiskové sestavy „Přijímací kniha“.
 13. Úprava tiskové sestavy „Etikety“.
 14. Úprava tiskové sestavy „Obálky“.
 15. Do modulu „Nastavení systému“ pod spínač „Tisk“ přidána volba „Pošta“ pro tisk upravených externích sestav adres.
 16. Úprava tiskové sestavy „Nastavení a konfigurace systému“.
 17. Do modulu „Eshop - import“ přidány do struktur souborů nová pole „název firmyd“, „příjmeníd“, „jménod“ a „tituld“.
 18. V modulu „Faktury - bankou“ dostanou nově importované faktury z eshopu příznak „<<<nová>>>”.
 19. V modulu „Zakázky“ dostanou nově importované objednávky z eshopu příznak „<<<nová>>>”.
 20. V modulu „Eshop – import“ rozšířeno systémové vyhledání nového zákazníka z Eshopu.
 21. V modulu „Eshop – export“ systémová úprava archivace metodou zip.
 22. Přidána možnost exportu položek do souboru esklad.zip z příkazového řádku.
  Zadání: faktx.exe parametr1 parametr2
  Parametr1:  esklad
  Parametr2:  číslo firmy
  Příklad zadání:  C:\faktsk\faktx.exe esklad 2
 1. Do modulu „Kasa“ přidána platba „Platební kartou“.
 2. Úprava tiskové sestavy „Pokladní doklad“.
 3. Úprava tiskové sestavy „Pokladní doklad A6“.
 4. Úprava tiskové sestavy „Kniha prodeje za hotové“.
 5. Úprava modulu „Výpisy“ pro typ dokladu „Y“, platba „Platební kartou“.
 6. Úprava modulu „Hlavní kniha“ pro typ dokladu „Y“, platba „Platební kartou“.
 7. Úprava tiskové sestavy „Kniha vydaných pokladních bloků“.
 8. Úprava účtové osnovy, přidán účet 152, 153, 198, 199, 417, 453, 599 a zrušen účet 476.
 9. Úprava tiskové sestavy „Rozvaha v plném rozsahu“.
 10. Úprava tiskové sestavy „Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu“.
 11. Úprava tiskové sestavy „Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu“.
 12. Úprava tiskové sestavy „Výkaz zisků a ztrát ve zjednodušeném rozsahu“.
 13. Úprava tiskové sestavy „Seznam inventárních karet“.
 14. Úprava modulu „Účtová definice“. Doplněna nová položka číslo 23, 24, 25, 26, 27 – tržby ostatní (311/02<>000/00) a 47 – náklady ostatní (000/00<>321/00).
 15. Úprava kódů pro zařazení dokladu v jednotlivých modulech.
 16. Do modulu „Výpisy“ přidáno vyhledávání nezaplacených dokladů podle „Čísla dokladu“, „Variabilního symbolu“, „Dne splatnosti“, „Čísla zákazníka“, „Čísla dodavatele“ a „Částky“.
 17. Nový modul „Kalendář“ pro sledování dne expirace domén atd.

FAKT® verze 9.48 ze dne 24.01.2011

 1. Systémová úprava funkčních kláves.
 2. Systémová úprava zpracování tiskových sestav.
 3. V modulu „Zálohy“ (v menu „Výdej“) změna podmínky pro zapsaní dne plnění.
 4. Do modulu „Zboží“ přidáno pod funkční klávesu F2 hledání podle výrobce.
 5. Systémová úprava tisku přes funkční klávesu F9 v jednotlivých modulech.
 6. Úprava tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ dle 25 5401 MFin 5401 - vzor č.17.
 7. Úprava tiskové sestavy „Inventury skladů“.
 8. Přehled slev na dani:
   

Položka

Sleva na dani (měsíční)

Sleva na dani (roční)

Na poplatníka 1 970,-Kč 23 640,-Kč
Na manžela(ku) s vlastním příjmem do 68000,-Kč   24 840,-Kč
Je-li manžel(ka) držitelem(kou) průkazu ZTP/P, zvyšuje se odpočet na 49 680,-Kč
U poživatele invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně 210,-Kč 2 520,-Kč
U poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně 420,-Kč 5 040,-Kč
U držitele průkazu ZTP/P 1 345,-Kč 16 140,-Kč
U žáků a studentů připravujících se na budoucí povolání do 26 let (denní doktorské studium do 28 let) 335,-Kč 4 020,-Kč

          * úpravu výše slevy na dani provedete v modulu „Zaměstnanci“

 1. V modulu „Mzdy“ nové měsíční tabulky záloh na daň pro rok 2011.
 2. Úprava tiskové sestavy „Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele“.
 3. Do modulu „Eshop - export“ a „Eshop - import“ přidány do struktur souborů nová pole „název firmy“, „příjmení“, „jméno“ a „titul“.
 4. Do modulu „Technologické karty“ pod funkční klávesu F2 přidána aktualizace položek materiálů.
 5. Modul „Eshop – import“ přemístěn z menu „Data / Sklad“ do menu „Data / Výdej“.

 

FAKT® verze 9.47 ze dne 20.12.2010

 1. Úprava menu přes funkční klávesu F10 v modulu „Ceníky zboží“.
 2. Úprava indexových souborů pro modul „Ceníky zboží“ a „Zboží“.
 3. Do modulu „Eshop - import“ pro import zákazníků přidáno pole „Login“ 24 znaků (přihlašovací jméno) a „Heslo“ 128 znaků.
 4. Do modulu „Eshop - export“ pro export zákazníků nastaveny podmínky na export jen vybraných zákazníků nebo bez provedení výběru se exportují zákazníci s přiděleným ID eshopu (výchozí podmínka).
 5. Do modulu „Změny stavu zboží“ přidán nový typ dokladu „Inventura“ pro načtení položek skladu při inventuře čtečkou čárových kódů.
 6. Úprava tiskové sestavy „Inventury skladů“.

FAKT® verze 9.46 ze dne 10.12.2010

 1. Úprava vkládání čárového kódu v jednotlivých modulech.
 2. Do modulu „Pošta“ v menu „Tisk“ přidán pod funkční klávesu F2 výběr dle dealerské skupiny.
 3. Rozšíření modulu „Sklady“ na 99 skladů.
 4. Úprava programu v závislosti na rozšíření skladů.
 5. Úprava tiskových sestav v závislosti na rozšíření skladů.
 6. Rozšíření modulu „Ceníky“ na 99 ceníků.
 7. Úprava programu v závislosti na rozšíření ceníků.
 8. Úprava tiskových sestav v závislosti na rozšíření ceníků.

FAKT® verze 9.45 ze dne 05.11.2010

 1. V modulu „Služby“ úprava pole „Obrázek“ a zobrazení obrázků.
 2. Úprava programu pro nové typy čteček čárového kódu.
 3. Úprava tiskové sestavy „Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách“.
 4. Do modulu „Eshop-export“ přidáno do exportu skladu pole „Původní název zboží“.

FAKT® verze 9.44 ze dne 25.10.2010

 1. Úprava v zobrazení seznamů položek v jednotlivých modulech.
 2. Do modulu „Ceníky zboží“ pod funkční klávesu F2 přidáno hledání podle výrobce.
 3. Do modulu „Ceníky zboží“ pod funkční klávesu F2 přidáno přepsání skupiny u vybraných položek.
 4. Do modulu „Ceníky zboží“ pod funkční klávesu F2 přidáno přepsání výrobce u vybraných položek.
 5. Do modulu „Ceníky zboží“ pod funkční klávesu F2 přidáno přepsání jednotky u vybraných položek.
 6. Do modulu „Ceníky zboží“ pod funkční klávesu F2 přidáno přepsání eshop (ANO/NE) u vybraných položek.

FAKT® verze 9.43 ze dne 18.10.2010

 1. Úprava zobrazení v modulu „Výpisy“.
 2. Úprava tiskové sestavy „Rozvaha“, úprava automatického doladění zaokrouhlení.
 3. Do modulu „Ceníky zboží“ pod funkční klávesu F10 do aktualizace ceníku ze souboru XLS přidáno pole dodatek poznámky, který je v poznámce oddělen znakem #.
 4. Do modulu „Ceníky zboží“ a „Zboží“ do pole „Obrázek“ vložen oddělovací znak # pro oddělení více obrázků a zobrazení náhledu obrázku.
 5. Úprava v zobrazení seznamů položek v jednotlivých modulech.
 6. Úprava modulu „Eshop – export“, systémová úprava archivace souborů.
 7. Do modulu „Nastavení systému“ přidáno nové pole „Automatické doladění rozvahy, výsledovky“. Po aktivování této volby bude provedeno automatické doladění zaokrouhlení, kde tato funkce rozhodne jak budou jednotlivé hodnoty v jednotlivých řádcích zaokrouhleny a to směrem nahoru nebo dolu.
 8. Úprava tiskové sestavy „Nastavení a konfigurace systému“.
 9. Do modulu „Mzdy“ přidáno nové pole „Bez pojištění“. Nastavením na ANO je zdravotní a sociální pojištění nastaveno na hodnotu 0 a nebude zahrnuto do tiskových sestav.
 10. Úprava tiskové sestavy „Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách“.
 11. Úprava tiskové sestavy „Přehled o platbě pojistného na zdravotním pojištění zaměstnavatele“.
 12. Úprava tiskové sestavy „Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání“.

FAKT® verze 9.42 ze dne 06.09.2010

 1. V modulu „Zboží“ upraveno zobrazení a pole obrázek zvětšeno z 80 znaků na 240 znaků.
 2. V modulu „Ceníky zboží“ upraveno zobrazení a pole obrázek zvětšeno z 80 znaků na 240 znaků.
 3. Nová tisková sestava „Poštovní podací arch“.
 4. V podmodulu jména v modulech adres rozšířeno pole poznámka ze 40 znaků na 50 znaků a přidáno nové pole „Datum narození“.
 5. Do modulů „Zákazníci“, „Dodavatelé“ a „Ostatní adresy“ doplněno pod funkční klávesu F6 vytvoření nového e-mailu v Microsoft Outlooku.
 6. Do modulů „Zákazníci“, „Dodavatelé“ a „Ostatní adresy“ doplněno pod funkční klávesu F6 „Jména“ do seznamu jmen nové pole „Datum narození“ a dále pod funkční klávesu F10 Filtr – seřazení jmen podle dne a měsíce narození.

FAKT® verze 9.41 ze dne 05.08.2010

 1. V modulu „Zaměstnanci“ úprava pole, kde nastavením na hodnotu „ANO“ je zdravotní a sociální pojištění nastaveno na hodnotu 0 (Zaměstnanec na dohodu o provedení práce).  
 2. V modulu „Zboží“ po vložení nebo změně čárového kódu se tato změna automaticky provede ve všech skladech a cenících u položky shodného čísla zboží.
 3. V modulu „Ceníky zboží“ úprava hledání a označení položek přes funkční klávesu F2.
 4. V modulu „Výpisy“ zvětšeno okno pro výběr nezaplacených dokladů.
 5. Do modulu „Zboží“ přidáno nové pole „Párovací číslo“.
 6. Do modulu „Ceníky zboží“ přidáno nové pole „Párovací číslo“.
 7. Do modulu „Eshop-export“ přidáno do exportu skladu nové pole „Párovací číslo“.

FAKT® verze 9.40 ze dne 02.08.2010

 1. Úprava tiskové sestavy „Výdajový pokladní doklad“ v modulu pokladna.
 2. Na instalační CD přidán seznam čárových kódů pro výběr (změnu) skladu čtečkou čárových kódů.
 3. Do programu přidána možnost změny skladu čtečkou čárových kódů při výdeji a příjmu zboží.
 4. Do jednotlivých modulů přidáno automatické přidělení čísla skladu podle předdefinované hodnoty přihlášeného uživatele.
 5. Do modulu „Kasa“ přidán filtr pro číslo pokladny, kterou má předdefinovanou přihlášený uživatel.
 6. Do modulu „Přístupová práva“ přidáno nové pole „číslo pokladny“ pro modul „Kasa“ ( 00 – pro přidělení přístupu do všech pokladen, 99 – číslo pokladny omezuje uživateli přistup do zadané pokladny ).
 7. Do modulu „Přístupová práva“ přidáno nové pole „port pokladní zásuvky“ pro modul „Kasa“.
 8. Do modulu „Kasa“ doplněno otevírání pokladní zásuvky (připojené na COM port) přes vzdálenou plochu. Nastavená generic-obecná tiskárna musí mít název „KASA“ a na COM portu nastavenou rychlost 300 bit./s..
 9. Do modulu „Zaměstnanci“ přidáno nové pole, kde nastavením na hodnotu „ANO“ je zdravotní a sociální pojištění nastaveno na hodnotu 0 (Zaměstnanec na dohodu o provedení práce).

FAKT® verze 9.39 ze dne 14.06.2010

 1. Úprava vložení čárového kódu.
 2. Rozšíření čárového kódu (EAN-13,EAN-8 ....) numerického (9771211762001) na znakový (ER478THF7D97T).
 3. Modul „Dodací listy“ rozšířen o možnost vytvoření dodacího listu s cenou bez DPH nebo s DPH.
 4. Úprava modulu „Ceník zboží“. Pod funkční klávesou F6-změna čísla zboží přidáno nové pole pro zvolení typu změny „Přejmenovat - pro změnu čísla“ nebo „Zkopírovat - pro zkopírování položky pod nové číslo“.
 5. V hlavním adresáři „FAKTSK“ vytvořen nový adresář OBRAZKY pro ukládání obrázků zboží.
 6. V modulu „Zboží“ pole „Poznámka“ rozšířeno na poznámkový blok. Dále přidána nová pole „Výrobce“, „Obrázek“, „Eshop“, „Obvyklá dodací lhůta“.
 7. V modulu „Ceníky zboží“ pole „Poznámka“ rozšířeno na poznámkový blok. Dále přidána nová pole „Výrobce“, „Obrázek“ , „Eshop“ , „Obvyklá dodací lhůta“.
 8. V modulu „Služby“ pole „Poznámka“ rozšířeno na poznámkový blok. Dále přidána nová pole „Čárový kód“, „Obrázek“ , „Eshop“ , „Obvyklá dodací lhůta“.
 9. V modulu „Skupiny zboží“ úprava polí pro eshop.
 10. Modul „Skupiny zboží“ přejmenován na „Skupiny zboží podle druhu“.
 11. Nový modul „Skupiny zboží podle výrobce“.
 12. Tisková sestava „Skupiny zboží“ přejmenována na „Skupiny zboží podle druhu“.
 13. Nová tisková sestava „Skupiny zboží podle výrobce“.
 14. Úprava zobrazení v jednotlivých modulech.
 15. Nový modul „Eshop - export“ pro export položek skladu a zákazníků pro e-shop. Je možné použít např. eshop na adrese www.prodejonline.cz .
 16. Nový modul „Eshop - import“ pro import objednávek, faktur a zákazníků pro e-shop. Je možné použít např. eshop na adrese www.prodejonline.cz .
 17. V modulu „Nastavení systému“ přidáno pod spínač „Ostatní“ nové pole „Kódová řada faktur“, „účet“, „zaokrouhlení“ pro Eshop.
 18. Úprava tiskové sestava „Nastavení systému“.
 19. V modulu „Zákazníci“ přidáno pod funkční klávesu F2 hledání podle „ID eshop“.
 20. V modulu „Zboží“ a „Ceníky zboží“ nové tiskové sestavy „Čárové kódy 1x (3x7)“ a „Čárové kódy 21x (3x7)“.
 21. V modulu „Přístupová práva“ přidáno nové pole „Sklad pro Eshop a čárové kódy“ pro automatické zvolení čísla skladu.
 22. V modulu „Zakázky“ doplněno hledání podle čísla objednávky z Eshopu. Rozšíření modulu o nová pole.


Informace o verzích programu FAKT®
pro Windows 98SE/2000/XP/Vista/7 CZ
 

FAKT® verze 9.38 ze dne 03.05.2010

 1. Úprava modulu „Zákazníci“. Do pole pevné dealerské skupiny přidána „PP“ pro trvale přiřazenou cenu „KU“.
 2. Úprava modulu „Dodací listy“. Přidáno nové pole dealerské skupiny zákazníka pro změnu skupiny na dokladu.
 3. Úprava modulu „Kasa“. Přidáno nové pole dealerské skupiny zákazníka pro změnu skupiny na dokladu.
 4. Úprava modulu „Faktury - hotově“. Přidáno nové pole dealerské skupiny zákazníka pro změnu skupiny na dokladu.
 5. Úprava modulu „Faktury - bankou“. Přidáno nové pole dealerské skupiny zákazníka pro změnu skupiny na dokladu.
 6. Úprava modulu „Zálohy“. Přidáno nové pole dealerské skupiny zákazníka pro změnu skupiny na dokladu.
 7. Úprava obrazovek v modulu „Zákazníci“.
 8. Úprava obrazovek v modulu „Dodavatelé“.
 9. Úprava obrazovek v modulu „Ostatní adresy“.
 10. Úprava tiskové sestavy „Výdej – skladové ceny“. Do podmínky přidáno pole „Datum pohybu zboží na skladě“.
 11. Úprava tiskové sestavy „Příjem – skladové ceny“. Do podmínky přidáno pole „Datum pohybu zboží na skladě“.
 12. Úprava tiskové sestavy „Ostatní – skladové ceny“. Do podmínky přidáno pole „Datum pohybu zboží na skladě“.
 13. Úprava tiskové sestavy „Výroba – skladové ceny“. Do podmínky přidáno pole „Datum pohybu zboží na skladě“.
 14. Úprava tiskové sestavy „Výdej – služby“. Do podmínky přidáno pole „Datum pohybu“.

FAKT® verze 9.37 ze dne 12.04.2010

 1. V modulu „Faktury – bankou“ a  „Faktury – hotově“ nová tisková sestava „Poštovní dobírková poukázka A“. Tisk cele poukázky pro barevné tiskárny.
 2. V modulu „Faktury – bankou“ a  „Faktury – hotově“ nová tisková sestava „Textová poštovní dobírková poukázka A“. Tisk textu přímo na poukázku.
 3. Úprava modulu „Zákazníci“. Přidán celkový obrat zákazníka od prvního vystaveného dokladu do posledního. Obrat se aktualizuje při ukončení programu v menu Konec / Údržba, záloha dat a konec.
 4. Úprava obrazovek v modulu „Zákazníci“.
 5. Úprava modulu pro výpočet obratu.
 6. Úprava obrazovek v modulu „Dodavatelé“.
 7. Úprava obrazovek v modulu „Ostatní adresy“.
 8. Úprava zobrazení adres v jednotlivých modulech.
 9. Nová tisková sestava „Obraty podle zákazníků“.
 10. Úprava tiskové sestavy „Dealerské skupiny a obraty“. Přidáno pole „Den posledního nákupu“.
 11. Úprava tiskové sestavy „Kontrola zaúčtování dokladů do pokladny“.
 12. V modulu „Faktury – bankou“ a  „Faktury – hotově“ nová tisková sestava „Poštovní dobírková poukázka C-118“. Tisk cele poukázky pro barevné tiskárny.
 13. V modulu „Faktury – bankou“ a  „Faktury – hotově“ nová tisková sestava „Textová poštovní dobírková poukázka C-118“. Tisk textu přímo na poukázku.
 14. Úprava tiskové sestavy „Kontrola zaúčtování dokladů do hlavní účetní knihy“.

FAKT® verze 9.36 ze dne 01.03.2010

 1. Úprava pole procenta rabatu v modulu „Zboží“. Zvýšení o jeden řád a to z 999 na 9999.
 2. Úprava pole procenta rabatu v modulu „Služby“. Zvýšení o jeden řád a to z 999 na 9999.
 3. Úprava pole procenta rabatu v modulu „Ceník zboží“. Zvýšení o jeden řád a to z 999 na 9999.
 4. Úprava pole procenta rabatu v modulu „Výroba“. Zvýšení o jeden řád a to z 999 na 9999.
 5. Úprava pole procenta rabatu v modulu „Faktury - sklad“. Zvýšení o jeden řád a to z 999 na 9999.
 6. Úprava pole procenta rabatu v modulu „Drobné výdaje“. Zvýšení o jeden řád a to z 999 na 9999.
 7. Úprava pole procenta rabatu v modulu „Změny stavu zboží“. Zvýšení o jeden řád a to z 999 na 9999.
 8. Úprava pole procenta rabatu v modulu „Sestavy“. Zvýšení o jeden řád a to z 999 na 9999.
 9. Úprava pole procenta rabatu v modulech pro údržbu dat. Zvýšení o jeden řád a to z 999 na 9999.
 10. Nová tisková sestava „Vydané doklady podle středisek“.
 11. Úprava tiskové sestavy „Kniha vydaných pokladních bloků“.
 12. Úprava tiskové sestavy „Kniha prodeje za hotové“.
 13. Úprava tiskové sestavy „Kniha vydaných faktur“.
 14. Úprava tiskové sestavy „Kniha vydaných záloh“.
 15. Úprava tiskové sestavy „Kniha vydaných dobropisů“.
 16. Úprava tiskové sestavy „Kniha nabídek“.
 17. Úprava tiskové sestavy „Kniha zakázek“.
 18. Úprava tiskové sestavy knihy „Faktury - sklad“.
 19. Úprava tiskové sestavy knihy „Faktury - výdaje“.
 20. Úprava tiskové sestavy knihy „Drobné výdaje“.
 21. Úprava tiskové sestavy knihy „Ostatní platby“.
 22. Úprava tiskové sestavy knihy „Provozní zálohy“.
 23. Úprava tiskové sestavy „Nezaplacené přijaté faktury a částečné úhrady“.
 24. Úprava zobrazení dobropisu z přijatých dokladů v modulu „Výpisy“.
 25. Úprava tiskové sestavy „Výkaz zisků a ztrát“. Přidána funkce automatické doladění zaokrouhlení.
 26. Úprava tiskové sestavy „Rozvaha“. Přidána funkce automatické doladění zaokrouhlení.

FAKT® verze 9.35 ze dne 05.02.2010

 1. Úprava lišty pro funkční klávesy v modulu „Zákazníci“ a „Dodavatelé“.
 2. Úprava modulu „Mzdy“. Přidáno nové pole „Vratka daně“.
 3. Úprava tiskové sestavy „Výplatní lístek“. Přidáno nové pole „Vratka daně“.
 4. Úprava modulu „Hlavní kniha“ v závislosti na nové pole „Vratka daně“ v modulu „Mzdy“.
 5. Úprava tiskové sestavy „Hromadný příkaz k úhradě“ v závislosti na nové pole „Vratka daně“ v modulu „Mzdy“.
 6. Úprava tiskové sestavy „Mzdový list“ v závislosti na nové pole „Vratka daně“ v modulu „Mzdy“.
 7. Úprava tiskové sestavy „Mzdový doklad“ v závislosti na nové pole „Vratka daně“ v modulu „Mzdy“.
 8. Úprava tiskové sestavy „Osobní karta zaměstnance“ v závislosti na nové pole „Vratka daně“ v modulu „Mzdy“.
 9. Úprava modulu „Výpisy“ v závislosti na nové pole „Vratka daně“ v modulu „Mzdy“.
 10. Úprava modulu „Účtová definice“. Doplněna nová položka číslo 16 – vratka daně společníků (342<>366).
 11. Úprava modulu „Účtová definice“. Doplněna nová položka číslo 17 – vratka daně zaměstnanců (342<>331).

FAKT® verze 9.34 ze dne 26.01.2010

 1. V modulu „Mzdy“ nové měsíční tabulky záloh na daň pro rok 2010.
 2. Úprava  tisku „Cenovek zboží“ v modulu „Zboží“.

FAKT® verze 9.33 ze dne 04.01.2010

 1. Úprava tiskové sestavy „Pracovní list“.
 2. Úprava modulu „Zakázky“. Automatické založení zakázky z cenové nabídky nebo z jiné zakázky s možností změny sazeb DPH.
 3. Úprava modulu „Faktury - bankou“ a  „Faktury - hotově“. Automatické založení z dodacího listu, zakázky nebo z jiné faktury s možností změny sazeb DPH.
 4. Úprava modulu „Dodací listy“. Automatické založení z faktury nebo zakázky s možností změny sazeb DPH.
 5. Úprava tiskové sestavy „Proforma faktura“.
 6. Úprava tiskové sestavy „Potvrzená objednávka“.
 7. Úprava modulu „Zboží“. Pod funkční klávesu F9 přidán tisk „Cenovek zboží“ a „Čárového kódu“.
 8. Úprava tiskové sestavy „Cenovka zboží“. Změna zaokrouhlení z desetníků na celé koruny.
 9. Úprava modulu „Nastavení systému“. V případě, změny výše sazby daně, program při odchodu z modulu „Nastavení systému“ nabídne automatickou změnu sazeb v ceníku, ve skladu, ve službách a nově i ve skupinách.
 10. Úprava tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ dle 25 5401 MFin 5401 - vzor č.16.
 11. Úprava modulu „Faktury - sklad“ a  „Ostatní platby“. Automatické založení z objednávky a trvalé platby rozšířeny o možnost změny sazeb DPH.
 12. Úprava modulu „Hlavní kniha“. Úprava automatického propsání mzdového dokladu pro druh činnosti číslo 0 (1 – pracovní poměr).

FAKT® verze 9.32 ze dne 12.12.2009

 1. Změny v § 47 odst. 1 písm. a) a písm. b) znamenají od 1.1.2010 změnu snížené sazby daně z 9% na 10% a základní sazby daně z 19% na 20%. V menu Nastavení / Nastavení systému je nutné od 1.1.2010 změnit předdefinovanou daň za zboží – pole „DPH“ a dále sníženou a základní sazbu daně – pole „Sazby“.
 2. Při založení dokladu se doklad založí se sazbou daně, která je uvedená v „Nastavení systému“ . Ovšem na začátku roku může nastat potřeba zakládat doklady i se starou sazbou daně. Doporučujeme v menu „Nastavení / Nastavení systému“ ve spínači „Ostatní“ dočasně vypnout „Automatické zadání sazby DPH“ – nastavit do polohy „NE“. Toto nastavení vám umožní při založení dokladu změnit sazbu daně.
 3. Úprava sazby daně ve výchozím souboru „Účtové osnovy“ a „Účtové definice“.
 4. Úprava modulu „Nastavení systému“. V případě, změny výše sazby daně, program při odchodu z modulu „Nastavení systému“ nabídne automatickou změnu sazeb v ceníku, ve skladu a ve službách.

FAKT® verze 9.31 ze dne 27.11.2009

 1. Úprava tiskové sestavy „Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání“.
 2. Úprava kopírování dokladů v modulu „Zakázky“.
 3. Do modulu „Dodavatelé“ přidáno nové pole „Splatnost“ (Individuální splatnost přijatých dokladů ve dnech).
 4. Úprava modulu „Faktury - sklad“, „Faktury - výdaje“, „Ostatní platby“ a „Zálohy“ pro vystavení dokladu podle individuální splatnosti dodavatelů nebo výchozí splatnosti v nastavení systému.
 5. Úprava tiskové sestavy „Pohyby zboží“. Přidáno pole „Čárový kód“.
 6. Úprava skladové karty zákazníka v modulu „Zákazníci“ přes funkční klávesu F9.
 7. Nová tisková sestava „Prodeje dle skladové karty zákazníka“ v modulu „Zákazníci“ přes funkční klávesu F9.
 8. Úprava tiskové sestavy „Skladová karta zákazníka“ v modulu „Zákazníci“ přes funkční klávesu F9.
 9. Úprava skladové karty dodavatele v modulu „Dodavatelé“ přes funkční klávesu F9.
 10. Nová tisková sestava „Nákupy dle skladové karty dodavatele“ v modulu „Dodavatelé“ přes funkční klávesu F9.
 11. Úprava tiskové sestavy „Skladová karta dodavatele“ v modulu „Dodavatelé“ přes funkční klávesu F9.
 12. Úprava modulu „Karty“.

FAKT® verze 9.30 ze dne 29.09.2009

 1. Úprava tiskové sestavy „Přijímací kniha“.
 2. Úprava tiskové sestavy „Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách“. Zapracován nový formulář ČSSZ – 89 542 5 III/2009.
 3. Úprava modulu „Mzdy“ v souladu s novým formulářem ČSSZ – 89 542 5 III/2009.
 4. Úprava tiskové sestavy „Výplatní lístek“ v souladu s novým formulářem ČSSZ – 89 542 5 III/2009.
 5. Úprava tiskové sestavy „Výplatní listina“ v souladu s novým formulářem ČSSZ – 89 542 5 III/2009.
 6. Úprava tiskové sestavy „Hromadné příkazy“ pro modul „Mzdy“ v souladu s novým formulářem ČSSZ – 89 542 5 III/2009.
 7. Úprava tiskové sestavy „Přehled slev na pojistném na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele“ v souladu s novým formulářem ČSSZ – 89 542 5 III/2009.
 8. Úprava tiskové sestavy „Mzdový list“ v souladu s novým formulářem ČSSZ – 89 542 5 III/2009.
 9. Úprava modulu „Hlavní kniha“ v souladu s novým formulářem ČSSZ – 89 542 5 III/2009.
 10. Úprava modulu „Peněžní deník“ v souladu s novým formulářem ČSSZ – 89 542 5 III/2009.
 11. Úprava modulu „Výpisy“ v souladu s novým formulářem ČSSZ – 89 542 5 III/2009.
 12. Úprava modulu „Zaměstnanci“ v souladu s novým formulářem ČSSZ – 89 542 5 III/2009.
 13. Úprava tiskové sestavy „Osobní karta“ v souladu s novým formulářem ČSSZ – 89 542 5 III/2009.
 14. Program FAKT odladěn pro WINDOWS 7.

Informace o verzích programu FAKT® pro Windows 98SE/2000/XP/Vista CZ
 

FAKT® verze 9.29 ze dne 04.09.2009

 1. Úprava modulu „Výpisy“, zapracována sleva na pojistném na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele.
 2. Úprava modulu „Peněžní deník“, zapracována sleva na pojistném na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele.
 3. Úprava modulu „Hlavní kniha“, zapracována sleva na pojistném na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele.
 4. Úprava modulu „Účtová definice“. Doplněna nová položka číslo 14 – sleva na sociální pojištění (524/3).
 5. Do modulu „Osnova“ přidán účet 524/3 – sleva na zákonném sociálním pojištění.
 6. Úprava tiskové sestavy „Mzdový doklad“ pro jednoduché účetnictví, zapracována sleva na pojistném na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele.
 7. Úprava tiskové sestavy „Mzdový doklad“ pro podvojné účetnictví, zapracována sleva na pojistném na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele.

FAKT® verze 9.28 ze dne 27.08.2009

 1. Úprava tiskové sestavy „Přehled slev na pojistném na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele“.

FAKT® verze 9.27 ze dne 24.08.2009

 1. Úprava modulu „Mzdy“, přidáno nové pole „Sleva na pojistném na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele“.
 2. Úprava tiskové sestavy „Hromadný příkaz k úhradě“ v modulu „Mzdy“. Zapracována sleva na pojistném na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele.
 3. Nová tisková sestava „Přehled slev na pojistném na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele“.
 4. Možnosti zaokrouhlení v programu rozšířeny na tři možnosti: a) na koruny, b) desetníky, c) bez zaokrouhlení. Nová možnost „c) bez zaokrouhlení“ je vhodná pro doklady v cizích měnách. Doporučené a výchozí nastavení je možnost „a) na koruny“ u dokladů v hotovosti a „b) desetníky“ u dokladů bezhotovostně (bankou).
 5. Úprava modulu „Nastavení systému“, pod spínač „Ostatní“ přidáno nové pole „Nezaokrouhlené doklady na 0.10 nebo 0,01“.
 6. Úprava modulu „Peněžní deník“. Ve výdajích na dosažení a udržení příjmů rozšířeno pole „Mzdy“, „Daň z příjmů pracovníků“, „Pojištění sociální“, „Pojištění zdravotní“ z „999 999.99“ znaků na „999 999 999.99“. Ve výdajích neovlivňujících základ daně pole „Peněžní dary, sociální a zdravotní pojištění“ (kód 85) rozděleno na tři pole „Peněžní dary“ (kód 85), „Sociální pojištění“ (kód 87) a „Zdravotní pojištění“ (kód 88).
 7. Úprava tiskové sestavy peněžního deníku „Příjmy a výdaje“ a „Příjmy a výdaje (součty)“.

FAKT® verze 9.26 ze dne 27.07.2009

 1. Úprava modulu „Majetek“. Přidání pole do prohlížení položek.
 2. Úprava tiskové sestavy „Inventární karta“. Přidání pole „Daň“.
 3. Úprava modulu „Faktury - bankou“. Úprava řazení a zobrazení.
 4. Úprava modulu „Faktury - hotově“. Úprava řazení a zobrazení.
 5. Úprava modulu „Majetek“. Do úvodního seznamu a do formuláře pro editaci a prohlížení přidáno pole „Daň“.
 6. Úprava systémového řazení a zobrazení v jednotlivých modulech.
 7. Úprava tiskové sestavy „Registrační karta“. Přidání pole „Mobil“ a „Mail“.
 8. Úprava tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“.
 9. Úprava modulu „Zakázky“. Při založení dokladu přes funkční klávesu F7 byla rozšířena možnost založení faktury z „Nabídky“ a  „Materiálu“ o možnost založení kopie zakázky z aktuální, na které je umístěn kursor.

Návod:

V modulu „Zakázky“ najedete kurzorem na zakázku, ze které potřebujete udělat kopii. Dále pokračujete funkční klávesou F7 – založení dokladu. Po zadání – potvrzení účtu nebo pokladny a čísla zakázky můžete zvolit přes „mezerník“ založení kopie zakázky z aktuální, na které je umístěn kursor (NE, „Nabídka“,  „Materiál“, „T-000486-09“. Na čísle zákazníka můžete toto číslo potvrdit nebo změnit na jiného zákazníka. Po potvrzení se vytvoří kopie zakázky, kterou můžete dále upravovat.

FAKT® verze 9.25 ze dne 29.06.2009

 1. Úprava modulu „Faktury - hotově“. Při založení dokladu přes funkční klávesu F7 byla rozšířena možnost založení faktury z „Dodacího listu“ a  „Zakázky“ o možnost založení kopie faktury z aktuální, na které je umístěn kursor.
 2. Úprava modulu „Faktury - bankou“. Při založení dokladu přes funkční klávesu F7 byla rozšířena možnost založení faktury z „Dodacího listu“ a  „Zakázky“ o možnost založení kopie faktury z aktuální, na které je umístěn kursor.

Návod:
V modulu „Faktury - hotově“ nebo „Faktury - bankou“ najedete kurzorem na fakturu, ze které potřebujete udělat kopii. Dále pokračujete funkční klávesou F7 – založení dokladu. Po zadání – potvrzení účtu nebo pokladny a čísla faktury můžete zvolit přes „mezerník“ založení kopie faktury z aktuální, na které je umístěn kursor (NE, „Dodací list“,  „Zakázka“, „H-000/000486-09“. Na čísle zákazníka můžete toto číslo potvrdit nebo změnit na jiného zákazníka. Po potvrzení se vytvoří kopie faktury, kterou můžete dále upravovat.

FAKT® verze 9.24 ze dne 30.03.2009

 1. Úprava modulu „Mzdy“ pro uplatnění měsíčního daňového zvýhodnění u zaměstnavatele k vyplacení měsíčního daňového bonusu.
 2. Úprava modulu „Nastavení systému“, přidána nová pole „Minimální částka měsíčního daňového bonusu“, „Maximální částka měsíčního daňového bonusu“ a „Minimální mzda“.
 3. Tabulka pro rok 2009:

 

Minimální částka měsíčního daňového bonusu

50

Maximální částka měsíčního daňového bonusu

4.350

Minimální mzda

8.000

 

 1. Úprava tiskové sestavy „Mzdový doklad“.
 2. Úprava tiskové sestavy „Výplatní lístek“.
 3. Úprava tiskové sestavy „Hromadné příkazy“.
 4. Úprava tiskové sestavy „Mzdový list“.
 5. Úprava modulu „Hlavní kniha“ pro uplatnění měsíčního daňového zvýhodnění u zaměstnavatele k vyplacení měsíčního daňového bonusu.
 6. Úprava modulu „Výpisy“ pro uplatnění měsíčního daňového zvýhodnění u zaměstnavatele k vyplacení měsíčního daňového bonusu.
 7. Tabulka „Druh činnosti“ (je nutné ručně aktualizovat přes menu Nastavení/Údržba dat/Druh činnosti):

Číslo

Druh činnosti

0

1 – pracovní poměr

1

2 – druhý pracovní poměr u téhož zaměstnavatele

2

3 – třetí pracovní poměr u téhož zaměstnavatele

3

4 – čtvrtý pracovní poměr u téhož zaměstnavatele

4

5 – pátý pracovní poměr u téhož zaměstnavatele

5

6 – šestý pracovní poměr u téhož zaměstnavatele

6

R – jednatel, komanditista

7

S – společník

8

A – dohoda o pracovní činnosti

9

B – druhá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele

10

C – třetí dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele

11

D – čtvrtá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele

12

E – pátá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele

13

F – šestá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele

14

G – sedmá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele

15

H – osmá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele

16

I – devátá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele

17

J – desátá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele

18

K – dobrovolný pracovník pečovatelské služby

19

L – domácký zaměstnanec

20

M – pěstouni ve zvláštních případech ( § 40a zák.č.117/1995 Sb.)

21

N – smluvní zaměstnanec

22

O – člen družstva (§ 5 písm. a) bod 4 ZNP)

23

P – člen družstva (§ 5 odst. 1 písm. x) ZDP)

 1. Úprava tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“. Přidána hodnota pořízeného majetku v řádku 48.
 2. Úprava modulu „Majetek“, přidáno pole „Daň“ pro zapsání výše daně z pořizovací ceny.

FAKT® verze 9.23 ze dne 27.02.2009

 1. Úprava tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“.

FAKT® verze 9.22 ze dne 20.02.2009

 1. Úprava tiskové sestavy „Mzdový doklad“.
 2. Úprava tiskové sestavy „Dodavatelé podle čísla zboží (skupiny)“, doplnění celkového součtu.
 3. Úprava tiskové sestavy „Zákazníci podle čísla zboží (skupiny)“, doplnění celkového součtu.

FAKT® verze 9.21 ze dne 26.01.2009

 1. Nová tisková sestava "Stav skladu v prodejních cenách".
 2. Úprava tiskové sestavy „Zákazníci podle čísla zboží“. Do sestavy přidán telefon, mobil, fax, e-mail a DIČ.
 3. Úprava tiskové sestavy „Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách“ pro základní vyplnění dle bodu 2.a) bez náhrad a dávek.“.
 4. V modulu „Mzdy“ nové měsíční tabulky záloh na daň pro rok 2009.
 5. V modulu „Nastavení systému - Mzdy“  nové pole „Kód OSSZ“ a „Kód sazby“.
 6. Sociální pojištění (změnu je nutné provést v Nastavení / Nastavení systému / Mzdy):

Sazby pojistného

Sazby pojistného z vyměřovacího základu činí (§ 7 zákona):

Pojistné

2008

2009

Zaměstnanec

8 %

6,5 %

Nemocenské pojištění

1,1 %

0 %

Důchodové pojištění

6,5 %

6,5 %

Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

0,4 %

0 %

Zaměstnavatel

26 %

25 %

Nemocenské pojištění

3,3 %

2,3 %

Důchodové pojištění

21,5 %

21,5 %

Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

1,2 %

1,2 %

 

Zaměstnanci již nebudou v roce 2009 poplatníky pojistného na nemocenské pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Pojistné se tak v roce 2009 sníží o 1,5 procentního bodu. Sazba pojistného na nemocenské pojištění u zaměstnavatelů klesne v roce 2009 na 2,3 %. Sazba pojistného tak u zaměstnavatelů klesne v roce 2009 na 25 %.

FAKT® verze 9.20 ze dne 09.11.2008

 1. Úprava názvu položky "Superhrubá mzda" na "Základ daně(Superhrubá mzda)" u tiskové sestavy „Mzdový list“ v modulu „Mzdy“.
 2. Úprava názvu položky "Superhrubá mzda" na "Základ daně(Superhrubá mzda)" u tiskové sestavy „Výplatní lístek“ v modulu „Mzdy“.
 3. Do modulu „Zákazníci“ pod funkční klávesu F9 „Skladová karta zákazníka“ přidána tisková sestava pro tisk „Skladové karty zákazníka“ přes funkční klávesu F9.
 4. Do modulu „Dodavatelé“ pod funkční klávesu F9 „Skladová karta dodavatele“ přidána tisková sestava pro tisk „Skladové karty dodavatele“ přes funkční klávesu F9.
 5. Úprava tiskové sestavy „Seznam zákazníků zadaného zboží“. Přidán tisk za zvolené období.
 6. Úprava tiskové sestavy „Seznam dodavatelů zadaného zboží“. Přidán tisk za zvolené období.

FAKT® verze 9.19 ze dne 19.06.2008

 1. Úprava tiskové sestavy „Mzdový list“ v modulu „Mzdy“.
 2. Úprava tiskové sestavy „Výplatní lístek“ v modulu „Mzdy“.
 3. V modulu „Zaměstnanci“ pole „Sleva na dani“ zrušeno a vloženy nové pole „Sleva na dani základní“ a „Daňové zvýhodnění na děti“.
 4. V modulu „Mzdy“ pole „Sleva na dani“ zrušeno a vloženy nové pole „Sleva na dani základní“ a „Daňové zvýhodnění na děti“.

FAKT® verze 9.18 ze dne 12.05.2008

 1. Úprava pole devizové ceny ze dvou a tří desetinných míst na čtyři desetinná místa v jednotlivých modulech u položek.
 2. Úprava tiskové sestavy „Kontrola zaúčtování“ v modulu „Hlavní kniha“.
 3. Úpravy programu SP2 pro prostředí WINDOWS VISTA SP1.
 4. V modulu „Ceníky zboží“ úprava importu ceníku z externího souboru formátu XLS.
 5. V modulu „Hromadné příkazy“ přidána funkční klávesa F2 „Najít“. Hledání dle čísla dokladu, variabilního symbolu, dne vystavení, dne splatnosti, čísla zákazníka a částky.

FAKT® verze 9.17 ze dne 04.02.2008

 1. Aktualizace účtové osnovy (viz.příloha na CD v adresáři TEXTY). Zrušen účet - kód 118, 128, 138, 198, 199, 312, 386, 387, 453. Založen nový účet – kód 151, 476/1, 476/2, 459/3.
 2. Úprava tiskové sestavy „Rozvaha“ (viz.příloha na CD v adresáři TEXTY). Změna názvu na řádku 018 a 036. Změna účtů na řádku 038, 040, 049, 089, 092, 103.
 3. Úprava tiskové sestavy „Výkaz zisku a ztráty“ (viz.příloha na CD v adresáři TEXTY).
 4. Úprava tiskové sestavy „Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace“ (oprava součtu – pojistné od zaměstnavatele za zaměstnance malé organizace.

FAKT® verze 9.16 ze dne 01.02.2008

 1. Aktualizace účtové osnovy (viz.příloha na CD v adresáři TEXTY). Zrušen účet - kód 118, 128, 138, 198, 199, 312, 386, 387, 453. Založen nový účet – kód 151, 476/1, 476/2, 459/3.
 2. Úprava tiskové sestavy „Rozvaha“ (viz.příloha na CD v adresáři TEXTY). Změna názvu na řádku 018 a 036. Změna účtů na řádku 038, 040, 049, 089, 092, 103.
 3. Úprava tiskové sestavy „Výkaz zisku a ztráty“ (viz.příloha na CD v adresáři TEXTY).

FAKT® verze 9.15 ze dne 22.01.2008

 1. Úprava tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ 255401 MFin5401-vzor č.14.
 2. Aktualizace účtové osnovy.
 3. V modulu „Nastavení systému“ zrušeno pole „Nezdanitelná částka mzdy“.
 4. V modulu „Zaměstnanci“ zrušeno pole „Nezdanitelná částka mzdy“.
 5. V modulu „Mzdy“ pole „Nezdanitelná částka mzdy“ ponecháno pro zpětnou kompatibilitu programu. Pole „Nezdanitelná částka mzdy“ zablokováno pro zápis.
 6. V modulu „Mzdy“ nové pole „Superhrubá mzda“.
 7. Úprava tiskové sestavy „Výplatní lístek“.
 8. Úprava tiskové sestavy „Hromadný příkaz k úhradě“ v modulu „Mzdy“.
 9. Úprava tiskové sestavy „Mzdový list“.
 10. Úprava tiskové sestavy „Mzdový doklad“.
 11. Úprava tiskové sestavy „Osobní karta zaměstnance“.
 12. Úprava registrace programu FAKT. Registrační disketa zrušena a nově se program aktivuje zadáním registračního kódu, který je uveden na zadní straně obálky CD média s programem FAKT.
 13. V modulu „Mzdy“ nové měsíční tabulky záloh na daň pro rok 2008.
 14. Přehledy: viz.příloha

FAKT® verze 9.14 ze dne 01.10.2007

 1. Tisková sestava „Marže prodaného zboží“ přidána do opravy sestav.
 2. Do modulu „Nastavení systému“ pod spínač „Tisk“ přidáno nove pole „Marže“ na zvolení externí sestavy „Marže prodaného zboží“, kterou je možné upravit.
 3. V modulu „Dodací listy“ rozšířeno založení TEXTU přes funkční klávesu F10 na „Standardní“, „Zkrácený“ , „Normální“ a „Základní“.
 4. V modulu „Účtová definice“ úprava zápisu účtové třídy 5xx a 6xx.
 5. V modulu „Hlavní kniha“ úprava zápisu účtové třídy 5xx a 6xx.
 6. Úprava tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“.

FAKT® verze 9.13 ze dne 03.04.2007

 1. Nová tisková sestava „Marže prodaného zboží“.
 2. Pro WINDOWS Vista:
  - po instalaci zkontrolujte práva aktuálně přihlášeného uživatele "Users" pro adresář "Faktsk". V případě, že Windows Vista práva nastavila jen pro čtení (Read) nastavte práva i pro zápis (Write) a úpravu (Modify).

FAKT® verze 9.12 ze dne 25.03.2007

 1. Úprava modulu „Pokladny“. Při skoku do pokladny při založení dokladu se kursor nastaví na první pokladnu.
 2. Úprava modulu „Účty“. Při skoku do bankovních účtů při založení dokladu se kursor nastaví na první účet.
 3. Úprava tiskových sestav v modulu „Objednávky“.
 4. Úprava programu pro Microsoft Windows Vista.
 5. Úprava programu pro Microsoft Office 2007.

FAKT® verze 9.11 ze dne 25.01.2007

 1. Do modulu „Nastavení systému“ pod spínač „Pole“ přidáno nové pole pro povolení čí zakázání pole objednávka v přijatých dokladech.
 2. V modulu „Mzdy“ nové měsíční tabulky záloh na daň pro rok 2007.
 3. Přehledy: viz.příloha

FAKT® verze 9.10 ze dne 04.12.2006

 1. Do modulu „Objednávky“ přidáno do přípravy textu pro tiskovou sestavu pole „Datum dodání“. „Datum dodání“ se propíše při založení textu „Standardní“ nebo „Zakázkové“ objednávky přes funkční klávesu F10.
 2. Úprava formulářů v modulu „Zakázky“.
 3. Úprava tiskové sestavy „Zakázky - dodací listy, faktury“.
 4. Do modulu „Faktury - sklad“ přidáno načítání objednávek při založení faktury.
 5. Úprava modulu „Objednávky“ pro načítání položek na skladové faktury.
 6. Přidání nového pole „Dodané množství“ do modulu „Objednávky“.
 7. V modulu „Faktury - sklad“ zrušeno pole „pozice.
 8. V modulu „Objednávky“ zrušeno pole „pozice.
 9. Nová tisková sestava „Objednávka“.
 10. Úprava tiskové sestavy „Objednávka“ přidána v údržbě dat do oprav sestav.
 11. Do modulu „Majetek“ přidána nová funkční klávesa F10 filtr pro zobrazení evidence majetku bez vyřazeného.
 12. V modulech vydaných dokladů v položkách upraveno pole „Původní název“ pro editaci.
 13. Do modulu „Zákazníci“ přidána pod funkční klávesu F9 karta odebíraného zboží.
 14. Do modulu „Dodavatelé“ přidána pod funkční klávesu F9 karta dodávaného zboží.

FAKT® verze 9.08 ze dne 01.10.2006

 1. Do modulu „Údržba, oprava dat“ přidána procedura pro kontrolu a opravu blokací.
 2. Úprava a zrychlení modulu „Hlavní kniha“. Rychlejší vkládání dokladů.
 3. Úprava modulu „Dodací listy“. Rozšíření textu dodacích listů přes funkční klávesu F10 na standardní a zkrácené.
 4. Do modulů přidán kód 002-uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku, podle zvláštního režimu. Řádek 510 a 520 v přiznání k dani z přidané hodnoty.
 5. Úprava tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“. Doplněno pole v řádku 520.
 6. Do modulu „Kasa“ přidáno nové pole „Typ daně“ pro zařazení k daní z přidané hodnoty.
 7. Nová tisková sestava „Pokladní doklad“ A4 podle zvláštního režimu.
 8. Nová tisková sestava „Pokladní doklad“ A6 podle zvláštního režimu.
 9. Nová tisková sestava „Seznam zákazníků podle čísla zboží (skupiny)“.
 10. Nová tisková sestava „Seznam dodavatelů podle čísla zboží“.
 11. V modulu „Ceníky zboží“ prodlouženo pole „Původní název“ na 180 znaků.
 12. Do modulu „Zboží“ přidáno nové pole „Původní název“.
 13. U nákupní i prodejní ceny navýšen počet míst z 10 (x xxx xxx.xx) na 12 (xxx xxx xxx.xx).
 14. Do modulu „Objednávky“ přidáno pole „Datum dodání“ u prohlížení (náhledu) položek objednávky.
 15. Úprava tiskové sestavy „Faktura“.
 16. Úprava tiskové sestavy „Pokladní doklad“.
 17. Úprava tiskové sestavy „Dodací list“.
 18. Úprava tiskové sestavy „Příjemka“.
 19. Do modulu „Zboží“ přidáno pod funkční klávesu F9 menu s možností nahlížení do blokací, seznamu zákazníků odebraného zboží a seznamu dodavatelů dodaného zboží.

FAKT® verze 9.06 ze dne 29.05.2006

 1. Do modulu „Údržba, oprava dat“ přidána procedura pro kontrolu a opravu blokací.
 2. Úprava a zrychlení modulu „Hlavní kniha“. Rychlejší vkládání dokladů.
 3. Úprava modulu „Dodací listy“. Rozšíření textu dodacích listů přes funkční klávesu F10 na standardní a zkrácené.
 4. Do modulů přidán kód 002-uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku, podle zvláštního režimu. Řádek 510 a 520 v přiznání k dani z přidané hodnoty.
 5. Úprava tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“. Doplněno pole v řádku 520.
 6. Do modulu „Kasa“ přidáno nové pole „Typ daně“ pro zařazení k daní z přidané hodnoty.

FAKT® verze 9.05 ze dne 20.04.2006

 1. Do menu „Nastavení / Údržba dat“ přidána nová položka „Zrušení blokací“ na skladě i v zakázkách.
 2. V jednotlivých modulech úprava vyhledávání podle částky. Ukazatel se nastaví na poslední stejnou vyhledávanou částku.
 3. Úprava sestavy „Stav účtů“.
 4. Úprava sestavy „Pokladní kniha (součty)“.
 5. V jednotlivých modulech a tiskových sestavách upraveno pole „Název zboží“ z 60 znaků na 180 znaků.
 6. V modulu „Dodací listy“ upraven formát vytvářeného textu přes funkční klávesu F10.
 7. V modulu „Objednávky“ upraven formát vytvářeného textu přes funkční klávesu F10.
 8. Úprava šablony „Fakt.AGX“ pro terminál CipherLab 8300L.
 9. Do modulu „Ceníky zboží“ přidána aktualizace „Čárového kódu“ při „Aktualizaci ceníku položkami skladu“.
 10. Úprava sestavy „Zboží s podlimitním stavem na skladě“, přidána nákupní cena.
 11. Úprava zobrazení zákazníka v modulu „Zboží“ pod funkční klávesou F9 blokace.

FAKT® verze 9.04 ze dne 20.02.2006

 1. Úprava tiskové sestavy „Cenovky“.
 2. Oprava v zobrazení objednávek v modulu „Zakázky“ přes funkční klávesu F6.
 3. Úprava modulu pro „Zálohu dat“ a „Obnovení souborů“.
 4. Do modulu „Ceníky zboží“ přidána nová tisková sestava „Čárové kódy“.

FAKT® verze 9.03 ze dne 10.02.2006

 1. Oprava zobrazení úvodního menu vyvolaného přes funkční klávesu F7 v modulu „Nabídky,faxy,texty“.
 2. Do tiskového okna vyvolaného funkční klávesou F9 přidána do jednotlivých modulů informace o tištěné položce.
 3. Úprava tiskové sestavy „Statistika peněžního deníku“.

FAKT® verze 9.02 ze dne 06.02.2006

 1. Úprava tiskové sestavy „Inventura přijatých dokladů“. Přidáno označení zálohy „Z“.
 2. Úprava tiskové sestavy „Inventura vydaných dokladů“. Přidáno označení zálohy „A“.
 3. Oprava skrývání příkazových tlačítek v operačním systému WINDOWS XP při nastavení vzhledu „Styl Windows XP“.
 4. Úprava obsahu hlavního informačního okna programu Fakt.

FAKT® verze 9.01 ze dne 01.02.2006

 1. Úprava tiskových procedur přes funkční klávesu F9 v jednotlivých modulech.
 2. Úprava hlaviček externích tiskových sestav pro novou verzi programu Fakt 9.xx.

FAKT® verze 9.00 ze dne 27.01.2006

 1. Program Fakt převeden a upraven do nového vývojového prostředí Visual FoxPro 9. U síťových verzí je nutné provést instalaci na všech počítačích v síti.
 2. Úprava tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“. Formulář 25 6401 MFin 5401 - vzor č. 13.
 3. V modulu „Mzdy“ nezdanitelná část základu daně, která na rok 2005 byla 38040,-Kč ročně na poplatníka (3170,-Kč za měsíc) se ruší. Pro rok 2006 proběhlo nahrazení vybraných nezdanitelných částí základu daně slevami na daní:

Přehled slev na dani a nezdanitelných částí základu daně

Položka

Sleva na dani (v Kč)

Dosavadní nezd. část základu daně (v Kč)

Poplatník

7 200

38 040

Druhý z manželů

4 200

21 720

Částečný inv. důchodce

1 500

7 140

Plný invalidní důchodce

3 000

14 280

Držitel průkazu ZTP-P

9 600

50 040

Student

2 400

11 400

Uvedené slevy na dani bude možné odečítat jen do výše daňové povinnosti a není k nim přiřazen daňový bonus. Ten bude možné aplikovat i nadále pouze u vyživovaných dětí.

Slevu na dani zadáte v menu „Data / Mzdy / Zaměstnanci“ u každého zaměstnance zvlášť do pole Úprava daně (-sleva). Příklad zadání: uvede se částka „-600“ na poplatníka.

 1. V modulu „Mzdy“ nové měsíční tabulky záloh na daň pro rok 2006.
 2. V jednotlivých modulech upravena funkce pro hledání přes funkční klávesu F2, kdy při hledání dle čísla zákazníka nebo dodavatel je ukazatel záznamu nastaven na poslední záznam zadaného čísla.
 3. Úprava tiskové sestavy „Výplatní lístek“.
 4. Úprava tiskové sestavy „Mzdový list“.
 5. Program upraven pro terminál CipHerLab 8300L.
 6. Do menu DATA přidána nová položka „Data do terminálu“ k nahrání dat do terminálu.
 7. Do modulu „Přístupová práva“ přidáno povolení terminálu s nastavením.
 8. Na instalačním CD je šablona „Fakt.agx“ pro terminál CipHerLab 8300L, kterou je nutné do terminálu nahrát.
 9. Na instalačním CD jsou soubory pro komunikaci s terminálem „Dlookup.exe“ a „Ir_read.exe“, které je nutné nahrát do hlavního adresáře programu fakt „?:\FAKTSK“.
 10. Do modulu „Faktury - hotově“ přidáno načtení dat z terminálu přes funkční klávesu F6.
 11. Do modulu „Faktury - bankou“ přidáno načtení dat z terminálu přes funkční klávesu F6.

 

Informace o verzích programu FAKT® pro Windows NT/9x/2000/XP


FAKT® verze 8.74 ze dne 21.11.2005

 1. Tisková sestava „Cenovka zboží“ přidána do menu Nastavení/Údržba dat/Oprava sestav. Vzhled tiskové sestavy můžete upravovat.
 2. Rozšíření a zdokonalení síťových funkcí ve všech modulech programu.
 3. Úprava mezisoučtu tiskové sestavy „faktura“.
 4. Úprava mezisoučtu tiskové sestavy „proforma faktura“.
 5. Úprava mezisoučtu tiskové sestavy „potvrzená objednávka“.
 6. Úprava mezisoučtu tiskové sestavy „zálohový list“.
 7. Úprava mezisoučtu tiskové sestavy „účtenka“.
 8. Úprava mezisoučtu tiskové sestavy „účtenka A6“.

FAKT® verze 8.73 ze dne 26.09.2005

 1. V modulu „Ceník zboží“ přidán tisk čárového kódu na cenovky. Písmo čárového kódu není součástí programu Fakt. Můžete je stáhnout (zakoupit) na adrese http://www.codeware.cz . Balíček s písmem Code39_TTF.exe (soubor písma čárového kódu C39TXHI.TTF).
 2. V modulu „Zákazníci“ přes funkční klávesu F2 (hledání) prodlouženo pole název firmy.
 3. V modulu „Dodavatelé“ přes funkční klávesu F2 (hledání) prodlouženo pole název firmy.
 4. V modulu „Ostatní adresy“ přes funkční klávesu F2 (hledání) prodlouženo pole název firmy.
 5. V modulu „Kursy devizového trhu“ provedena aktualizace implicitních dat.
 6. Úprava tiskové sestavy „Faktura“.
 7. Úprava tiskové sestavy „Dobropis“.
 8. Úprava tiskové sestavy „Proforma faktura“.
 9. Úprava tiskové sestavy „Potvrzená objednávka“.
 10. Úprava tiskové sestavy „Pokladní doklad“ A4.
 11. Úprava tiskové sestavy „Zálohový list“.
 12. Úprava tiskové sestavy „Příjmový pokladní doklad“.
 13. Úprava tiskové sestavy „Výdajový pokladní doklad“.
 14. Modul „Pokladna“ rozšířen o částečnou úhradu záloh vydaných i přijatých.
 15. Modul „Výpisy“ (Banka) rozšířen o částečnou úhradu záloh vydaných i přijatých.
 16. Modul „Údržba, oprava dat“ rozšířen o kontrolu částečných úhrad záloh vydaných i přijatých.
 17. Úprava tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“. Do formulářů u vydaných dokladů přidán kód 001 - Plnění v tuzemsku, penále pro zadání penále, pokut a dalších plnění v 0 % DPH, která se nepropisují do tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“.
 18. V modulu „Nastavení“ rozšířena pole předvolených textů F3, F4, F5, F6, F7, F8 a F9.
 19. Modul „Zákazníci“ rozšířen o funkční klávesu F5 - otevření složky zákazníka pro uložení souborů.
 20. Modul „Dodavatelé“ rozšířen o funkční klávesu F5 - otevření složky dodavatele pro uložení souborů.
 21. Modul „Ostatní adresy“ rozšířen o funkční klávesu F5 - otevření složky adresy pro uložení souborů.
 22. Úprava funkce pro síťový výběr položek.

FAKT® verze 8.71 ze dne 14.06.2005

 1. V modulu „Faktury - sklad“ přidán příjem zboží přes čárové kódy.
 2. V modulu „Drobné výdaje“ přidán příjem zboží přes čárové kódy.
 3. V modulu „Faktury - hotově“ přidán výdej zboží přes čárové kódy.
 4. V modulu „Faktury - bankou“ přidán výdej zboží přes čárové kódy.
 5. V modulu „Dodací listy“ přidán výdej zboží přes čárové kódy.
 6. V modulu „Zálohy“ přidán výdej zboží přes čárové kódy.
 7. V modulu „Kasa“ přidán výdej zboží přes čárové kódy.
 8. V modulu „Zakázky“ přidán výdej zboží přes čárové kódy.
 9. V modulu „Objednávky“ přidán výdej zboží přes čárové kódy.
 10. V modulu „Změny stavu zboží“ přidán příjem a výdej zboží přes čárové kódy.
 11. V modulu „Sestavy“ přidán výdej zboží přes čárové kódy.
 12. V modulu „Nabídky, faxy, texty“ přidán výdej zboží přes čárové kódy.
 13. V modulu „Dobropisy“ přidán výdej zboží přes čárové kódy.
 14. V modulu „Materiály“ přidán výdej zboží přes čárové kódy.
 15. V modulu „Výroba“ přidán příjem a výdej zboží přes čárové kódy.
 16. V modulu „Technologické karty“ přidán výdej zboží přes čárové kódy.
 17. Pro využití příjmu a výdeje přes čárové kódy je nutné v modulu „Nastavení systému“ povolit čárové kódy a zvolit ANO.
 18. V modulu „Dobropisy“ úprava načítání záloh.
 19. Nová tisková sestava „Kniha vydaných faktur podle měny“.

FAKT® verze 8.70 ze dne 09.05.2005

 1. V modulu „Nastavení systému“ přidáno nové pole „Čárový kód“ ANO/NE.
 2. V modulu „Zboží“ přidáno nové pole „Čárový kód“.
 3. V modulu „Ceníky zboží“ přidáno nové pole „Čárový kód“.
 4. V modulu „Nabídky , faxy , texty“ úprava názvu okna.
 5. Do příští verze připravujeme možnost výdeje a příjmu zboží přes čárové kódy.

FAKT® verze 8.69 ze dne 01.05.2005

 1. Úprava tiskové sestavy „Dealerský ceník“.
 2. Úprava tiskové sestavy „Nákupní ceny“.
 3. Úprava tiskové sestavy „Zálohový list - daňový list“. Přidán „Datum přijetí platby“.
 4. Úprava tiskové sestavy „Nezaplacené přijaté faktury a částečné úhrady“.
 5. Úprava tiskové sestavy „PŘIZNÁNÍ k dani z přidané hodnoty“.
 6. V modulu „Sklad zboží“ do náhledu skladové karty přes funkční klávesu F6 přidáno pole „Prodejní cena“ pro rozlišení 1024x768 pixelů.
 7. Systémová úprava zobrazení oken v jednotlivých modulech.
 8. Úprava modulu „Pokladna“. Přidáno nové pole „Rok pokladního dokladu“. V případě, že používáte externí upravené tiskové formuláře jak přijatých tak vydaných pokladních dokladů je nutná jejich aktualizace.
 9. Úprava modulu „Dobropisy“. Přidáno nové pole „Rok pokladního dokladu“.
 10. Úprava modulu „Faktury - sklad“. Přidáno nové pole „Rok pokladního dokladu“.
 11. Úprava modulu „Faktury - výdaje“. Přidáno nové pole „Rok pokladního dokladu“.
 12. Úprava modulu „Drobné výdaje“. Přidáno nové pole „Rok pokladního dokladu“.
 13. Úprava modulu „Ostatní platby“. Přidáno nové pole „Rok pokladního dokladu“.
 14. Úprava modulu „Faktury - hotově“. Přidáno nové pole „Rok pokladního dokladu“.
 15. Úprava modulu „Faktury - bankou“. Přidáno nové pole „Rok pokladního dokladu“.
 16. Úprava modulu „Mzdy“. Přidáno nové pole „Rok pokladního dokladu“.
 17. Úprava modulu „Zálohy vydané“. Přidáno nové pole „Rok pokladního dokladu“.
 18. Úprava modulu „Zálohy přijaté“. Přidáno nové pole „Rok pokladního dokladu“.
 19. Úprava tiskové sestavy „Pokladní kniha“.
 20. Úprava tiskové sestavy „Kontrola dokladů (pokladna)“.
 21. Úprava tiskové sestavy „Kontrola zaúčtování (hlavní kniha)“.

FAKT® verze 8.68 ze dne 01.03.2005

 1. Do modulu “Zaměstnanci” přidáno nové pole „Úprava daně“. Například pro zadání odpočtu daně na děti, která se zadá ve tvaru -999.

 2. Úprava modulu „Údržba, oprava dat“.

 3. Úprava modulu „Údržba, záloha dat a konec“.

 4. Úprava modulu „Noční údržba dat“.

 5. Úprava modulu „Skupiny zboží“.

 6. Úprava importu ze souboru *.xls v modulu „Ceníky zboží“. Přidáno pole „Skupina“ a „Podskupina“.

 7. Úprava tiskové sestavy „Ceník zboží“.

 8. Úprava modulu „Export ceníku“.

FAKT® verze 8.67 ze dne 11.01.2005

 1. Přidán účet 391/14 do účtové osnovy.
 2. Do sestavy „ROZVAHA v plném rozsahu“ přidán řádek 44 s označením „C. II. 5.“ dlouhodobé poskytnuté zálohy a další drobné úpravy. Na řádek 44 přidán účet 391/14.
 3. Do sestavy „ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu“ přidán účet 391/14 do řádku 9 s označením „C. II.“ dlouhodobé pohledávky a další drobné úpravy.
 4. Do sestavy „VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu“ přidán řádek 61 s označením „* * * *“ výsledek hospodaření před zdaněním a další drobné úpravy.
 5. Do sestavy „VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu“ přidán řádek 41 s označením „* * * *“ výsledek hospodaření před zdaněním a další drobné úpravy.
 6. Zadání slevy na fakturách upraveno též pro devizovou částku.
 7. V modulu „Mzdy“ nezdanitelná část základu daně i na rok 2005 je beze změny: 38040,-Kč ročně na poplatníka (3170,-Kč za měsíc).
 8. V modulu „Mzdy“ měsíční tabulky záloh na daň pro rok 2005.
 9. Nová tisková sestava „Kniha nabídek“.
 10. Do modulu „Cenová nabídky, faxy, texty“ přidáno nové pole „Den realizace“.
 11. Úprava menu tisk (výdej, příjem).
 12. Úprava tiskové sestavy „Kniha zakázek“.

FAKT® verze 8.66 ze dne 01.11.2004

 1. Do modulu „Ceníky zboží“ k importu ceníku ve formátu XLS přidáno pole pro připojení textu před objednací číslo.
 2. V modulu „Zákazníci“ zvýšen počet znaků z původních 30 na 40 u polí „Název“, „Oddělení“, „Ulice“ a „Místo“.
 3. V modulu „Dodavatelé“ zvýšen počet znaků z původních 30 na 40 u polí „Název“, „Oddělení“, „Ulice“ a „Místo“.
 4. V modulu „Adresy“ zvýšen počet znaků z původních 30 na 40 u polí „Název“, „Oddělení“, „Ulice“ a „Místo“.
 5. V modulu „Nastavení systému“ zvýšen počet znaků z původních 30 na 40 u polí „Název“, „Oddělení“, „Ulice“ a „Místo“.
 6. V modulu „Pokladna“ zvýšen počet znaků z původních 30 na 40 u polí „Název“, „Oddělení“, „Ulice“ a „Místo“.
 7. Úprava tiskových sestav v závislosti na úpravě dle bodu číslo 2. - 6..
 8. Úprava tiskové sestavy „Faktura“. Přidán součet částek za fakturu a zálohu. Dále prodloužen název položky.
 9. Úprava pole množství (původně 99 999.99, upraveno 999 999.99) na tiskových sestavách .
 10. Do modulu „Dodací listy“ pod funkční klávesu F10 při založení položek dodacího listu přidána pole „Výrobní číslo“ a „Záruka“.
 11. Úprava tiskové sestavy „Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace“.

FAKT® verze 8.64 ze dne 04.08.2004

 1. Do sestavy „Výkaz zisků a ztráty“ přidány čísla účtů (-) 652*, (-) 654*, (-) 655*, (-) 657*, (-) 658*, (-) 659*, (-) 674*, (-) 679* pro zpětnou kompatibilitu. Hvězdička označuje, že čísla účtů jsou zrušena, ale jejich použití program dovoluje.
 2. Do sestavy „Rozvaha“ přidáno číslo účtu (-) 258* pro zpětnou kompatibilitu. Hvězdička označuje, že čísla účtů jsou zrušena, ale jejich použití program dovoluje.
 3. Do modulu „Ceníky zboží“ k importu ceníku ve formátu XLS přidáno pole pro připojení textu před číslo zboží. Jen pro znakový formát čísla zboží.
 4. Do modulu „Zboží“ přidána funkční klávesa F5 „Vyber“ pro hromadný výběr položek.
 5. V modulu „Zboží“ funkční klávesa F8 „Vymaž“ rozšířena o možnost hromadného vymazání vybraných položek.
 6. Úprava tiskových sestav „Výdajový pokladní doklad“ a „Příjmový pokladní doklad“.

FAKT® verze 8.63 ze dne 14.07.2004

 1. Do sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ přidán řádek číslo 410, 420, 425, 440 a 510.

FAKT® verze 8.62 ze dne 08.06.2004

 1. Do modulu „Objednávky“ přidáno prohlížení dodavatele přes funkční klávesu F5 a prohlížení textu přes funkční klávesu F6.
 2. V modulu „Dodací listy“ zvětšeno okno pro zadání textu.
 3. V modulu „Objednávky“ zvětšeno okno pro zadání textu.
 4. Do modulu „Faktury“ (výdej) přidána možnost výběru fakturační adresy.
 5. Do modulu „Export ceníku“ přidána možnost zadat vybranou skupinu.
 6. Oprava v informačním zobrazení typu názvu DPH ve formulářích jednotlivých modulů.
 7. Modul „Vrácení DPH“ zrušen a založen nový modul „Výstup DPH“.
 8. Nový modul „Vstup DPH“.
 9. Do účtové definice přidány nové kódy pro „Výstup DPH“ 591, 592, 593, 594 a pro „Vstup DPH“ 595, 596, 597, 598.
 10. Do modulu „Hlavní kniha“ přidány nové kódy pro „Výstup DPH“ „-“ a pro „Vstup DPH“ „+“.
 11. Do sestavy „Kontrola zaúčtování“ v menu Tisk/Hlavní kniha doplněna kontrola dokladů z modulu „Výstup DPH“ a „Vstup DPH“.
 12. Do modulu „Faktury - bankou“, „Faktury - hotově“, „Kasa“ a „Dodací listy“ přidáno automatické propsání zálohy (při založení dokladu ze zakázky).

FAKT® verze 8.61 ze dne 25.05.2004

 1. Do modulu „Nastavení systému“ přidány nové pole „Stát“ a „Okres“ pro sídlo firmy.
 2. Do modulu „Nastavení systému“ přidány nové pole „Stát“ a „Okres“ pro provozovnu firmy.
 3. V modulu „Nastavení systému“ zrušeno pole „Plnění uskutečněná do zemí EU“.
 4. Nová tisková sestava „Přiznání k dani z přidané hodnoty“.
 5. Čtvrtletní plátci daně z přidané hodnoty mají povinnost odevzdat za II.čtvrtletí/2004 přiznání k dani z přidané hodnoty dvě za duben/2004 na starém formuláři a za květen,červen/2004 na novém formuláři. Tato aktualizace programu Vám automaticky nabídne tisk jak starého tak i nového formuláře.
 6. Úprava tiskové sestavy „Pracovní list“.
 7. Do modulu „Faktury-hotově“ přidáno nové pole „Typ daně z přidané hodnoty“.
 8. Do modulu „Faktury-bankou“ přidáno nové pole „Typ daně z přidané hodnoty“.
 9. Do modulu „Zálohy“ přidáno nové pole „Typ daně z přidané hodnoty“.
 10. Do modulu „Dobropisy“ přidáno nové pole „Typ daně z přidané hodnoty“.
 11. Do modulu „Faktury-sklad“ přidáno nové pole „Typ daně z přidané hodnoty“.
 12. Do modulu „Faktury-výdaje“ přidáno nové pole „Typ daně z přidané hodnoty“.
 13. Do modulu „Drobné výdaje“ přidáno nové pole „Typ daně z přidané hodnoty“.
 14. Do modulu „Ostatní platby“ přidáno nové pole „Typ daně z přidané hodnoty“.
 15. Do modulu „Zálohy“ přidáno nové pole „Typ daně z přidané hodnoty“.

FAKT® verze 8.60 ze dne 12.05.2004

 1. Do modulu adres „Zákazníci“ přidáno vyhledávání podle čísla účtu.
 2. Do modulu adres „Dodavatelé“ přidáno vyhledávání podle čísla účtu.
 3. Do modulu adres „Ostatní adresy“ přidáno vyhledávání podle čísla účtu.
 4. Úprava tiskové sestavy „Nezaplacené přijaté faktury a částečné faktury“.
 5. Úprava tiskové sestavy „Nezaplacené vydané faktury a částečné faktury“.
 6. Úprava programu FAKT pro rozlišení 1024x768 pixelů. Při tomto rozlišení máte k dispozici v seznamech dokladů více údajů (datum plnění, sazby, devizovou cenu, nezaplacenou částku a další údaje).
 7. Nová tisková sestava „Daňového dokladu“ do modulu „Zálohy“ v menu výdej. Tisk daňového dokladu zálohového listu je možný, až po zaplacení vystavené zálohy.
 8. Úprava formuláře v modulu „Zálohy“ v menu příjem.
 9. Do modulu „Nastavení systému“ přidány nové pole „IBAN“ (číslo účtu ve formátu IBAN) a „BIC“ (swiftový kód banky BIC).
 10. Do modulu „Účty“ přidány nové pole „IBAN“ (číslo účtu ve formátu IBAN) a „BIC“ (swiftový kód banky BIC).
 11. Do modulu „Zákazníci“ přidány nové pole „IBAN“ (číslo účtu ve formátu IBAN) a „BIC“ (swiftový kód banky BIC).
 12. Do modulu „Dodavatelé“ přidány nové pole „IBAN“ (číslo účtu ve formátu IBAN) a „BIC“ (swiftový kód banky BIC). Zrušeno pole „Specifický symbol“.
 13. Do modulu „Ostatní adresy“ přidány nové pole „IBAN“ (číslo účtu ve formátu IBAN) a „BIC“ (swiftový kód banky BIC). Zrušeno pole „Specifický symbol“.
 14. Úprava tiskové sestavy „Faktura“.
 15. Úprava tiskové sestavy „Pokladní doklad“.
 16. Úprava tiskové sestavy „Upomínka“.
 17. Úprava tiskové sestavy „Proforma faktura“.
 18. Úprava tiskové sestavy „Dobropis“.
 19. Úprava tiskové sestavy „Pracovní list“.
 20. Úprava tiskové sestavy „Cenová nabídka“.
 21. Úprava tiskové sestavy „Objednávka“.
 22. Úprava tiskové sestavy „Potvrzená objednávka“.
 23. Úprava tiskové sestavy „Zálohový list“.

FAKT® verze 8.59 ze dne 28.04.2004

 1. Do modulu „Hlavní kniha“ rozšířena podmínka pro automatické vložení dokladu u Drobných výdajů.
 2. Do modulu „Skupiny zboží“ přidáno pole „Daň“ a „Jednotka“.
 3. Úprava tiskové sestavy „Skupiny zboží“.
 4. V modulech pro vydané i přijaté doklady do formulářů přidány pole sazby daně.
 5. Do modulu „Nastavení systému“ pod spínač „Ostatní“ přidáno nové pole „Automatické zadání sazby DPH“.
 6. Nová podoba Daňového identifikačního čísla (DIČ). Z důvodů kompatibility se systémy v členských státech EU dojde novelou zákona o správě daní ke změně formátu DIČ. Od 1.5.2004. se nahrazuje trojciferný kód správce daně dvojmístným kódem země CZ, zbytek čísla zůstává beze změny. Pokud má dosavadní kód podobu např. 123-123456789, bude nová podoba kódu CZ123456789. Stávající osvědčení o registraci daňového subjektu zůstanou v platnosti a v souvislosti s touto změnou tedy nevzniká povinnost nové registrace. Každý daňový subjekt bude povinen na daňových dokladech uvádět DIČ v novém formátu bez ohledu na to, bude-li uskutečňovat obchody se subjekty z členských států EU či pouze vnitrostátní obchodní transakce. Použití nového DIČ bude nezbytné vůči EU. V rámci tuzemského obchodního styku nebude nutné, aby plátci ihned od 1.5.2004 používali nové DIČ. Správci daně budou instruováni, aby v rámci tuzemského styku nebyly formuláře se starým DIČ považovány za neplatné.
 7. Úprava modulu „Zálohy“ (přijaté i vydané) pro zadání DPH. Nové kódy pro zadání položky záloha 28 a 48. Zápis zálohy na fakturu do položky se zápornou cenou s uvedením kódu 28 nebo 48.
 8. Úprava tiskových sestav včetně zařazení záloh v den zaplacení na přiznání k dani z přidané hodnoty.

FAKT® verze 8.58 ze dne 08.03.2004

 1. Do tiskové sestavy „Kniha přijatých faktur“ přidán text „ ! -  datum uskutečnění zdanitelného plnění # datum pohybu zboží na skladě “.
 2. Do tiskové sestavy „Výdej - skladové ceny“ přidán text „ ! -  zboží není odpočteno ze skladu“.
 3. Do tiskové sestavy „Příjem - skladové ceny“ přidán text „ ! -  zboží není započteno na sklad“.
 4. Do tiskové sestavy „Ostatní - skladové ceny“ přidán text „ ! -  zboží není započteno na sklad / zboží není odpočteno ze skladu“.
 5. Do tiskové sestavy „Výroba - skladové ceny“ přidán text „ ! -  zboží není započteno na sklad / zboží není odpočteno ze skladu“.
 6. Do tiskové sestavy „Výdej - služby“ přidán text „ ! -  zboží není odpočteno ze skladu“.
 7. V modulu „Faktury - sklad“ provedena úprava výpočtu slevy u položek dokladu. Výpočet slevy se nezapisuje do položek kde množství=0.
 8. V modulu „Faktury - sklad“, „Faktury - výdaje“, „Drobné výdaje“, „Ceníky zboží“ zvětšen počet desetinných míst ze 2 na 3 v položkách dokladů u polí devizové ceny.
 9. Úprava tiskové sestavy „Kniha prodeje za hotové“.
 10. Úprava tiskové sestavy „Kniha vydaných záloh“.
 11. Úprava tiskové sestavy „Provozní zálohy“.
 12. Pro tisk sestavy „Provozní zálohy“ přidána volba „Období“.
 13. Pro tisk sestavy „Seznam dokladů hlavní účetní knihy“ přidána volba „Období“.
 14. Pro tisk sestavy „Deník hlavní účetní knihy“ přidána volba „Období“.
 15. Úprava tiskové sestavy „Nezaplacené vydané faktury a částečné úhrady“.
 16. Úprava tiskové sestavy „Výkaz zisku a ztráty“.
 17. Úprava tiskové sestavy „Rozvaha“.
 18. Do modulu „Hlavní kniha“ k funkci „Konečný a počátečný účet rozvažný“ přidán „Výsledek hospodaření“.
 19. Úprava programu pro změnu sazby daně. Změnu sazby daně provedete v modulu „Nastavení systému“ v poli „Sazba“ ( snížená sazba daně < základní sazba daně, současná 5 % < 22 %, připravovaná změna sazby daně od 01.05.2004 5 % < 19 % ).

FAKT® verze 8.57 ze dne 10.02.2004

 1. Nový manuál programu FAKT.
 2. Nová tisková sestava „Rozvaha“ a „Výkaz zisků a ztráty“ v plném rozsahu.
 3. Nová tisková sestava „Rozvaha“ a „Výkaz zisků a ztráty“ ve zjednodušeném rozsahu.
 4. Aktuální popis „Rozvaha“ a „Výkaz zisků a ztráty“ s účtovou osnovou na CD médiu v adresáři TEXTY.

FAKT® verze 8.56 ze dne 20.01.2004

 1. Úprava modulu „Export ceníku“.
 2. Úprava tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“.
 3. Do modulu „Nastavení systému“ přidána nová pole „Přiznání sestavil“, „Telefon“, „Uvedení adresy sídla/provozovny ANO/NE na přiznání DPH“.
 4. Do modulu „Nastavení systému“ přidána nová pole ANO/NE (změna původních) „Jednoduché účetnictví“, „Fyzická osoba“.
 5. V modulu „Přístupová práva“ rozdělen přístup do Adres na „Zákazníky“, „Dodavatelé“ a „Ostatní adresy“.
 6. Měsíční tabulky zálohy na daň (poplatník podepsal prohlášení) rozšířeny o zálohy na daň (poplatník nepodepsal prohlášení).
 7. Do modulu „Zaměstnanci“ přidána nová pole „Osobní ohodnocení“, „Přídavky“, „Srážky“, „Zálohy“, „Důchodce“.
 8. Úprava tiskové sestavy „Osobní karta zaměstnance“.
 9. Úprava tiskové sestavy „Nezaplacené vydané faktury a částečné úhrady“. Do sestavy přidány Dobropisy.
 10. V modulu „Mzdy“ nezdanitelná část základu daně i na rok 2004 je beze změny: 38040,-Kč ročně na poplatníka (3170,-Kč za měsíc).
 11. V modulu „Mzdy“ měsíční tabulky záloh na daň pro rok 2004.
 12. Do modulu „Pohonné hmoty“ přidáno nové pole „Zaokrouhlení“.
 13. Úprava účtové osnovy (soubory na CD v adresáři TEXTY).
 14. Úprava tiskové sestavy „Nastavení a konfigurace systému“.

 

Připravujeme do nové aktualizace na měsíc únor:

 

 1. Nový manuál programu FAKT.
 2. Nová tisková sestava „Rozvaha“ a „Výkaz zisků a ztráty“ v plném rozsahu.
 3. Nová tisková sestava „Rozvaha“ a „Výkaz zisků a ztráty“ ve zjednodušeném rozsahu.

FAKT® verze 8.55 ze dne 21.11.2003

 1. Oprava kontrolního součtu ve verzi 8.54 v modulu „Kasa“.

FAKT® verze 8.54 ze dne 14.11.2003

 1. Drobná úprava polí formuláře v modulu „Výpisy“.
 2. Do modulu „Nastavení systému“ přidáno nové pole pro nastavení zaokrouhlení pouze do kladné hodnoty (výchozí hodnota) nebo zaokrouhlení záporné i kladné hodnoty (ANO - zaokrouhlení do 0.4 dolu a od 0.5 nahoru, NE - zaokrouhlení pouze nahoru).
 3. Úprava tiskové sestavy „Nastavení a konfigurace systému“.
 4. Úprava přístupových práv při spuštění programu FAKT.
 5. Při změně formy úhrady u vydaných i přijatých dokladů přidáno pole zaokrouhlení.
 6. Úprava zobrazení textu „Pokladna“, „Účet“ na formulářích v modulech vydaných a přijatých dokladů.

FAKT® verze 8.53 ze dne 22.10.2003

 1. Do modulu „Zákazníci“ přidáno nové pole pro zadání typu adresy – „Fakturační“ nebo „Dodací“.
 2. Úprava modulu „Dodací listy“. Při založení dodacího listu automatická změna adresy z fakturační na dodací s možností vlastního výběru dodací adresy.
 3. Nová sestava v menu „Tisk / Adresy“ „Seznam zákazníků s dealerskými skupinami a obraty“.
 4. Přidán nový modul „Navýšení obratu“ pro případné navýšení obratu u jednotlivých zákazníků.
 5. Do funkce výpočtu obratu přidáno období „Běžný rok“ pro výpočet za aktuální rok.
 6. Do modulu „Nastavení systému“ přidána nová pole „Mobil“, „Mail“, „Http“.
 7. Změna názvů v menu programu FAKT. Původní názvy „Výdej zboží“, „Příjem zboží“, „Zboží“ změněny na nové názvy „Výdej“, „Příjem“, „Sklad“.
 8. V modulu „Ceníky zboží“ provedeno rozšíření importu z formátu XLS o numerické číslo zboží automaticky doplněné z leva nulami.
 9. Úprava tiskové sestavy „Ceník zboží“.
 10. Úprava modulu „Export ceníku“. Úprava obsahu a přidání skupin při exportu ceníku do souboru formátu XLS.
 11. Pole „Telefon“, „Fax“, „Mobil“ zvětšeno ze 16 znaků na 18 znaků ve všech modulech.
 12. Úprava menu pro opravu tiskových sestav v menu „Údržba dat“.
 13. Do menu „Oprava sestav“ přidána tisková sestava „Sestava“.
 14. U vydaných dokladů provedena úprava výpočtu celkové částky, která je automaticky zaokrouhlena na celé koruny.
 15. Do nastavení systému přidáno pole s volbou automatického zaokrouhlení.
 16. Do nastavení systému přidáno pole pro nastavení zaokrouhlení u vybraného typu dokladu   "V hotovosti i bankou",   "V hotovosti i bankou vydané",   "V hotovosti",   "V hotovosti vydané".
 17. Po instalaci nové aktualizace programu se automaticky nastaví automatické zaokrouhlení „ANO“ pouze u dokladů "V hotovosti vydané".

FAKT® verze 8.51 ze dne 17.06.2003

 1. Rozšíření jednotlivých modulů programu o další tři dealerské skupiny na D1, D2, D3, D4, D5, D6 a o pevné dealerské skupiny P1, P2, P3, P4, P5, P6.
 2. Nová tisková sestava „Ceník D4“.
 3. Nová tisková sestava „Ceník D5“.
 4. Nová tisková sestava „Ceník D6“.
 5. Úprava sestavy „Skupiny zboží“.
 6. Oprava procedury pro založení položky v modulu „Kniha jízd“.
 7. Přidání nové funkce do modulu „Ceníky zboží“ přes funkční klávesu F6 umožněna změna skladového čísla.
 8. V modulu „Zákazníci“ přidány informace o změnách dealerských skupinách.
 9. V modulu „Nastavení systému“ přidány pole obrat k jednotlivým dealerským skupinám s volbou období pro výpočet obratu.
 10. Do modulu „Noční údržba dat“ a „Údržba, záloha dat a konec“ přidán automatický výpočet obratu pro jednotlivé zákazníky.

FAKT® verze 8.49 ze dne 02.06.2003

 1. Úprava provázanosti modulů „Vydaných dokladů“. Při založení dokladu ze zakázky se vždy propisuje číslo zakázky i při vystavení dodacího listu z faktury.
 2. Úprava hlídaní duplicity v modulu „Výpisy“ při zakládání jednotlivých položek.
 3. Do modulu „Faktury - sklad“, „Faktury - výdaje“, „Ostatní platby“, „Zálohy“ přidána funkce, která po zapsání čísla dokladu a potvrzení klávesou ENTER automaticky propíše toto číslo do pole „Variabilní symbol“.
 4. Modul „Kasa“ upraven pro rozlišení 800x600.
 5. Modul „Faktury-hotově“ upraven pro rozlišení 800x600.
 6. Modul „Faktury-bankou“ upraven pro rozlišení 800x600.
 7. Modul „Zálohy“ upraven pro rozlišení 800x600.
 8. Modul „Zákazníci“ upraven pro rozlišení 800x600.
 9. Modul „Dodavatelé“ upraven pro rozlišení 800x600.
 10. Modul „Ostatní adresy“ upraven pro rozlišení 800x600.
 11. Modul „Faktury-sklad“ upraven pro rozlišení 800x600.
 12. Modul „Faktury-výdaje“ upraven pro rozlišení 800x600.
 13. Modul „Drobné výdaje“ upraven pro rozlišení 800x600.
 14. Modul „Ostatní platby“ upraven pro rozlišení 800x600.
 15. Modul „Zálohy“ upraven pro rozlišení 800x600.
 16. Modul „Projekty“ upraven pro rozlišení 800x600.
 17. Modul „Zakázky“ upraven pro rozlišení 800x600.
 18. Modul „Střediska“ upraven pro rozlišení 800x600.
 19. Modul „Konstantní symboly“ upraven pro rozlišení 800x600.
 20. Modul „Kniha jízd“ upraven pro rozlišení 800x600.
 21. Modul „Banky“ upraven pro rozlišení 800x600.
 22. Modul „Vozidla“ upraven pro rozlišení 800x600.
 23. Modul „Kódy“ upraven pro rozlišení 800x600.
 24. Modul „Peněžní deník“ upraven pro rozlišení 800x600.
 25. Modul „Objednávky“ upraven pro rozlišení 800x600.
 26. Modul „Karty“ upraven pro rozlišení 800x600.
 27. Modul „Pokladny“ upraven pro rozlišení 800x600.
 28. Modul „Účty“ upraven pro rozlišení 800x600.
 29. Modul „Dodací listy“ upraven pro rozlišení 800x600.
 30. Modul „Texty dodacích listů“ upraven pro rozlišení 800x600.
 31. Modul „Výpisy“ upraven pro rozlišení 800x600.
 32. Modul „Druhy činnosti“ upraven pro rozlišení 800x600.
 33. Modul „Zaměstnanci“ upraven pro rozlišení 800x600.
 34. Modul „Mzdy“ upraven pro rozlišení 800x600.
 35. Modul „Osnova“ upraven pro rozlišení 800x600.
 36. Modul „Hlavní kniha“ upraven pro rozlišení 800x600.
 37. Modul „Pokladna“ upraven pro rozlišení 800x600.
 38. Modul „Skupiny majetku“ upraven pro rozlišení 800x600.
 39. Modul „Ceníky“ upraven pro rozlišení 800x600.
 40. Modul „Účtová definice“ upraven pro rozlišení 800x600.
 41. Modul „Majetek“ upraven pro rozlišení 800x600.
 42. Modul „Změny stavu zboží“ upraven pro rozlišení 800x600.
 43. Modul „Firmy“ upraven pro rozlišení 800x600.
 44. Modul „Sklady“ upraven pro rozlišení 800x600.
 45. Modul „Dobropisy“ upraven pro rozlišení 800x600.
 46. Modul „Pohonné hmoty“ upraven pro rozlišení 800x600.
 47. Modul „Hromadné příkazy“ upraven pro rozlišení 800x600.
 48. Modul „Koeficienty“ upraven pro rozlišení 800x600.
 49. Modul „Kursy devizového trhu“ upraven pro rozlišení 800x600.
 50. Modul „Přístupová práva“ upraven pro rozlišení 800x600.
 51. Modul „Nabídky, faxy, texty“ upraven pro rozlišení 800x600.
 52. Modul „Skupiny adres“ upraven pro rozlišení 800x600.
 53. Modul „Sestavy“ upraven pro rozlišení 800x600.
 54. Modul „Skupiny zboží“ upraven pro rozlišení 800x600.
 55. Modul „Měsíční zálohy na daň“ upraven pro rozlišení 800x600.
 56. Modul „Materiály“ upraven pro rozlišení 800x600.
 57. Modul „Náklady na výrobu“ upraven pro rozlišení 800x600.
 58. Modul „Technologické karty“ upraven pro rozlišení 800x600.
 59. Modul „Výroba“ upraven pro rozlišení 800x600.
 60. Modul „Vrácení DPH“ upraven pro rozlišení 800x600.
 61. Úprava tiskové sestavy „Výdajový pokladní doklad“.
 62. Úprava tiskové sestavy „Příjmový pokladní doklad“.

FAKT® verze 8.47 ze dne 06.04.2003

 1. Nová sestava „Inventura vydaných dokladů“ pro kontrolu plateb k zadanému datumu.
 2. Nová sestava „Inventura přijatých dokladů“ pro kontrolu plateb k zadanému datumu.
 3. Úprava sestavy „Stav účtů“ v modulu „Banka“. Do sestavy přidány položky výpisu.
 4. Zdokonalení modulu pro kontrolu a opravu částečných úhrad.
 5. Při spuštění programu kontrola trvalých příkazů v modulu „Ostatní platby“.
 6. V modulu „Výpisy“ rozšíření možnosti na vložení více částečných úhrad do položek jednoho výpisu.
 7. Nová sestava „Sumární seznam dokončených výrobků“ za zadané období.
 8. Úprava importu položek ceníku ze souboru formátu XLS z OFFICE XP.
 9. Úprava vyhledání v jednotlivých modulech přes funkční klávesu F2.
 10. Do modulu „Zboží“ a „Ceníky zboží“ přidáno vyhledávaní podle objednacího čísla.
 11. Modul „Zboží“ upraven pro rozlišení 800 x 600.
 12. Modul „Ceníky zboží“ upraven pro rozlišení 800 x 600.
 13. Modul „Služby“ upraven pro rozlišení 800 x 600.
 14. Do modulu „Dobropisy“ při založení dobropisu doplněn popis storna bez platby do menu.
 15. V modulu „Faktury - bankou“ doplněno zachování původního řazení.
 16. V modulu „Zákazníci“ přidáno nové pole individuální splatnosti pro vydané doklady.
 17. V modulu „Zákazníci“ přidáno nové pole poznámka.

FAKT® verze 8.44 ze dne 03.02.2003

 1. Úprava modulu „Noční údržba“ – informační text průběhu.
 2. Úprava modulů pro vyhledávání.
 3. V modulu „KASA“ přidáno nové pole „Zaokrouhlení“. Po nastavení „Zaokrouhlení dokladů v modulu KASA“ na ANO v nastavení systému, probíhá v modulu „KASA“ zaokrouhlení na celé koruny směrem dolu (např. 20,10 = 20 zaokrouhlení –0,10). V případě, že používáte externí tiskové sestavy účtenky a zároveň budete též využívat zaokrouhlení je třeba do této sestavy změny zakomponovat.
 4. V modulu „Adresy“ přidáno pole Telefon2 a Mobil2.
 5. V menu „Konec“ přidána nová položka „Údržba, záloha dat a konec“. Tato nová funkce provede kompletní údržbu dat (obnovení indexů, obnovení skladu, přepočet skladu, kontrolu datumů, kontrolu částečných úhrad) se zálohou dat do adresáře „C:\FAKTSK.ZAL“ a dále se provede ukončení programu.
 6. Nové měsíční tabulky pro vypočet mezd na rok 2003.
 7. Nezdanitelná část základu daně 3170 Kč měsíčně na poplatníka.
 8. Změna názvů některých účtů účtové osnovy. (příloha účtové osnovy na CD)
 9. V modulu „Hlavní kniha“ přes funkční klávesu F10 přidáno automatické vytvoření konečného účtu rozvažného a počátečního účtu rozvažného.

FAKT® verze 8.43 ze dne 02.12.2002

 1. Úprava modulu „Noční údržba“ – informační text průběhu.
 2. Úprava modulů pro vyhledávání.
 3. V modulu „KASA“ přidáno nové pole „Zaokrouhlení“. Po nastavení „Zaokrouhlení dokladů v modulu KASA“ na ANO v nastavení systému, probíhá v modulu „KASA“zaokrouhlení na celé koruny směrem dolu (např. 20,10 = 20 zaokrouhlení –0,10). V případě, že používáte externí tiskové sestavy účtenky a zároveň budete též využívat zaokrouhlení je třeba do této sestavy změny zakomponovat.
 4. V modulu „Adresy“ přidáno pole Telefon2 a Mobil2.

FAKT® verze 8.41 ze dne 25.09.2002

 1. Nové pole v modulu „Zaměstnanci“ pro zadání kódu zdravotní pojišťovny.
 2. Nové pole v modulu „Nastavení systému“ k zadání adresy provozovny pro tisk „Přijímací knihy“.
 3. Převedení programu Fakt do nového vývojového prostředí Visual FoxPro 7. Zvýšení výkonu, spolehlivosti, zdokonalení ovládání oken prohlížení a grafiky programu.
 4. Nový instalační program pro instalaci programu FAKT.
 5. V modulu uživatelé možnost změny přihlašovacího jména uživatele.
 6. Modul „Noční údržba“ přemístěn do menu „Konec“. Dále tento modul rozšířen o zálohu všech firem do zálohovacího adresáře FAKTSK.ZAL\ZArrrrtt (ZA-záloha, rrrr-rok, tt-týden). Každý týden je prováděna záloha do nového adresáře.
 7. Úprava modulu „Kasa“ – zjednodušení tisku na 1 x Enter.
 8. V modulu „Banka“ zabezpečení vložení kódu 61 a 84 do pole DPH.
 9. Doplnění měny do tiskové sestavy „Nezaplacené vydané faktury a částečné úhrady“.
 10. Úprava tiskové sestavy „Nezaplacené přijaté faktury a částečné úhrady“.
 11. Úprava modulu v menu tisk „Hromadné příkazy“ – zpracování výpisu faktur.
 12. Úprava hlavního menu programu FAKT.
 13. Úprava procedury trvalých příkazů v modulu „Ostatní platby“.
 14. V modulu „Banka“ doplněn kód 29-úroky. Pro správné propsání kódu do modulu „Hlavní kniha“ je nutné v údržbě dat provést obnovení účtové definice.
 15. V modulu „Banka“ doplněn kód 47-nájem. Pro správné propsání kódu do modulu „Hlavní kniha“ je nutné v údržbě dat provést obnovení účtové definice.
 16. V modulu „Ostatní platby“ doplněn kód 50-leasing. Pro správné propsání kódu do modulu „Hlavní kniha“ je nutné v údržbě dat provést obnovení účtové definice.
 17. V modulu „Ostatní platby“ doplněn kód 51-splátky. Pro správné propsání kódu do modulu „Hlavní kniha“ je nutné v údržbě dat provést obnovení účtové definice.

FAKT® verze 8.35 ze dne 09.04.2002

 1. Nová tisková sestava v modulu „Mzdy“ – zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
 2. Úprava funkce trvalých příkazů v modulu „Ostatní platby“.
 3. Nové pole v modulu „Mzdy“ pro zadání snížení základu zdravotního pojištění pro důchodce. Vyměřovacím základem pro výpočet pojistného na zdravotní pojištění u osob, za které je plátcem pojistného stát, je částka přesahující 3.250,-Kč.
 4. Účtování zákonného pojištění v modulu „Mzdy“ (příkaz k úhradě, hlavní kniha, peněžní deník, mzdový doklad).

FAKT® verze 8.34 ze dne 28.01.2002

 1. Změna umístění implicitní cesty k nabídkám, faxům, textům do adresáře „FAKTSK\DATA\DATA.xxx\PROJEKTY“ odděleně pro jednotlivé firmy.
 2. Změna umístění obrázků (fax.bmp, nab.bmp) pro faxy a nabídky odděleně pro jednotlivé firmy do adresáře „FAKTSK\DATA\DATA.xxx“.
 3. Úprava sestavy „Mzdový list“.
 4. Úprava sestavy „Výplatní lístek“.
 5. Drobné úpravy modulu „Mzdy“.
 6. Nové měsíční tabulky pro vypočet mezd na rok 2002.
 7. Nezdanitelná část základu daně 3.170,-Kč měsíčně na poplatníka.
 8. Změna názvů některých účtů účtové osnovy. (příloha účtové osnovy).
 9. Úprava sestavy „Rozvaha“. (příloha).
 10. Úprava sestavy „Výkaz zisků a ztrát“. (příloha).


Informace o verzích programu FAKT® pro Windows NT/95/98/2000/ME
 

FAKT® verze 8.33 ze dne 08.10.2001

 1. V modulu „Hromadné příkazy“ v menu Tisk/Příjem zboží přes funkční klávesu F6 možnost exportu tuzemských platebních příkazů do souboru TXT ve formátu pro CITIBANK a.s..
 2. Úprava sestav „DPH – vstup“ a „DPH - výstup“.
 3. Úprava modulu „Výpisy“. Přidáno nové pole „den pohybu“ pro vkládání měsíčních výpisů.
 4. V modulu vydaných faktur pole „Úhrada“ rozšířeno o úhradu „Platební kartou“.
 5. V menu „Nastavení / Údržba dat“ nový modul „Noční údržba dat“ pro automatické spuštění údržby a zálohování dat pro dosažní maximálního výkonu a spolehlivosti programu.
 6. Úprava modulu „Mzdy“.
 7. V přijatých dokladech automatický přepočet devizové ceny po zadání kódu měny.
 8. V jednoduchém účetnictví byl do vydaných dokladů přidán kód „64 – Ostatní příjmy neovlivňující základ daně“.
 9. Rozšíření modulu „Dodavatelé“ a „Ostatní adresy“ o evidenci dalších kontaktů u jednotlivých adres.
 10. V modulu „Nabídky, faxy, texty“ při založení cenové nabídky v Excelu automatické vložení obrázku „nab.bmp“ (možnost vložení firemního loga, adresy …. ).
 11. Úprava tiskové procedury. Možnost zadání počtu kopií i čísla tištěných stran.
 12. UPOZORNĚNÍ !!!  Po instalaci zkontrolujte v „Nastavení systému“ spínač „Ostatní“ cestu pro uložení projektů, nabídek, faxů. Provedena úprava načítání písmena disků, která je prováděná automaticky.

FAKT® verze 8.32 ze dne 30.08.2001

 1. V modulu „mzdy“ změna zadání v poli úprava daně ze mzdy. Pole umožňuje zadání snížení daně až o –X.
 2. V modulu „mzdy“ přes funkční klávesu F10 provedení uzamknutí mezd.
 3. Úprava sestavy „Mzdový list“.
 4. Úprava sestavy „Adresy na štítky“.
 5. Úprava sestavy „Adresy na obálky“.
 6. Úprava sestavy „Inventární štítky“.
 7. Úprava sestavy „Inventární karta“.
 8. Nová sestava „Dodací listy“ – informační sestava vystavení faktur z dodacích listů.
 9. Nová sestava „Faktury“ – informační sestava vystavení dodacích listů z faktur.
 10. Nová sestava „Zakázky“ – informační sestava vystavení dodacích listů, faktur, záloh ze zakázek.
 11. Úprava sestavy „Dobropis“ – forma úhrady na sestavě doplněna o storno bez platby.
 12. Úprava sestavy „Výrobní karta“.
 13. Úprava sestavy „Rozvaha“.
 14. Nová sestava „Výdej - služby“ – informační sestava poměru skladových pohybů a služeb na jednotlivých vydaných dokladech.
 15. Při tisku sestav „Syntetická evidence“,  „Analytická evidence“ a „Hlavní kniha“ odstranění tisku položek s nulovými hodnotami.
 16. Při založení adresy (zákazníci, dodavatelé, ostatní adresy) při zadání hodnoty do pole „IČO“ provedeno vyhledání adresy.
 17. Úprava tiskových sestav „Syntetická evidence“,  „Analytická evidence“, „Rozvaha“, „Výsledovka“. Sloupec „Počátek“ přejmenován na „Počátek k 1.1.“ a provedeno sjednocení uváděných hodnot s tiskovou sestavou „Rozvaha“, „Výsledovka“.
 18. V modulech „Vydané faktury“, „Zakázky“, „Nabídky“ při zadání položek dokladu přidáno nové pole „Sleva“.
 19. Úprava sestavy „Inventární soupis“. Tisk položek do zadaného dne pořízení.
 20. V modulu „mzdy“ v poli dovolená, svátky provedena změna evidence z hodin na dny. Při instalaci programu bude automaticky v poli dovolená a svátky proveden převod z hodin na dny (8,5 hodin = 1 den, počet hodin za 1 den je možné při převodu dat upravit).
 21. Nová sestava „Účtenky“ formátu A6. V nastavení systému je možné zvolit formát tiskové sestavy účtenky A4 nebo A6.
 22. Úprava tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“. Rozšíření doplnění hodnot na řádky 420 (Vývoz služeb), 534 (se sníženou sazbou daně) a 535 (se základní sazbou daně).
 23. Nový modul „Vrácení DPH“ pro evidenci vrácené daně cizincům.
 24. Do modulů v menu „Příjem zboží“ na obrazovce (při prohlížení dokladu – F3, při opravě dokladu – F4, při založení dokladu – F7) přidáno pole „Číslo účtu dodavatele“.
 25. V menu „Údržba dat“ přidána blokace přístupu uživatelům do programu.

FAKT® verze 8.31 ze dne 15.06.2001

 1. V modulu „mzdy“ změna zadání v poli úprava daně ze mzdy. Pole umožňuje zadání snížení daně až o –X.
 2. V modulu „mzdy“ přes funkční klávesu F10 provedení uzamknutí mezd.
 3. Úprava sestavy „Mzdový list“.
 4. Úprava sestavy „Adresy na štítky“.
 5. Úprava sestavy „Adresy na obálky“.
 6. Úprava sestavy „Inventární štítky“.
 7. Úprava sestavy „Inventární karta“.
 8. Nová sestava „Dodací listy“ – informační sestava vystavení faktur z dodacích listů.
 9. Nová sestava „Faktury“ – informační sestava vystavení dodacích listů z faktur.
 10. Nová sestava „Zakázky“ – informační sestava vystavení dodacích listů, faktur, záloh ze zakázek.
 11. Úprava sestavy „Dobropis“ – forma úhrady na sestavě doplněna o storno bez platby.
 12. Úprava sestavy „Výrobní karta“.
 13. Úprava sestavy „Rozvaha“.
 14. Nová sestava „Výdej - služby“ – informační sestava poměru skladových pohybů a služeb na jednotlivých vydaných dokladech.
 15. Při tisku sestav „Syntetická evidence“,  „Analytická evidence“ a „Hlavní kniha“ odstranění tisku položek s nulovými hodnotami.
 16. Při založení adresy (zákazníci, dodavatelé, ostatní adresy) při zadání hodnoty do pole „IČO“ provedeno vyhledání adresy.
 17. Úprava tiskových sestav „Syntetická evidence“,  „Analytická evidence“, „Rozvaha“, „Výsledovka“. Sloupec „Počátek“ přejmenován na „Počátek k 1.1.“ a provedeno sjednocení uváděných hodnot s tiskovou sestavou „Rozvaha“, „Výsledovka“.
 18. V modulech „Vydané faktury“, „Zakázky“, „Nabídky“ při zadání položek dokladu přidáno nové pole „Sleva“.
 19. Úprava sestavy „Inventární soupis“. Tisk položek do zadaného dne pořízení.
 20. V modulu „mzdy“ v poli dovolená, svátky provedena změna evidence z hodin na dny. Při instalaci programu bude automaticky v poli dovolená a svátky proveden převod z hodin na dny (8,5 hodin = 1 den, počet hodin za 1 den je možné při převodu dat upravit).
 21. Nová sestava „Účtenky“ formátu A6. V nastavení systému je možné zvolit formát tiskové sestavy účtenky A4 nebo A6.
 22. Úprava tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“. Rozšíření doplnění hodnot na řádky 420 (Vývoz služeb), 534 (se sníženou sazbou daně) a 535 (se základní sazbou daně).
 23. Nový modul „Vrácení DPH“ pro evidenci vrácené daně cizincům.
 24. Do modulů v menu „Příjem zboží“ na obrazovce (při prohlížení dokladu – F3, při opravě dokladu – F4, při založení dokladu – F7) přidáno pole „Číslo účtu dodavatele“.
 25. V menu „Údržba dat“ přidána blokace přístupu uživatelům do programu.

FAKT® verze 8.30 ze dne 05.06.2001

 1. V modulu „mzdy“ změna zadání v poli úprava daně ze mzdy. Pole umožňuje zadání snížení daně až o –X.
 2. V modulu „mzdy“ přes funkční klávesu F10 provedení uzamknutí mezd.
 3. Úprava sestavy „Mzdový list“.
 4. Úprava sestavy „Adresy na štítky“.
 5. Úprava sestavy „Adresy na obálky“.
 6. Úprava sestavy „Inventární štítky“.
 7. Úprava sestavy „Inventární karta“.
 8. Nová sestava „Dodací listy“ – informační sestava vystavení faktur z dodacích listů.
 9. Nová sestava „Faktury“ – informační sestava vystavení dodacích listů z faktur.
 10. Nová sestava „Zakázky“ – informační sestava vystavení dodacích listů, faktur, záloh ze zakázek.
 11. Úprava sestavy „Dobropis“ – forma úhrady na sestavě doplněna o storno bez platby.
 12. Úprava sestavy „Výrobní karta“.
 13. Úprava sestavy „Rozvaha“.
 14. Nová sestava „Výdej - služby“ – informační sestava poměru skladových pohybů a služeb na jednotlivých vydaných dokladech.
 15. Při tisku sestav „Syntetická evidence“,  „Analytická evidence“ a „Hlavní kniha“ odstranění tisku položek s nulovými hodnotami.
 16. Při založení adresy (zákazníci, dodavatelé, ostatní adresy) při zadání hodnoty do pole „IČO“ provedeno vyhledání adresy.
 17. Úprava tiskových sestav „Syntetická evidence“,  „Analytická evidence“, „Rozvaha“, „Výsledovka“. Sloupec „Počátek“ přejmenován na „Počátek k 1.1.“ a provedeno sjednocení uváděných hodnot s tiskovou sestavou „Rozvaha“, „Výsledovka“.
 18. V modulech „Vydané faktury“, „Zakázky“, „Nabídky“ při zadání položek dokladu přidáno nové pole „Sleva“.
 19. Úprava sestavy „Inventární soupis“. Tisk položek do zadaného dne pořízení.
 20. V modulu „mzdy“ v poli dovolená, svátky provedena změna evidence z hodin na dny. Při instalaci programu bude automaticky v poli dovolená a svátky proveden převod z hodin na dny (8,5 hodin = 1 den, počet hodin za 1 den je možné při převodu dat upravit).
 21. Nová sestava „Účtenky“ formátu A6. V nastavení systému je možné zvolit formát tiskové sestavy účtenky A4 nebo A6.
 22. Úprava tiskové sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“. Rozšíření doplnění hodnot na řádky 420 (Vývoz služeb), 534 (se sníženou sazbou daně) a 535 (se základní sazbou daně).
 23. Nový modul „Vrácení DPH“ pro evidenci vrácené daně cizincům.
 24. Do modulů v menu „Příjem zboží“ na obrazovce (při prohlížení dokladu – F3, při opravě dokladu – F4, při založení dokladu – F7) přidáno pole „Číslo účtu dodavatele“.

FAKT® verze 8.29 ze dne 24.04.2001

 1. V modulu „nastavení systému / tisk“ znovu upozorňujeme na pole s názvem „Text uvedený na konci sestav (faktura, účtenka, objednávka)“. Zde můžete uvést např. „Firma XXX zapsána v Obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, Oddíl C, vložka 00000“ , „Za pozdní úhradu účtujeme 0.05% z fakturované částky za každý den z prodlení“.
 2. Nové měsíční tabulky pro vypočet mezd na rok 2001.
 3. Nezdanitelná část základu daně 3170 Kč měsíčně na poplatníka.
 4. Změna názvů některých účtů účtové osnovy. (příloha účtové osnovy)
 5. V menu „tisk / statistika“ provedena blokace sestav na základě nastavených přístupových práv.
 6. Úprava sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“.

FAKT® verze 8.27 ze dne 28.01.2001

 1. V modulu „nastavení systému / tisk“ znovu upozorňujeme na pole s názvem „Text uvedený na konci sestav (faktura, účtenka, objednávka)“. Zde můžete uvést např. „Firma XXX zapsána v Obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, Oddíl C, vložka 00000“ , „Za pozdní úhradu účtujeme 0.05% z fakturované částky za každý den z prodlení“.
 2. Nové měsíční tabulky pro vypočet mezd na rok 2001.
 3. Nezdanitelná část základu daně 3170 Kč měsíčně na poplatníka.
 4. Změna názvů některých účtů účtové osnovy. (příloha účtové osnovy)
 5. V menu „tisk / statistika“ provedena blokace sestav na základě nastavených přístupových práv.
 6. Úprava sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“.

FAKT® verze 8.25 ze dne 06.01.2001

 1. Rozšíření modulu „Dobropisy“ o devizovou měnu.
 2. Oprava zobrazení pokladních dokladů v hlavní knize.

FAKT® verze 8.24 ze dne 15.12.2000

 1. V modulu „Mzdy“ změna evidence mezd z roku pořadového čísla na  měsíc a rok výplaty mzdy.
 2. Úprava tiskové sestavy „Kontrola zaúčtování“ v hlavní knize. Tisknou se pouze nezaúčtované doklady a rozdíly.
 3. Úprava základní obrazovky programu Fakt.
 4. Úprava sestavy pokladní knihy.
 5. V modulu „Zákaznici“ v prohlížení zákazníka zobrazení telefonu nebo mobilního telefonu u dalších pracovníků firmy.
 6. Úprava tiskové procedury. Detekce tiskárny z prostředí WINDOWS ihned (odezva).
 7. Program převeden do nového vývojového prostředí Visual FoxPro 6.0. Proto upozorňujeme zákazníky, kteří používají síťové verze programu Fakt, že musí instalaci provést na všech počítačových stanicích.
 8. Úprava sestavy „Přehled o vyměřovacích  základech a pojistném malé organizace“.
 9. Úprava modulů programu pro OFFICE 2000.
 10. V modulu „Nastavení systému“  / spínač „Ostatní“ nové pole pro automatické zakládání adresářů „VYPOCTY“ a „VYKRESY“ v modulu „Projekty“, „Nabídky“, „Materiály“.
 11. Úprava programu  a zároveň rozšířen o spodní informační lištu.
 12. V modulu „Pokladna“ mají jednotlivé pokladny číselné řady, které je možné v nastavení rozdělit zvlášť na příjmové a výdejové pokladní doklady. Tuto verzi programu instalujte, až po uzavření letošního roku, aby nedošlo k narušení vaší číselné řady pokladny !
 13. Úprava sestavy „Mzdový list“
 14. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který zní:

  (1)  Každý  podnikatel  je  povinen  na  všech  objednávkách, obchodních  dopisech a  fakturách uvádět  údaj o  své firmě, jménu nebo  názvu, sídle  nebo místu  podnikání a  identifikačním čísle; osoby zapsané  v obchodním rejstříku  nebo jiné evidenci  též údaj o tomto  zápisu, včetně  spisové  značky.  Údaj o  výši základního kapitálu  lze v  těchto listinách  uvádět, jen  jestliže byl zcela splacen.

  Pro osoby, na které se vztahuje povinnost  uvádět na vydaných fakturách údaj o zapsání v obchodním rejstříku, je nutné v menu „Nastavení/nastavení systému/tisk“ doplnit tyto údaje.

FAKT® verze 8.23 ze dne 11.12.2000

 1. V modulu „Mzdy“ změna evidence mezd z roku pořadového čísla na  měsíc a rok výplaty mzdy.
 2. Úprava tiskové sestavy „Kontrola zaúčtování“ v hlavní knize. Tisknou se pouze nezaúčtované doklady a rozdíly.
 3. Úprava základní obrazovky programu Fakt.
 4. Úprava sestavy pokladní knihy.
 5. V modulu „Zákaznici“ v prohlížení zákazníka zobrazení telefonu nebo mobilního telefonu u dalších pracovníků firmy.
 6. Úprava tiskové procedury. Detekce tiskárny z prostředí WINDOWS ihned (odezva).
 7. Program převeden do nového vývojového prostředí Visual FoxPro 6.0. Proto upozorňujeme zákazníky, kteří používají síťové verze programu Fakt, že musí instalaci provést na všech počítačových stanicích.
 8. Úprava sestavy „Přehled o vyměřovacích  základech a pojistném malé organizace“.
 9. Úprava modulů programu pro OFFICE 2000.
 10. V modulu „Nastavení systému“  / spínač „Ostatní“ nové pole pro automatické zakládání adresářů „VYPOCTY“ a „VYKRESY“ v modulu „Projekty“, „Nabídky“, „Materiály“.
 11. Úprava programu  a zároveň rozšířen o spodní informační lištu.
 12. V modulu „Pokladna“ mají jednotlivé pokladny číselné řady, které je možné v nastavení rozdělit zvlášť na příjmové a výdejové pokladní doklady. Tuto verzi programu instalujte, až po uzavření letošního roku, aby nedošlo k narušení vaší číselné řady pokladny !
 13. Úprava sestavy „Mzdový list“.

FAKT® verze 8.22 ze dne 03.12.2000

 1. V modulu „Mzdy“ změna evidence mezd z roku pořadového čísla na  měsíc a rok výplaty mzdy.
 2. Úprava tiskové sestavy „Kontrola zaúčtování“ v hlavní knize. Tisknou se pouze nezaúčtované doklady a rozdíly.
 3. Úprava základní obrazovky programu Fakt.
 4. Úprava sestavy pokladní knihy.
 5. V modulu „Zákaznici“ v prohlížení zákazníka zobrazení telefonu nebo mobilního telefonu u dalších pracovníků firmy.
 6. Úprava tiskové procedury. Detekce tiskárny z prostředí WINDOWS ihned (odezva).
 7. Program převeden do nového vývojového prostředí Visual FoxPro 6.0. Proto upozorňujeme zákazníky, kteří používají síťové verze programu Fakt, že musí instalaci provést na všech počítačových stanicích.
 8. Úprava sestavy „Přehled o vyměřovacích  základech a pojistném malé organizace“.
 9. Úprava modulů programu pro OFFICE 2000.
 10. V modulu „Nastavení systému“  / spínač „Ostatní“ nové pole pro automatické zakládání adresářů „VYPOCTY“ a „VYKRESY“ v modulu „Projekty“, „Nabídky“, „Materiály“.
 11. Úprava programu  a zároveň rozšířen o spodní informační lištu.
 12. V modulu „Pokladna“ mají jednotlivé pokladny číselné řady, které je možné v nastavení rozdělit zvlášť na příjmové a výdejové pokladní doklady. Tuto verzi programu instalujte, až po uzavření letošního roku, aby nedošlo k narušení vaší číselné řady pokladny !

FAKT® verze 8.21 ze dne 26.11.2000

 1. V modulu „Mzdy“ změna evidence mezd z roku pořadového čísla na  měsíc a rok výplaty mzdy.
 2. Úprava tiskové sestavy „Kontrola zaúčtování“ v hlavní knize. Tisknou se pouze nezaúčtované doklady a rozdíly.
 3. Úprava základní obrazovky programu Fakt.
 4. Úprava sestavy pokladní knihy.
 5. V modulu „Zákaznici“ v prohlížení zákazníka zobrazení telefonu nebo mobilního telefonu u dalších pracovníků firmy.
 6. Úprava tiskové procedury. Detekce tiskárny z prostředí WINDOWS ihned (odezva).
 7. Program převeden do nového vývojového prostředí Visual FoxPro 6.0. Proto upozorňujeme zákazníky, kteří používají síťové verze programu Fakt, že musí instalaci provést na všech počítačových stanicích.
 8. Úprava sestavy „Přehled o vyměřovacích  základech a pojistném malé organizace“.
 9. Úprava modulů programu pro OFFICE 2000.
 10. V modulu „Nastavení systému“  / spínač „Ostatní“ nové pole pro automatické zakládání adresářů „VYPOCTY“ a „VYKRESY“ v modulu „Projekty“, „Nabídky“, „Materiály“.

FAKT® verze 8.20 ze dne 07.11.2000

 1. V modulu „Mzdy“ změna evidence mezd z roku pořadového čísla na  měsíc a rok výplaty mzdy.
 2. Úprava tiskové sestavy „Kontrola zaúčtování“ v hlavní knize. Tisknou se pouze nezaúčtované doklady a rozdíly.
 3. Úprava základní obrazovky programu Fakt.
 4. Úprava sestavy pokladní knihy.
 5. V modulu „Zákaznici“ v prohlížení zákazníka zobrazení telefonu nebo mobilního telefonu u dalších pracovníků firmy.
 6. Úprava tiskové procedury. Detekce tiskárny z prostředí WINDOWS ihned (odezva).
 7. Program převeden do nového vývojového prostředí Visual FoxPro 6.0. Proto upozorňujeme zákazníky, kteří používají síťové verze programu Fakt, že musí instalaci provést na všech počítačových stanicích.


Informace o verzích programu FAKT® pro Windows NT/95/98/2000
 

FAKT® verze 8.16 ze dne 11.09.2000

 1. Úprava propojení programu FAKT s OFFICE 2000 (WORD, EXCEL). Pro správnou funkci je třeba v nastavení systému nastavit pole MS OFFICE 2000 „ANO“ nebo „NE“.
 2. Provedena úprava kódů peněžního deníku. Kód 1 a 2 při zadání příjmu či výdeje beze změny, pouze změna textu položek: 1. příjem – průběžná položka výdej, 2. Výdej – průběžná položka příjem. Změna pouze v automatickém zápisu do peněžního deníku, kde byla provedena změna mezi kódy 1 (průběžná položka výdej) a 2 (průběžná položka příjem).
 3. Úprava procenta rabatu ze 100 % až na 999 % a to ve všech modulech.
 4. Rozšíření programu o nové pole „čas vystavení dokladů“ pro přesnou evidenci skladových pohybů. Čas se vyplní automaticky při založení dokladu. V nastavení systému můžete povolit či zakázat použití tohoto pole.
 5. Nová sestava v podvojném účetnictví v menu „Statistika/Hlavní kniha/Hlavní kniha“.
 6. Úprava sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“. Rozšíření nastavení systému o nové pole „Přiznání sestavil“.
 7. V tisku, modul mzdy provedena úprava sestavy (sčítání položek) „Hromadného příkazu“.
 8. V modulu vydaných faktur a modulu kasa v položkách dokladu rozšířen výpočet slevy při zadání záporného procenta (pole množství) o výpočet rabatu.
 9. Při tisku hromadných příkazu z menu tisk vložená nová funkce přes funkční klávesu F10 – označení (*) již vytištěného dokladu.
 10. V modulu adres zákazníků a dodavatelů provedena blokace adres (funkční klávesu F8) použitých v jednotlivých dokladech (adresy použité v dokladech jednotlivých modulů nejdou vymazat).
 11. Úprava modulu pro zálohování a obnovení dat. Z důvodů změny výstupního kódu archivních souborů na CAB, doporučujeme schovat jednu předešlou verzi programu FAKT pro případnou potřebu rozbalit v programu starší verzi zálohovaných dat. Také pole pro kontrolu paměti v nastavení systému bylo zrušeno.
 12. Úprava sestavy ceníku zboží. Modul ceníky rozšířen o název ceníku a adresu. Tyto pole se automaticky propisují do hlavičky tiskové sestavy.
 13. Modul ceník rozšířen o import položek ze souboru *.XLS (Excel).
 14. V modulu mezd při tisku sestavy „Hromadný příkaz“ dosazeno na místo variabilního symbolu rodné číslo zaměstnance.
 15. Modul drobných výdajů v jednoduchém účetnictví rozšířen o další kódy peněžního denníku.
 16. V modulu adresy zákazníků možnost přes funkční klávesu F6 vyhledání jména v seznamu jmen jednotlivých firem. Přes Enter skok na vybraného zákazníka (firmu).
 17. Moduly adres (zákazníci, dodavatelé, ostatní) rozšířeny v prohlížení o pole „jméno“.
 18. Modul vydaných faktur rozšířen o pole „původní cena“ (prodejní cena zboží KU).
 19. Nová funkce v nastavení systému „Obnovení souborů mimo hlavní knihy“. Při volbě „ANO“ je provedeno obnovení souborů mimo modulů hlavní knihy, účtové osnovy, účetní definice. Při volbě „NE“ jsou obnoveny všechny soubory.

FAKT® verze 8.15 ze dne 21.08.2000

 1. Úprava propojení programu FAKT s OFFICE 2000 (WORD, EXCEL). Pro správnou funkci je třeba v nastavení systému nastavit pole MS OFFICE 2000 „ANO“ nebo „NE“.
 2. Provedena úprava kódů peněžního deníku. Kód 1 a 2 při zadání příjmu či výdeje beze změny, pouze změna textu položek: 1. příjem – průběžná položka výdej, 2. Výdej – průběžná položka příjem. Změna pouze v automatickém zápisu do peněžního deníku, kde byla provedena změna mezi kódy 1 (průběžná položka výdej) a 2 (průběžná položka příjem).
 3. Úprava procenta rabatu ze 100 % až na 999 % a to ve všech modulech.
 4. Rozšíření programu o nové pole „čas vystavení dokladů“ pro přesnou evidenci skladových pohybů. Čas se vyplní automaticky při založení dokladu. V nastavení systému můžete povolit či zakázat použití tohoto pole.
 5. Nová sestava v podvojném účetnictví v menu „Statistika/Hlavní kniha/Hlavní kniha“.
 6. Úprava sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“. Rozšíření nastavení systému o nové pole „Přiznání sestavil“.
 7. V tisku, modul mzdy provedena úprava sestavy (sčítání položek) „Hromadného příkazu“.
 8. V modulu vydaných faktur a modulu kasa v položkách dokladu rozšířen výpočet slevy při zadání záporného procenta (pole množství) o výpočet rabatu.
 9. Při tisku hromadných příkazu z menu tisk vložená nová funkce přes funkční klávesu F10 – označení (*) již vytištěného dokladu.
 10. V modulu adres zákazníků a dodavatelů provedena blokace adres (funkční klávesu F8) použitých v jednotlivých dokladech (adresy použité v dokladech jednotlivých modulů nejdou vymazat).
 11. Úprava modulu pro zálohování a obnovení dat. Z důvodů změny výstupního kódu archivních souborů na CAB, doporučujeme schovat jednu předešlou verzi programu FAKT pro případnou potřebu rozbalit v programu starší verzi zálohovaných dat. Také pole pro kontrolu paměti v nastavení systému bylo zrušeno.
 12. Úprava sestavy ceníku zboží. Modul ceníky rozšířen o název ceníku a adresu. Tyto pole se automaticky propisují do hlavičky tiskové sestavy.
 13. Modul ceník rozšířen o import položek ze souboru *.XLS (Excel).

FAKT® verze 8.14 ze dne 10.07.2000

 1. Úprava propojení programu FAKT s OFFICE 2000 (WORD, EXCEL). Pro správnou funkci je třeba v nastavení systému nastavit pole MS OFFICE 2000 „ANO“ nebo „NE“.
 2. Provedena úprava kódů peněžního deníku. Kód 1 a 2 při zadání příjmu či výdeje beze změny, pouze změna textu položek: 1. příjem – průběžná položka výdej, 2. Výdej – průběžná položka příjem. Změna pouze v automatickém zápisu do peněžního deníku, kde byla provedena změna mezi kódy 1 (průběžná položka výdej) a 2 (průběžná položka příjem).
 3. Úprava procenta rabatu ze 100 % až na 999 % a to ve všech modulech.
 4. Rozšíření programu o nové pole „čas vystavení dokladů“ pro přesnou evidenci skladových pohybů. Čas se vyplní automaticky při založení dokladu. V nastavení systému můžete povolit či zakázat použití tohoto pole.
 5. Nová sestava v podvojném účetnictví v menu „Statistika/Hlavní kniha/Hlavní kniha“.
 6. Úprava sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“. Rozšíření nastavení systému o nové pole „Přiznání sestavil“.

FAKT® verze 8.12 ze dne 29.06.2000

 1. Úprava propojení programu FAKT s OFFICE 2000 (WORD, EXCEL). Pro správnou funkci je třeba v nastavení systému nastavit pole MS OFFICE 2000 „ANO“ nebo „NE“.
 2. Provedena úprava kódů peněžního deníku. Kód 1 a 2 při zadání příjmu či výdeje beze změny, pouze změna textu položek: 1. příjem – průběžná položka výdej, 2. Výdej – průběžná položka příjem. Změna pouze v automatickém zápisu do peněžního deníku, kde byla provedena změna mezi kódy 1 (průběžná položka výdej) a 2 (průběžná položka příjem).
 3. Úprava procenta rabatu ze 100 % až na 999 % a to ve všech modulech.
 4. Rozšíření programu o nové pole „čas vystavení dokladů“ pro přesnou evidenci skladových pohybů. Čas se vyplní automaticky při založení dokladu. V nastavení systému můžete povolit či zakázat použití tohoto pole.
 5. Nová sestava v podvojném účetnictví v menu „Statistika/Hlavní kniha/Hlavní kniha“.
 6. Úprava sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“. Rozšíření nastavení systému o nové pole „Přiznání sestavil“.

FAKT® verze 8.11 ze dne 16.06.2000

 1. Úprava propojení programu FAKT s OFFICE 2000 (WORD, EXCEL). Pro správnou funkci je třeba v nastavení systému nastavit pole MS OFFICE 2000 „ANO“ nebo „NE“.
 2. Provedena úprava kódů peněžního deníku. Kód 1 a 2 při zadání příjmu či výdeje beze změny, pouze změna textu položek: 1. příjem – průběžná položka výdej, 2. Výdej – průběžná položka příjem. Změna pouze v automatickém zápisu do peněžního deníku, kde byla provedena změna mezi kódy 1 (průběžná položka výdej) a 2 (průběžná položka příjem).
 3. Úprava procenta rabatu ze 100 % až na 999 % a to ve všech modulech.
 4. Rozšíření programu o nové pole „čas vystavení dokladů“ pro přesnou evidenci skladových pohybů. Čas se vyplní automaticky při založení dokladu. V nastavení systému můžete povolit či zakázat použití tohoto pole.
 5. Nová sestava v podvojném účetnictví v menu „Statistika/Hlavní kniha/Hlavní kniha“.

FAKT® verze 8.10 ze dne 02.06.2000

 1. Úprava propojení programu FAKT s OFFICE 2000 (WORD, EXCEL). Pro správnou funkci je třeba v nastavení systému nastavit pole MS OFFICE 2000 „ANO“ nebo „NE“.
 2. Provedena úprava kódů peněžního deníku. Kód 1 a 2 při zadání příjmu či výdeje beze změny, pouze změna textu položek: 1. příjem – průběžná položka výdej, 2. Výdej – průběžná položka příjem. Změna pouze v automatickém zápisu do peněžního deníku, kde byla provedena změna mezi kódy 1 (průběžná položka výdej) a 2 (průběžná položka příjem).
 3. Úprava procenta rabatu ze 100 % až na 999 % a to ve všech modulech.

FAKT® verze 8.09 ze dne 04.05.2000

 1. Úprava bankovních výpisů pro devizovou měnu..
 2. Rozšíření pokladny o devizovou měnu.
 3. Přidání sestavy „Projekt“ k externím formulářům s možností editace.
 4. Úprava sestavy „Mzdového dokladu“ o zúčtování mezd pro zaměstnance (v podvojném účetnictví účet číslo 521 – 331). V nastavení/údržba dat/osnova je nutno aktualizovat účtovou definici.
 5. Celková grafická úprava polí v programu.
 6. Přidání sestavy „Objednávka“ k externím formulářům s možností editace.
 7. Nová sestava v menu Tisk / Peněžní deník „Salda“ pro jednoduché účetnictví.
 8. Úprava sestavy v menu Nastavení „Nastavení systému“.
 9. Nová sestava v menu Tisk / Výdej/příjem „Výroba – skladové ceny“.
 10. Úprava sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ na základě nového zákona o dobropisech s platností od 1.5.2000.
 11. Úprava sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ – rozšíření výpočtu přijatých zdanitelných plnění z dovozu. U přijatých dokladů z dovozu je nutné v hlavičce dokladu u pole „měna“ vyznačit v dalším následujícím poli „dovoz“.
 12. Nové moduly „Náklady na výrobu“, „Technologické karty“, „Výroba“. V těchto modulech si vytváříte podklady pro výrobu, sledujete pohyb materiálu a náklady dokončené výroby. Nejdříve si nadefinujete veškeré náklady na výrobu v modulu „Náklady na výrobu“, které použijete při založení technologické karty v modulu „Technologické karty“.  Nakonec na základě technologické karty vyhotovíte výrobní kartu v modulu „Výroba“. 

  Náklady na výrobu

  Do tohoto modulu zapíšete veškeré náklady, které vás stojí výroba (mzdy, zaměstnanci, energie….).  Ve výrobě však nemusíte vždy využít všechny náklady, které jsou zde zapsány. Úpravu částky a typu nákladů provedete přes funkční klávesu F4. Také lze doplnit další náklady, které v modulu nejsou přes funkční klávesu  F7.

  Typy nákladů    

  KÓD TYP Náklady
  01 Přímé mzdové náklady Měsíční (za 187 hodin)
  05 Výrobní režie Měsíční (za 187 hodin)
  09 Ostatní přímé náklady Konstantní

  Technologické karty

  V tomto modulu si vytvoříte technologickou kartu výrobku, zapíšete si náklady na výrobu, materiál a dobu výroby. Údaje na technologické kartě zakládáte na základě technologického postupu s časovým znormováním jednotlivých pracovních úseků. Na kolonce výrobek nejdříve zadáte číslo skladu, pak stisknete Enter a dostanete se do skladu, kde vyberete výrobek, který má být vyroben a stisknete Enter. Spínač Text umožňuje zapsat technologický postup např.: vybalení 10 min., montáž 20 min., zabalení 10 min. Z tohoto zadání vypočítáte dobu výroby. Spínač Režie otevírá zadání výrobních nákladů potřebných na vyrobení výrobku (mzdy, zaměstnanci, energie…).
  V kolonce číslo stisknete Enter a přes funkční klávesu F5 vyberete náklady na výrobu, nebo stačí zapsat číslo položky výrobních nákladů. Spínač Materiál otevírá zadání materiálů (dílů), které potřebujete na výrobu výrobku.

  Výroba

  V tomto modulu se provádí vyskladnění materiálu, naskladnění výrobků s evidencí dokončené výroby. Zjistíte zde také celkové náklady na výrobu, cenu výrobků a dobu výroby. Výrobní karta se zakládá na základě technologické karty. Spínač Materiál otevírá zadání materiálu se současným vyskladněním materiálu ze skladu. Spínač Výrobky otevírá  naskladnění výrobků na sklad po dokončení výroby.

  Tiskové sestavy

  Výrobní náklady, technologické karty, výrobní karta, stav výrobního skladu, náklady dokončené výroby, celkové náklady dokončené výroby.

FAKT® verze 8.08 ze dne 30.04.2000

 1. Úprava bankovních výpisů pro devizovou měnu..
 2. Rozšíření pokladny o devizovou měnu.
 3. Přidání sestavy „Projekt“ k externím formulářům s možností editace.
 4. Úprava sestavy „Mzdového dokladu“ o zúčtování mezd pro zaměstnance (v podvojném účetnictví účet číslo 521 – 331). V nastavení/údržba dat/osnova je nutno aktualizovat účtovou definici.
 5. Celková grafická úprava polí v programu.
 6. Přidání sestavy „Objednávka“ k externím formulářům s možností editace.
 7. Nová sestava v menu Tisk / Peněžní deník „Salda“ pro jednoduché účetnictví.
 8. Úprava sestavy v menu Nastavení „Nastavení systému“.
 9. Nová sestava v menu Tisk / Výdej/příjem „Výroba – skladové ceny“.
 10. Úprava sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ na základě nového zákona o dobropisech s platností od 1.5.2000.
 11. Úprava sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ – rozšíření výpočtu přijatých zdanitelných plnění z dovozu. U přijatých dokladů z dovozu je nutné v hlavičce dokladu u pole „měna“ vyznačit v dalším následujícím poli „dovoz“.
 12. Nové moduly „Náklady na výrobu“, „Technologické karty“, „Výroba“. V těchto modulech si vytváříte podklady pro výrobu, sledujete pohyb materiálu a náklady dokončené výroby. Nejdříve si nadefinujete veškeré náklady na výrobu v modulu „Náklady na výrobu“, které použijete při založení technologické karty v modulu „Technologické karty“.  Nakonec na základě technologické karty vyhotovíte výrobní kartu v modulu „Výroba“. 

  Náklady na výrobu

  Do tohoto modulu zapíšete veškeré náklady, které vás stojí výroba (mzdy, zaměstnanci, energie….).  Ve výrobě však nemusíte vždy využít všechny náklady, které jsou zde zapsány. Úpravu částky a typu nákladů provedete přes funkční klávesu F4. Také lze doplnit další náklady, které v modulu nejsou přes funkční klávesu  F7.

  Typy nákladů    

  KÓD TYP Náklady
  01 Přímé mzdové náklady Měsíční (za 187 hodin)
  05 Výrobní režie Měsíční (za 187 hodin)
  09 Ostatní přímé náklady Konstantní

  Technologické karty

  V tomto modulu si vytvoříte technologickou kartu výrobku, zapíšete si náklady na výrobu, materiál a dobu výroby. Údaje na technologické kartě zakládáte na základě technologického postupu s časovým znormováním jednotlivých pracovních úseků. Na kolonce výrobek nejdříve zadáte číslo skladu, pak stisknete Enter a dostanete se do skladu, kde vyberete výrobek, který má být vyroben a stisknete Enter. Spínač Text umožňuje zapsat technologický postup např.: vybalení 10 min., montáž 20 min., zabalení 10 min. Z tohoto zadání vypočítáte dobu výroby. Spínač Režie otevírá zadání výrobních nákladů potřebných na vyrobení výrobku (mzdy, zaměstnanci, energie…).
  V kolonce číslo stisknete Enter a přes funkční klávesu F5 vyberete náklady na výrobu, nebo stačí zapsat číslo položky výrobních nákladů. Spínač Materiál otevírá zadání materiálů (dílů), které potřebujete na výrobu výrobku.

  Výroba

  V tomto modulu se provádí vyskladnění materiálu, naskladnění výrobků s evidencí dokončené výroby. Zjistíte zde také celkové náklady na výrobu, cenu výrobků a dobu výroby. Výrobní karta se zakládá na základě technologické karty. Spínač Materiál otevírá zadání materiálu se současným vyskladněním materiálu ze skladu. Spínač Výrobky otevírá  naskladnění výrobků na sklad po dokončení výroby.

  Tiskové sestavy

  Výrobní náklady, technologické karty, výrobní karta, stav výrobního skladu, náklady dokončené výroby, celkové náklady dokončené výroby.

FAKT® verze 8.04 II. ze dne 01.02.2000

 1. Úprava řádkové sestavy „Bankovních výpisů“ a sumární sestavy „Stav účtů“.

 2. Úprava zobrazení devizové měny v modulu „Výpisy“.

FAKT® verze 8.04 ze dne 25.01.2000

 1. Úprava sestavy „Skladové karty“ a „Pohybů zboží“ – pole prodejní ceny změněno na skladovou cenu.
 2. V modulu „Projekty“ rozšířeno hledání podle jména projektanta a stavu rozpracovanosti.
 3. V modulech vydaných i přijatých faktur přidáno hledání podle částky.
 4. V modulu „Příjem zboží/Faktury výdaje“ v položkách dokladu po zadání názvu se kurzor automaticky nastaví na pole množství.
 5. Nezdanitelná část mzdy „2910,-Kč“ a měsíční zálohy na daň pro rok 2000 zůstávají beze změn.
 6. Modul „Evidence zákazníků“ rozšířen o evidenci dalších jmen u jednotlivých firem (příjmení, Jméno, titul, telefon, fax, mobilní telefon, mail, poznámka).
 7. V modulu  „zaměstnanci“ přidáno nové pole pro uvedení zkratky zdravotní pojišťovny.
 8. Nová sestava „Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele“.
 9. Úprava sestavy „Výkazu zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu“, na řádku číslo 04 slovo „Výroba“ změněno na „Výkony“ a na řádku číslo 08 slovo „Výrobní spotřeba“ změněno na „Výkonová spotřeba“.
 10. Úprava sestavy „Rozvaha ve zkráceném rosahu“ , na řádku číslo 008 slovo „Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prost. a investice“ změněno na „Samostatně movité věci a soubory movitých věcí“, na řádku číslo 040 slovo „Stát – odložená daňová pohledávka“ změněno na „Odložená daňová pohledávka“, na řádku číslo 059 změna součtu na „ř.60 až 62“, řádek číslo 063 celý vymazán a účet číslo 415 zrušen, na řádku číslo 090 slovo „Stát – odložený daňový závazek“ změněno na „Odložený daňový závazek“.
 11. Úprava sestavy „Přiznání k dani z přidané hodnoty“.
 12. Úprava „Účtový osnovy“
 13. Nová sestava pro tisk „Skupiny zboží“

FAKT® verze 8.00 ze dne 25.10.1999

 1. Přidání adresy /http/ do evidence zákazníků a dodavatelů.
 2. Změna uložení externích tiskových sestav z hlavního adresáře do jednotlivých datových adresářů firem. Výhody této změny:
 3. V síťové verzi program FAKT je nabízeno po spuštění jméno přihlášené osoby.
 4. Do mezd přidán výpočet dovolené v hodinách za rok.
 5. V menu Data/Příjem zboží/Zálohy – F9 tisk – nová tisková sestava zálohového listu.
 6. Nová grafická nápověda programu FAKT přes funkční klávesu F1.
 7. Upravena sestava skladové karty v menu Tisk/Zboží.
 8. Upravena sestava pohybů zboží v menu Tisk/Zboží.
 9. Upravena sestava nezaplacených vydaných faktur Tisk/Výdej zboží. Tisk všech nezaplacených faktur s částečnými úhradami a počtem dní po dni splatnosti.
 10. Nová sestava nezaplacených přijatých faktur Tisk/Příjem zboží. Tisk všech nezaplacených faktur s částečnými úhradami a počtem dní po dni splatnosti.
 11. Rozšíření programu o částečné úhrady přijatých faktur přes banku.
 12. Rozšíření programu o částečné úhrady v hotovosti v menu Data/Pokladna/Pokladna, kde přes funkční klávesu F7 je po založení dokladu je možnost zadání částečné úhrady.
 13. Úprava tiskové sestavy výplatního listu. Přidáno nové pole nezdanitelné částky.
 14. Program upraven pro WINDOWS NT, WINDOWS 95, WINDOWS 98, WINDOWS 2000.
 15. Grafická úprava programu.