popissitpc.gif
ComputerCity® s.r.o., Praha

Naše firma pro zákazníky v oblasti IT provádí správu výpočetní techniky. Jedná se o:

- poskytování poradenského servisu software ve správě a užívání operačního systému a ve správě síťových služeb i uživatelských stanic
- poskytovaní řešitelského servisu software včetně zaškolení zaměstnanců a přímé odborné pomoci
- provádění údržby, opravy a zajišťování technické spolupráce při provozu zařízení výpočetní techniky
 

Služby poskytujeme na základě uzavřené smlouvy o zajištění servisu, a to měsíčně, v paušální částce. Servisní služby jsou prováděny v sjednaném rozsahu (1x týdně, denně atd.). Jednotlivé pravidelné návštěvy je možné na základě telefonátu nebo ústní konzultace upravovat dle potřeb zákazníka. Doba, rozsah a další práce jsou v případě zájmu projednány se zákazníkem přímo na místě plnění.